Beijing mag Olympische Winterspelen 2022 organiseren (upd)

Het Olympisch Comité heeft in Kuala Lumpur met 44 stemmen voor Beijing en 40 stemmen voor Alma Ata beslist dat de 24-ste winterspelen in 2022 te Beijing (en omgeving) gehouden zullen worden. Daarmee is het de eerste stad die zowel de Olympische zomerspelen als de winterspelen mag organiseren. Een reeks locaties uit 2008 zullen opnieuw worden gebruikt.

bachwinnar

IOC voorzitter Bach maakt winnaar bekend


Het was voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité Thomas Bach die in Kuala Lumpur bekend maakte dat de 24-ste Olympische winterspelen en Paralympics in 2022 te Beijing zullen plaats vinden. De Chinese hoofdstad kreeg 44 stemmen, de voormalige hoofdstad van Kazakhstan Alma Ata 40 stemmen en er was een onthouding. Het door China ingediende dossier heeft vergeleken met de spelen uit 2008 een laag budget van 2,76 miljard euro.
Een aantal manifestaties gaan door in Zhangjiakou (biatlon, langlaufen, schansspringen) buiten Beijing en een aantal andere in Yanqing (alpineski, bobslee en sleeën) dat zich in het noordwesten van de hoofdstad zelf bevindt op 20 minuten van het centrum. De ijsgebonden evenementen blijven in Beijing. In Zhangjiakou moet een Nords- en Biathon centrum gebouwd en een Alpine Ski centrum in Yanqing. In 2019 vindt ook de Wereldtuinbouw Expo plaats in Yanqing. Zhangjiakou ligt op 50 minuten, maar tegen 2019 zal de in aanbouw zijnde SST af zijn. De journalisten zullen over wifi beschikken op de trein en naar de evenementen kunnen kijken.
Beijing 2022 zal 11 constructies uit 2008 opnieuw gebruiken en daarbij horen het Vogelneststadion, het Water Cube National Aquatics Center, het Wukesong MasterCard Center en het China National Convention Center (CNCC). Achillespees voor het Chinese dossier is de afwezigheid van sneeuw en het allicht toevlucht moeten nemen tot kunstmatige sneeuw. Volgens de burgemeester van Zhangjiakou viel in Chongli echter vorige winter 70 centimeter en dat is genoeg voor de winterspelen.

 Reacties

Skien in Chongli


De eerste winterspelen dateren uit 1924 in Chamonix en de volgende gaan door in Zuid-Korea 2018 namelijk in Pyeongchang. China deed voor het eerst mee aan de winterspelen in 1980, won de eerste medaille in 1992 en de eerste gouden plak in 2002. President Xi Jinping heeft voorzitter Bach al een bedankingsboodschap gestuurd waarin hij dankt Beijing en co-bieder Zhangjiakou te hebben uitgekozen en waarin hij “de volle steun van de regering toezegt opdat het fantastische spelen zouden worden. De spelen zullen de uitwisselingen en het wederzijds begrip tussen Chinezen en andere beschavingen in de hand werken en 1,3 miljard Chinezen aanmoedigen om winterspelen te beoefenen”. Liu Yunshan van het Permanent Comité van het CPC Politiek Bureau woonde in het Olympisch park een viering bij en hij beloofde dat er opnieuw maatregelen uitgevaardigd zullen worden voor het milieu. Volgens Greenpeace wordt het een heuse uitdaging zowel voor Beijing als voor Zhangjiakou om de lucht schoon te krijgen in februari omdat in februari de smog het ergst is.
Onnodig te vermelden dat de mensenrechten verenigingen het Chinese winnend bod aangrijpen om opnieuw te zeuren over de mensenrechten die in China zouden verslechteren. De website businessinsider vindt de keuze voor Zhangjiakou voorts verwerpelijk vanuit het perspectief van de dierenrechten omdat er sinds de Qing-dynastie dieren in kooien gekweekt worden voor bontproductie. De sector levert nu jaarlijks 5 miljard yuan op en 1500 firma’s verwerken pelzen in producten.

