Burgerlijk Wetboek definitief gestemd

Na vier mislukte pogingen, zes jaar werken aan verschillende ontwerpen met één miljoen suggesties heeft het Volkscongres het Chinees Burgerlijk Wetboek met 1260 artikels aangenomen. Het bevat nieuwigheden zoals persoonlijke rechten, maar belangrijker is dat het verschillende wetten in een coherent geheel consolideert. De nieuwe wet is een belangrijke stap in de ontwikkeling van de rechtstaat.

In de voorbije 70 jaar heeft China al vier pogingen ondernomen om tot een burgerlijk wetboek te komen. De beslissing om de huidige wet aan te vatten, dateert uit 2016 en was een antwoord op het Centraal Comité van de CPC van oktober 2014 dat de uitbouw van een rechtsstaat behandelde. Tijdens de 10 mogelijkheden voor het publiek tot het formuleren van kritieken kwamen 900.000 voorstellen binnen. De nieuwe wet wordt op 1 januari van kracht. Het is eigenlijk een soort encyclopedie geworden die de rechten van de burger beschermt van de wieg tot het graf. Zo krijgen zelfs ongeborenen het erfenisrecht en het recht op giften. Indien een voogd zijn taak niet kan opnemen wegens dringende redenen, moeten de verantwoordelijken voor burgerzaken of het lokaal partijcomité deze voogdij overnemen. In het testament mogen ook virtule munten worden overgedragen. Volgens juristen is het gedeelte over persoonlijke rechten een innovatie. Dit deel gaat onder meer op het recht op leven (over genen en embryo’s), gezondheid, naam, portret, reputatie en privacy. Privacy wordt gedefinieerd en omvat ook email en plaatsbepalingsgegevens. Deze bepalingen zullen echter aangevuld worden met een Personal Information Protection Law die nog voorbereid wordt

In het openingshoofdstuk staat dat geen organisatie of individu de persoonlijke-, eigendoms en andere wettelijke rechten mag schenden. Het grote werk van het nieuwe wetboek bestond er echter in diverse wetten tot één geheel te consolideren dat coherent en consistent was. Zo bevat het uitgebreide onderdelen over onroerende- en roerende eigendom, contracten, erfenisrecht en aansprakelijkheid. De ondernemers zullen hun eigendom beter beschermd voelen, zij het dat deze niet geldt in strafzaken.

Voorbeelden

Sixthtone geeft een zestal domeinen als voorbeeld . Wetten rond gezin en huwelijk maken een belangrijk deel uit. Tegenover iemand die een ziekte verbergt voor het huwelijk mag de partner vernietiging vragen. Getrouwde koppels kunnen samen een schuld delen. Het nieuwe wetboek voorziet ook een afkoelingsperiode van 30 dagen in geval van aanvraag tot echtscheiding. Qua seksuele intimidatie zijn er twee aanpassingen aan de bestaande wetten. Een eerste is dat minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik ook jaren later hun dader zullen kunnen vervolgen. Een tweede verbetering is dat ook de school als specifieke locatie wordt toegevoegd als plaats waar de wet moet nageleefd.

Na een dood van een vijfjarige door een vallend voorwerp, is er zelfs een regeling voor vallende voorwerpen. Het gooien of loslaten van voorwerpen op grote hoogte is onwettelijk en indien er geen schuldige van een daad met schade kan worden vastgesteld moeten alle bewoners van het gebouw een gedeelte bijdragen tenzij ze kunnen bewijzen dat ze niet thuis waren. Het nieuwe wetboek preciseert verder dat het inkomen van een eigendom naar de eigenaars moet gaan en niet naar het vastgoed management. Eigenaars mogen verder hun huurders niet halfweg het contract buitengooien als ze hun eigendom willen verkopen. Het wetboek bevat zelfs een gedeelte om barmhartige Samaritanen te helpen: iemand die anderen ter hulp snelt, kan niet langer verantwoordelijk worden gesteld als hij iets verkeerd doet, integendeel hij kan schadeloos worden gesteld indien hij persoonlijke schade oploopt bij het helpen. Ten laatste is er zowaar een regeling voor personen die iemands anders zitplaats in de trein innemen en die niet willen afstaan.

Bronnen: Peoples Daily , sixthtone.com, reuters

Meer details: https://npcobserver.com/2020/05/21/2020-npc-session-a-guide-to-chinas-civil-code/

Bekijk video 

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *