Categorie: Internationaal

Buitenlandse betrekkingen, buitenlandse handel, internationale organisaties

Relaties Venezuela-China lopen gesmeerd

Vorige week hebben China en Venezuela een reeks overeenkomsten ondertekend om in het oosten van Venezuela olie te gaan boren. CNOOC  gaat het Boyaca 3-olieveld in de Orinocogordel ontwikkelen. Ook CNPC krijgt toegang tot een ander veld in de Orinocogordel, maar gaat bovendien nog in Venezuela een raffinaderij bouwen om olie te verwerken van een Chinees-Venezolaanse joint venture. CNOOC en CNPC zijn twee gigantische Chinese staatsbedrijven in de oliesector. Venezuela levert nu al 400.000 vaten…

Franse premier Fillon tekent zakencontracten

De Franse premier Fillon, die zijn eerste bezoek brengt aan China, heeft reeds een contract van minstens 5 miljard $ afgesloten voor de bouw van de motoren van de geplande Chinese Jumbojet C919. Inzake kernenergie werd de oprichting van een joint venture ondertekend die een eerste fase voor de bouw van twee kerncentrales in Guangdong  moet voorbereiden en uitvoeren. De Franse premier Fillon is vergezeld van minister voor Financiën Christine Lagardere en 20 CEO’s van…

Aardgas van Turkmenistan naar China

President Hu Jintao heeft vandaag de opening aangekondigd van een enorme aardgasleiding, waarin over een afstand van 1833 km vanuit Turkmenistan, via Oezbekistan en Kazachstan gas naar China zal worden gebracht.  Een  eerste deel van de lijn is klaar en het tweede wordt volgend jaar afgewerkt. Jaarlijks zal China 40 miljard m³ aardgas uit Turkmenistan aankopen en daarmee een grote leemte in de energievoorziening aanvullen. Het aardgas komt van de Bagtyyarlykconcessie, die al twee jaar lang…

Kopenhagen sprokkels

Wat zijn volgens China de grote discussiepunten in Kopenhagen? Xinhua ziet er drie: De beperkingen van de uitstoot door de ontwikkelde landen in 2020, de hulp aan ontwikkelingslanden om hun uitstoot te beperken en de schadelijke gevolgen van de opwarming op te vangen, en het lot van Kyoto. De geïndustrialiseerde landen moeten volgens het IPCC hun uitstoot in 2020 met 25 tot 40% verminderen tegenover 1990. Xinhua heeft becijferd dat ze slechts 8-12% voorstellen. De…

Tussen China en EU: brede en diepe wateren (update)

Op 30 november waren er in Nanjing, de hoofdstad van de kustprovincie Jiangsu, twee topconferenties voor China en de EU. Het was de 12e keer dat politieke leiders van beide partijen elkaar in dit verband, het hoogste niveau van hun overleg met elkaar, ontmoeten. Het was voorts de 5e keer dat er een handelsconferentie op hoog niveau was. China en de EU onderhouden al 35 jaar lang diplomatieke verhoudingen. Het trio dat de conferentie voorzat, bestond…

Obama en Hu: goede wil maar het water is diep

Een update van ons artikel ‘Obama in gesprek met de Chinezen’ Op de gezamenlijke persconferentie na hun topbespreking in Beijing benadrukten beide presidenten dat hun landen veel gemeenschappelijke belangen hebben en moeten samenwerken. Beiden zoeken naar een win-winstrategie, waarbij Obama als eerste Amerikaanse president verklaarde de vooruitgang van China in de wereld positief in te schatten en China ernstig te willen nemen. Maar veel verder dan woorden kwamen ze niet. Hét knelpunt blijft het Amerikaanse…

CHINEZEN IN POPERINGE EN OMSTREKEN IN … 1917

Op onze oorlogsbegraafplaatsen in het diepe zuiden van West-Vlaanderen liggen nu nog de getuigen van wat ooit de grootste overzeese Chinese  gemeenschap in België was. Met meer dan twaalfduizend waren ze destijds.  Vandaag herinneren enkel een paar honderd graven nog aan hun aanwezigheid.  Lange tijd wist niemand dat ze er lagen.  Ze verdwenen  wat temidden de tienduizenden Britse graven, maar vooral: ze pasten niet in het plaatje van de gemiddelde battlefield tourist.   Wie waren die…

Obama in gesprek met Chinezen

De Amerikaanse president Barack Obama is via Shanghai in China gearriveerd (een beetje ongewoon, want buitenlandse staatshoofden gaan normaal gesproken eerst naar Beijing, en opmerkelijk is ook dat hij daar wel de burgemeester, maar niet de partijsecretaris zal ontmoeten). Op maandag houdt hij een debat met Chinese jongeren, studenten en internetgebruikers. Zijn minister van Buitenlandse Zaken Clinton zal een bezoek brengen aan het terein van de wereldtentoonstelling. ‘s Middags gaan ze naar de hoofdstad voor…

Hu in Singapore voor APEC-top

President Hu Jintao heeft een staatsbezoek aan Maleisië gebracht en is nu op bezoek in Singapore, waar hij dit weekend een top bijwoont van de APEC-landen. Het betrof het eerste bezoek van een Chinese president aan Maleisië in 15 jaar. Premier Najib zei dat China een dubbele spoorlijn zou mogen bouwen in Zuid-Maleisië, die naar verluidt 200 km lang zou zijn en 2,2 miljard $ zou kosten. Chinese ondernemingen zouden ook kunnen deelnemen aan de uitbreiding…

Chinees neokolonialisme in Afrika? Wen antwoordt.

De Chinese premier Wen gaf ter gelegenheid van de FOCAC in Egypte een persconferentie. Ziehier wat hij antwoordde op enkel kritische vragen: REUTERS: Sommigen zeggen dat China alleen geïnteresseerd is in de natuurlijke rijkdommen van Afrika, dat China Afrika uitgebuit heeft door de natuurlijke rijkdommen te plunderen. WEN: Plunderen van de Afrikaanse natuurlijke rijkdommen en ‘neokolonialisme’ zijn al oude verwijten. Niet de moeite om te weerleggen. Iedereen die iets van de geschiedenis kent, weet dat…