Milieu

De burgemeester van Beijing Wang Anshun beloofde op een persconferentie in Kuala Lumpur dat tegen 2020 zijn stad het smogprobleem opgelost zal hebben. Hij verduidelijkte dat samen met steden uit de nabijheid gewerkt wordt aan een plan voor schone lucht 2018-2022. Tijdens het eerste vijfjarenplan dat liep vanaf 2013 heeft zijn stad $ 130 miljard uitgegeven om de uitstoot te verminderen en het resultaat is er aldus de burgemeester. Hij beloofde ook dat de nog nieuw te bouwen Olympische plaatsen ontworpen zullen worden met hernieuwbare energie, technologie en met een milieuvriendelijk design en materialen.

beijingwspel

Ligging Olympische locaties (SCMP)


Cobieder Zhangjiakou werd erkend als eerste pilotzone voor hernieuwbare energie. De stad heeft voldoende wind-, zonne- en biomassabronnen om er een koolstofarme Olympische zone te maken. Ambitieus doel is tegen 2020 55 % van de stroomproductie door hernieuwbare energie te leveren. Het volledige openbaar vervoer en de helft van het commerciële en residentieel verbruik zal dan komen van hernieuwbare energie, beloofde viceburgemeester van Zhangjiakou Wu Weidong. Verwacht wordt dat 40 % van de nijverheidsondernemingen in 2020 nul uitstoot realiseert.
Vorig jaar kwam in de regio Beijing-Tianjin-Hebei 90 % van het elektriciteitsverbruik van fossiele brandstof. Om de erger wordende vervuiling in de provincie Hebei tegen te gaan heeft de regering gevraagd de staal- en ijzerproductie tegen 2017 duidelijk te verminderen gedeeltelijk om het steenkoolverbruik te verminderen. In plaats daarvan zouden opkomende nijverheden moeten komen met nieuwe energie, big data, nieuwe materialen en hernieuwbare energie zodat deze tot 15 % van het brp zouden stijgen tegen 2020 en tot 30 % in 2030.
Bronnen: Le Monde, China Daily, http://uk.businessinsider.com, SCMP
 

Print Friendly, PDF & Email

24 comments for “Beijing mag Olympische Winterspelen 2022 organiseren (upd)

 1. Die laatste zin moeten jullie gewoon weglaten en in plaats daarvan een serieuze reactie geven op de verslechterende mensenrechtensituatie.
  Wat betreft de consequenties voor het milieu nog het volgende. De aangewezen plaats bestaat alleen als wintersportgebied dmv kunstmatige injecties. Daarvoor wordt water onttrokken aan de bodem. Dat water kan dus niet meer dienen voor landbouw, noch voor stadsbewoners. Dus in feite moeten de kosten van het zuid-noord waterproject voor een deel worden opgeteld bij de kosten van de organisatie.
  Al met al begrijp ik dat in europa de aanvankelijk ingeschreven steden, zich terugtrekken na publieke protesten.
  En laten we niet vergeten dat dit soort manifestaties speeltjes zijn van de elite om het volk rustig te houden.

 2. Nog over het milieu wezen we in het vorig groen blaadje op de vraag van het Energiebestuur dat Beijing en Zhangjiakou voor de dag zouden komen met een gemeenschappelijk programma om windenergie te gebruiken voor verwarming. Hoedanook de beslissing van het IOC maakt het coördineren van de milieuinspanningen tussen de hoofdstad en de omliggende provincie Hebei des te actueler. Het meest gedetailleerde boek terzake lijkt me “Report on Development of Beijing, Tianjin, and Hebei Province” (2013), Springer, 2015. Binnenkort volgt allicht een boekbespreking. Wie zich absoluut wil vermeien met het thema mensenrechten kan terecht op het Witboek waarover we op 9 juni schreven.

 3. @Jan
  Met het eerste deel ben ik het eens. Ik zou het wel beter vinden als milieu problematiek werd aangepakt in het kader van de te vormen nieuwe stadsregio Beijing Tianjin. Dus niet als een soort ad hoc beleid door de komst van de olympische spelen.
  Ik vind teremen als “zeuren over de mensenrechten” en “vermeien met het thema mensenrechten” zeer misplaatst want er zijn redenen genoeg om hier zinnig over te discussiëren zonder andersdenkenden meteen in een hoek te plaatsen.

 4. Met enige leedvermaak lees ik de reacties van de doorsnee westerse commentatoren op de toewijzing van de winterspelen aan Beijing. Zij hebben de grootste moeite om hun frustraties te verbergen. Zij hebben hun best gedaan in 2008 en dachten dat ze iets bereikt hebben. Maar de realiteit drukt de feiten op hun neuzen. In hun perceptie is er geen millimeter vooruitgang geboekt op vlak van mensenrechten. Hoe moeten we dit fenomeen kaderen?
  Westerse commentatoren denken nog steeds dat hun waardensysteem superieur is. Maar is dat zo? Het antwoord hierop is simpelweg nee! In theorie is het een minderwaardig systeem en in de praktijk is het rampzalig gebleken. Theoretisch minderwaardig omdat het te veel hamert op absolute rechten voor elk individu terwijl het Chinese systeem evenwichtiger is waarbij recht en ethiek (deugd) elkaar in evenwicht houden. Praktisch rampzalig omdat er voorbeelden in overvloed zijn dat het systeem niet werkt. Irak is een voorbeeld, maar ook India.

 5. Ondanks de vele gebreken van het Chinees systeem, is er geen enkel beter alternatief voor China. De Chinese beschaving bestaat al meer dan 3000 jaar. Het werd verschillende keren militair verslagen en volledig verpletterd (bvb. door de Mongolen en de Manchu’s), maar het Chinees systeem werd altijd overgenomen door hun overheersers. Ook het boeddhisme heeft grote invloed gehad op China, maar het kon pas succes boeken als het zich een plaats kon vinden in het Chinees systeem. Het concept rond westerse mensenrechten, in zekere zin ook een geloof, zal pas gedijen in China als het zich wil aanpassen aan het Chinees systeem.
  China is bezig met het uitdragen van een harmonieuze wereld. Willen we (of onze kinderen) in de toekomst leven in een harmonieuze wereld of in een wereld waar de 12% rijken (die de macht naar zich getrokken hebben) de overige 88% overheersen? Deze vraag moet ieder voor zichzelf stellen alvorens zich te verdiepen in de mensenrechten in China.

 6. Terug naar Olypische Winterspelen. Op het eerste gezicht is er inderdaad veel op aan te merken. Objectief gezien is dat ook zo. Om die problemen op te lossen zijn er hervormingen nodig. Die stuiten altijd op tegenstand. Hoe breek je die tegenstand? Volksraadpleging? Harde aanpak? Zij die het weet, mag het zeggen!
  China (regio Beijing-Tianjin-Hebei) kiest voor een alternatieve weg. Een doelstelling geïnitieerd van buitenaf moet ervoor zorgen dat alle neuzen in dezelfde richting staan op vlak van milieu, infrastructuur, dienstverlening, sport, bestuur enz. Door zich opnieuw kandidaat te stellen (en te winnen) toont China zich zelfverzekerd om in debat te gaan omtrent gelijk welk soort onderwerp, inclusief mensenrechten.
  Qua mensenrechten heb ik nog geen enkele overtuigende logica tegengekomen waarom het een absoluut gegeven is. Indien andersdenkenden mij kan overtuigen, moet het ook lukken met de 1,3 miljard Chinezen, anders is het inderdaad “zeuren”.

 7. ik heb meer probleem met het tibet gezeur.
  want in het jaar 2022 zou dalai lama 95 worden.
  zou hij nog leven zij?

 8. @Jan en @Huub
  Laten we de propaganda rond de mensenrechten, o.a. van Amnesty en van Human Rights Watch, bestrijden door te wijzen op een betere definitie en praktijk betreffende die rechten. Verstandige Chinese politici en analisten geven ons op dit terrein het goede voorbeeld. Minachtende termen en scheldwoorden zijn geen argumenten (op dat punt geef ik Huub gelijk) en ze stoten diegenen die het niet met je eens zijn alleen maar af. Veel van die politieke tegenstanders zijn oprecht. Als we hen willen overtuigen kunnen we maar beter beginnen met hen in hun waarde te laten en open te staan voor hun uitgangspunten en voor de zorgen die zij zich maken over bepaalde misstanden.
  @Lok
  de keuze tussen “leven in een harmonieuze wereld of leven in een wereld waar de 12% rijken (die de macht naar zich toe getrokken hebben) de overige 88% overheersen” is inderdaad de keuze die China aan de internationale gemeenschap voorhoudt. China weigert daarbij terecht “te hameren op de rechten van het individu”. Die instelling is zeker gebaseerd op 3000 jaar Chinese beschaving, maar laten we de invloed van het marxisme die de laatste 100 jaar speelt niet uit het oog verliezen. De Chinese communisten brengen een correcte hiërarchie aan en stellen prioriteiten bij de ontwikkeling van de mensenrechten: de collectieve en materiële rechten eerst en de individuele rechten voor zover de materiële situatie het mogelijk maakt. Dit komt voort uit een marxistische analyse, die de CPC sinds tientallen jaren aanvult met compatibele elementen uit de duizenden jaren oude Chinese filosofie waarvan zij de waarde nu terecht erkent.
  Dirk Nimmegeers

 9. Het boeddhisme (uit India) kreeg een Chinese versie en kon bloeien. Het marxisme (uit het Westen) paste zich aan aan het Chinese waardensysteem en heeft ingang gevonden in China. Westerse mensenrechten zullen ook succes hebben in China, maar dan moet dit concept een Chinese versie hebben. Het universalisme en het absolutisme horen daar niet bij.
  Volgens Chinese perceptie en maatstaven is het westerse ontwikkelingsmodel minderwaardig. Objectief is dat ook zo: te ver doorgedreven individualisme, economische migratie, onethisch gedrag van multinationals/banken in binnen- en buitenland, economische, financiële en militaire interventionisme in het buitenland enz.
  De boodschap is dat we van elkaar moeten leren, maar de tijden van ideologisch imperialisme is voorgoed voorbij. China is zichzelf constant aan het heruitvinden. Waar blijft het Westen met de nodige hervormingen?

 10. Ik ben blij dat Jan de discussie weer heeft teruggebracht naar het onderwerp: de winterspelen.
  Ik heb nog geen argumenten gehoord die mijn (milieu)bezwaren ontkrachten. Laten we wel zijn: Zhangjiakou kent temperaturen die in de februari kunnen dalen tot -20ºC. Er waait dan een koude, gure wind. De wintermaanden zijn daar ook de droogste maanden van het jaar. De sneeuw in de ski-pistes moet dus kunstmatig worden aangebracht, ten koste van de toch al schaarse watervoorraad. De afstand van Beijing naar Zhangjiakou is 140 km en, zoals vermeld in dat artikel in de NYT, is dat een afstand die voor Europese begrippen bizar is.
  Het geheel doet me denken aan de toewijzing van de FIFA van de wk aan Qatar: het is allemaal ‘big bussiness’. Een ‘grapje’ van Yao Ming na de officiele toewijzing: “Ik moet maar een winkel in wintersportartikelen beginnen” laat zien waar de toewijzing vandaan komt: ¥¥¥¥¥

 11. Er is inderdaad veel op aan te merken. Maar de manier waarop gereageerd wordt, is typerend voor jaloerse slechte verliezers. De beste kandidaat wint (ook als het geen overweldigende overwinning is), zo simpel is het. Tenzij er sprake is van omkoping is dit gewoon fair play.
  De beslissing is gevallen, dus maak er het beste van!

 12. Nee, ik doelde op de jaloerse westerse commentatoren. In hun ogen hebben ze een ideologische veldslag verloren. Het IOC en de wereld hebben hen verraden. Van Almaty horen we amper iets.
  Daarom schreef ik ook dat ik met enig leedvermaak hun reacties gelezen heb (hoewel dit waarschijnlijk afgekeurd wordt door Dirk).

 13. @Lok
  In een ‘nette’ wereld kan de beste kandidaat winnen. Maar mbt tot de keuzes van FIFA en IOC ruik ik smeergeld en corruptie vanop 10.000 km afstand

 14. Huub heeft het altijd over “rule of law”. Ik zie dat hij zich bezondigt aan de meest elementaire regel. Iemand is onschuldig totdat het tegendeel bewezen is.
  Trouwens, Huub, jouw beschuldigende toon is echt niet netjes!

 15. En toch moet je eerst op harde bewijzen wachten voordat je beschuldigingen kunt uiten, anders is het smaad.
  En voordat die instellingen hervormd worden, moeten we er het beste van maken, anders ben je gewoon een jaloerse slechte verliezer.

 16. Even terugkomen op de het milieuaspect: Het waterverbruik voor kunstmatige sneeuw voor enkele skipistes is in vergelijking met het totale waterverbruik zo goed als nul.

 17. @Frank: als dat waar is ben ik meteen tevreden. Mag ik vragen waar je die cijfers vandaan haalt? Het lijkt me bijzonder gezien de fysieke omstandigheden daar.

 18. Aan Huub: Zelf even gerekend. Eén vierkante meter dikke sneeuw vereist ongeveer 100 liter water. Een piste van 3km lang en 50 m breed vraagt dan 15.000 m³ water. Dat komt ongeveer overeen met het jaarlijks thuisverbruik van 500 – zuinige- Nederlanders. Op Chinese schaal minder dan peanuts.

 19. In Sotsji had men enkele honderduizenden kubieke meters sneeuw van voorafgaande jaren onder zonwerende folie “bewaard” om te kunnen gebruiken en er stonden 400 sneeuwkanonnen die meer dan 800 miljoen liter water nodig hadden om een sneeuwlaag van 30 cm te produceren.
  Nou moet ik er meteen aan toevoegen dat ik niet weet of deze twee situaties 1 op 1 met elkaar te vergelijken zijn.

 20. aan huub:
  scotsji ligt in middle of nowhere en heeft een populatie van 300.000 ter wel Zhangjiakou heeft een populatie van 4 miljoen.
  alle infrastructuur in scotsji moeten nog gebouwd worden voor het spelen en na de spelen worden erg weinig van gebruikt.
  Zhangjiakou, ja het klopt dat erg wat verbetering moet komen in de infrastructuur daar, maar winter sport worden elke jaar populaire in China. dus vroeg of laat moet er toch wat beter infrastructuur erbij bouwen. het is beter dat er nu gebouwd worden dan later. geloof me het is beter dat winter sport toeristen in China blijven dan naar het buitenland gaat met de vliegtuig. ik hoop natuurlijk dat de Chinese overheid beter (milieu vriendelijk)infrastructuur bouwt dat na de spelen ook door de chinezen gebruikt kunnen maken.

 21. @hahaha
  Mensenrechtenorganisatie is een politieke instrument uit het westerse koloniale tijdperken. Het is eenzijdig, hypocriet en vooral arrogant op en top. Niets mee inzitten.
  Nu ontopic: Zou HumanRichtWatch niet beter eerst kijken wat voor puinhoop en menselijke leed (Irak, Libie,Syrie,Oekraine), dat door westerse elites zijn veroorzaakt en deze koppelen aan de mensenrechten? China is peanuts vergeleken. Ze hebben al genoeg verpest in de politiek dus zou ik het vragen om aub rein te houden in sport.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *