Koude oorlog van VS tegen China verergert stapsgewijs

De VS hebben nog eens 33 Chinese firma’s op hun zwarte lijst geplaatst. De regels voor Chinese vennootschappen om zich op de NASDAQ te laten noteren, worden strenger. Momenteel staan nog bijkomende maatregelen op stapel om China te treffen in verband met Hongkong en Xinjiang. China voelt zich genoopt om tegenmaatregelen te treffen.

De Verenigde Staten hebben 33 Chinese bedrijven en instellingen extra op hun zwarte ‘Entity List’ geplaatst. VS bedrijven die met deze entiteiten handel willen drijven moeten over een speciale vergunning beschikken. Vorig jaar werden al diverse Huawei filialen op deze zwarte ‘Entity’ lijst geplaatst. Later volgden Sugon en CGN.

Het Forensisch Instituut onder het Politieministerie werd nu toegevoegd en 8 bedrijven omdat zij mede verantwoordelijk worden geacht voor wat de VS mensenrechtenschendingen noemt in Xinjiang. Naast veiligheidsprovider Qihoo 360 werden onder meer robotproducent CloudMinds, de Harbin Engineering University & het Harbin Institute of Technology, en het Peac Institute of Multiscale Science toegevoegd. Ook het Centre for Hgh Pressure Science and Technology Advanced, AI eenhoorn Cloudwalk Technology, FiberHome Technologies Group en het Nanjing filiaal van FiberHome Starrysky Communication Development, NetPosa en filialen SenseNets, AI starter Intellifusion en IS’Vision maken nu deel uit van de Entity List.

Diverse betrokken bedrijven hebben al geprotesteerd. Volgens Qihoo 360 zullen de sancties vooral in de kaart spelen van hackers en zij die de cybersecurity van China willen verzwakken. Qihoo 360 CEO Zhou Hongyi had net op de zitting van de Consultatieve Commissie gepleit voor het opstellen van Chinese standaarden voor 5G die daarna zouden verdedigd worden in internationale instellingen. Toch denkt Zhou dat de sancties geen grote impact zullen hebben op de dagelijkse werking van zijn firma omdat het O&O onafhankelijk staat tegenover de kernwerking qua veiligheid.

Beurs en financiën

Verwacht wordt dat de NASDAQ nieuwe beperkingen bekend maakt voor Chinese beursgenoteerde bedrijven. Vorig jaar legde de NASDAQ al beperkingen op aan te kleine Chinese vennootschappen. Er komt nu een minimum van 25 miljoen $ die opgehaald moet worden. Volgens Refinitiv gegevens behoren 40 van de 155 in de VS genoteerde Chinese bedrijven daartoe. Op voorstel van president Trump zouden de Chinese bedrijven die in de VS genoteerd willen worden hun boekhouding ook meer moeten openen voor Amerikaanse controle.

Recentelijk kwam aan het licht dat de CEO van het in de VS beursgenoteerde Luckin Cofee de balans sterk had vervalst. De voormalige extreem rechtse Trump adviseur Steve Bannon pleitte er zelfs voor om geen Chinese bedrijven meer toe te laten, maar daar heeft NASDAQ ondervoorzitter Bob McCooey geen oren naar. Hij blijft Chinese bedrijven verwelkomen na 22 beursintroducties in 2018 en dit jaar al 15. In de Amerikaanse Senaat is echter eveneens een wetsvoorstel ingediend om Chinese beursgenoteerde bedrijven aan een strengere controle te onderwerpen.

Omdat China zijn financiële sector verder wil openen, zijn VS-banken van plan ook nog in China uit te breiden. De 5 grootste VS-banken hebben een gezamenlijke blootstelling van 70 miljard $ in China. Tegen uitbreiding is vanuit de volksvertegenwoordiging al verzet gerezen omdat de Chinese financiële markt zou ‘ontwricht’ worden door de politieke prioriteiten van een strategische concurrent. Kortom marktmechanismen mogen enkel dienen om het kapitalisme te versterken, niet voor het socialisme.

Hongkong en Xinjiang

Minister van Buitenlandse Zaken Pompeo heeft boudweg verklaard dat een Chinese wet op de nationale veiligheid van Hongkong het einde zou betekenen van de autonomie die Hongkong geniet onder de Volksrepubliek Vorig jaar nam de VS wetgevende macht al de Hong Kong Human Rights and Democracy Act of 2019 aan. Deze wet impliceert een jaarlijkse beoordeling van de toestand in Hongkong tot het voortzetten van het voorkeursregime van de VS dat Hongkong geniet in handel en investeringen. Pompeo heeft met het intrekken van dit voorkeursregime gedreigd. In 2019 voerde China 8% van zijn export naar de VS uit via Hongkong, aldus de Financial Times. Volgens VS-viceminister David Stilwell van het Bureau of East Asian and Pacific Affairs bij het State Departement is het nu aan president Trump de besluiten te trekken uit de beoordeling van Pompeo. Trump beperkte zich in zijn reactie door te stellen dat hij zijn regering laat onderzoeken hoe het voorkeursregime van Hongkong zo breed mogelijk kan worden afgebouwd maar zonder evenwel over een tijdstabel te spreken.

Ondertussen kreeg de VS de steun van het Verenigd Koninkrijk, Australië en van Canada voor het VS-standpunt over Hongkong. Het Verenigd Koninkrijk wil zelfs 300.000 houders uit Hongkong van een British National (Overseas) paspoort een burgerschap verlenen, maar dit ervaren de betrokkenen als een lege doos. De EU wil de VS niet volgen in handelssancties tegen China zo heeft kanselier Merkel en topverantwoordelijke buitenlandse politiek Joseph Borrell laten weten. Die pleitte eerder op de week voor een meer robuuste China-politiek omdat het al lang aangekondigde einde van VS-dominantie en het opkomen van de Aziatische eeuw zich nu voor onze ogen voltrekt.

Donderdag heeft het Volkscongres het voorstel om een veiligheidswet voor Hongkong op te stellen aangenomen met 2878 stemmen voor, één tegen en 6 onthoudingen. Het opstellen van het ontwerp volgt de komende maanden want het aannemen van een Chinese wet wordt driemaal voorgelegd aan de volksvertegenwoordiging. Voor de Chinese man in de straat is het moeilijk uit te leggen dat China geen Veiligheidswet zou mogen opstellen voor haar eigen grondgebied terwijl de VS diverse wetgevende initiatieven nam over Taiwan, Hongkong en Xinjiang die duidelijk buitenlands gebied zijn.

Zo heeft het US House of Representatives woensdag ook bijna anoniem de Uygur Human Rights Policy Act of 2020 aanvaard die vraagt dat activa van Chinese verantwoordelijken voor het onderdrukken van de Oeigoeren zouden worden in beslag genomen en hun de toegang tot de VS ontzegd. Omdat de Senaat al de goedkeuring voor het wetsvoorstel gaf, ligt de bal nu in het kamp van het Witte Huis. Het is moeilijk denkbaar dat de president, die zich in zijn kiescampagne tegen China harder wil opstellen dan zijn tegenstrever Biden, het voorstel niet zou ondertekenen. Implementatie of sanctioneren is een ander paar mouwen. Nancy Pelosi heeft alvast de prominente advocaat voor de rechten van de Oeigoeren Nury Turkel benoemd in de US Commission on International Religious Freedom.

Reacties

Gezien deze tsunami van anti-China voorstellen kan China als het zichzelf respecteert, moeilijk anders dan tegenmaatregelen treffen. Toch sprak premier Li Keqiang op zijn persconferentie na het Volkscongres verzoenende taal tegenover de VS. Minister van Defensie generaal Wei Fenghe vond dat de VS sinds de coronacrisis het onderdrukken en containment van China heeft opgevoerd zodat de strategische confrontatie nu in een periode komt van hoge risico’s.

Volgens Global Times is de gedurende de laatste 12 maanden op te stellen Chinese zwarte lijst van VS-bedrijven klaar. De uiteindelijke reactie van China tegenover de VS-provocaties zal afhangen van Trumps effectieve maatregelen en dreigingen ten aanzien van Hongkong. Een mogelijkheid is dat VS-bedrijven in China zoals Apple, Cisco, Qualcomm, Boeing zich aan meer controles kunnen verwachten zoals de antimonopoliewet of de Cybersecurity Review Measures.

Vermelden we in deze verergering van het koude oorlogsklimaat nog dat de Canadese rechter afgelopen week besliste dat de Huawei topvrouw Wang Menzhou in Canada toch kan vervolgd worden voor datgene waarvoor ze in de VS wordt aangeklaagd. Daardoor wordt de mogelijkheid van een uitlevering aan de VS groter. Ook heeft de VS in de G7 een AI-alliantie vervoegd die gericht is tegen het Chinese gebruik van artificiële intelligentie. Volgens de G7 impliceert de Chinese manier meer staatscontrole dan meer vrijheden voor de burgers. Pompeo vond nog een laatste Chinese bliksemafleider in de Chinese studenten die ‘in onze scholen komen spioneren’ en ook daartegen zouden maatregelen voorbereid worden.

Met het anti-China getrompet op diverse fronten spreekt niemand over de 100.000 slachtoffers van Covid-19 in de VS. China telt er 20 maal minder met een bevolking die vier maal zo talrijk is. Wel meldt Asia Times dat de in 2007 voor meineed veroordeelde Lewis Libby die indertijd voor Dick Cheney de massa vernietigingswapens van Saddam Hoessein uitvond, nu de Trump kiescampagne aanstuurt met anti-China beweringen.

Bronnen: Global Times, China Daily, SCMP, Abacus, Asia Times, Ft, Forbes

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *