Bevolking en kaders gemobiliseerd in gevecht met overstromingen

China is dit jaar getroffen door zeer zware overstromingen. Toch blijkt de menselijke tol relatief beperkt. De gecoördineerde inzet van hulpmiddelen is daar niet vreemd aan. Ambtenaren en partijleden worden voor hun verantwoordelijkheid gesteld, de hele bevolking helpt mee. Tegelijk worden maatregelen genomen om de COVID-19 epidemie niet te laten opflakkeren.

In het dorp van het arrondissement Poyang , provincie Jiangxi, viel de 45-jarige lokale partijleidster Fang Aihong in het kolkende water toen ze per boot voedsel en drinkwater bezorgde aan geïsoleerde inwoners. Ze kon twee kilometer verder ter nauwer nood gered worden.
Ze is één van de miljoenen ambtenaren en leden van de Communistische Partij van China (CPC) die op de eerste rij staan om te helpen bij de overstromingen.

De ergste overstromingen zijn in de provincies Jiangxi, Anhui en Hubei. Overstromingen veroorzaakt door stortregens hebben tot nu toe 55 miljoen mensen getroffen in 27 provincies. 40.000 huizen zijn vernield en 368.000 beschadigd. De rechtstreekse economische schade loopt al op tot 144,43 miljard yuan ( 17,5 miljard euro).

Er zijn 158 mensen overleden of vermist, en sinds 1 juni zijn 3,76 miljoen mensen geëvacueerd. Opvallend: Er zijn 36,7% meer evacuaties dan het vijfjaarlijkse gemiddelde maar het aantal dodelijke slachtoffers ligt 54% lager. Dat geeft een idee van de efficiëntie waarmee op de overstromingen gereageerd wordt.

Centrale leiding

Op 17 juli is de topleiding van de CPC bijeen gekomen om het de strijd tegen het water en de hulp aan de bevolking te evalueren en verder te plannen. Ze benadrukten dat het redden van levens en huizen prioriteit krijgt en dat krachtige maatregelen genomen worden. Ambtenaren en partijkaders nemen daarbij het voortouw.

In eerste instantie gaat het om evacueren en opvangen van burgers waarvan de huizen ondergelopen of bedreigd zijn. Daarna gaat het erom zo goed en snel mogelijk het normale leven de schade te herstellen en het normale leven te hervatten.

Einde juli gaf het Politburo van de CPC verdere instructies om de veiligheid langs de waterlopen te verzekeren en de heropbouw en het herstel in goede banen te leiden.

Correcte evacuatie en opvang

Wang Chuanshuang, een ambtenaar van het ministerie van transport in het arrondissement Funan (provincie Anhui) , ging met een team de dorpelingen van Liudian helpen om tijdig hun voorraad pesticiden en artisanale producten in veiligheid te brengen. Ze werkten van middernacht tot drie uur ‘s morgens.

In het arrondissement Zongyang in dezelfde provincie, heeft het lokaal bestuur tijdelijke opvangplaatsen voorzien voor de dorpelingen. Dorpsbewoner Wang Baitie verbleef vijf dagen in een heringericht schoolgebouw. Hij was verbaasd over het comfort en de veiligheid van de noodopvang. Per klaslokaal verbleven er 14 personen. Er waren voldoende aparte stortbaden. Het sanitair werd drie keer per dag ontsmet tegen COVID-19 en iedereen kreeg gratis een mondmasker per dag.

Om de uitbraak van ziekten na de overstromingen te voorkomen hebben lokale overheden de overstroomde gebieden opgeruimd zodra het water zich terugtrok en zijn er medische hulpploegen gestuurd om alles te desinfecteren en de veiligheid van het voedsel te controleren. Dat gebeurde bijvoorbeeld in het kanton Huangguang (provincie Jiangxi) waar 40.000 personen in 27 gemeenten getroffen werden.

Heropstart en zorg voor het inkomen van de bevolking

Nog vooraleer het water volledig weggetrokken was werd in de zwaar getroffen provincie Jiangxi de heropstart van de productie al georganiseerd.

In Poyang werd een kantine van een school omgevormd tot tijdelijk atelier om de productie van elektrische onderdelen weer te kunnen opstarten.
Op die manier hoopt het lokale bestuur de plaatselijke arbeiders van een zeker inkomen te voorzien, terwijl hun normale werkplaats nog onder water staat. Men wil zo vermijden dat dorpelingen die nog niet lang geleden boven de armoededrempel getild werden, opnieuw in miserie vervallen. In de kantine verdienen ze ongeveer 10 euro per dag.

In dezelfde school heeft de lokale overheid ook bureel voor arbeidsbemiddeling opgericht. Er is veel interesse en een aantal arbeiders hoopt snel ergens anders aan het werk te kunnen.

Mobilisatie in alle richtingen

In de centrale provincie Hunan zijn ongeveer 200.000 ambtenaren en kaderleden van de CPC gemobiliseerd om dag en nacht in te springen waar problemen opduiken. In de provincie Jiangsu zijn tienduizenden personen ingeschakeld om de oevers te controleren op overstroming of doorbraakgevaar.

In het rurale kanton Jiangxinzhou dat onder de stad Jiujiang (provincie Jiangxi) valt heeft de lokale overheid een bericht gestuurd aan de dorpelingen die elders als migrant werken met de vraag om terug te keren en te helpen bij de overstroming. Er zijn er intussen meer dan 4.000 ingeschakeld om de oevers te controleren en waar nodig te versterken met zandzakken.

Het Chinese Volksbevrijdingsleger en de Gewapende volkspolitie hebben 3.749 manschappen naar de getroffen gebieden gestuurd. Ze hielpen 137.000 inwoners evacueren.

Bron: Xinhua

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *