Categorie: Maatschappij

Maatschappij Actueel

Qingjian: Kunstmatige intelligentie als armoedebestrijding

China is het meest succesvolle niet-westerse land inzake armoedebestrijding. De basis voor dit succes is dat Chinese armoedebestrijding niet gebaseerd op het verstrekken van voedsel of andere hulp die voor de korte term de nijpendste problemen oplost, maar op het stimuleren van werkgelegenheid voor iedereen, inclusief mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.

Het Fengqiao Model – conflictbeheersing in China

In zijn streven meer traditioneel Chinese elementen in het openbaar bestuur van China in te brengen heeft President Xi Jinping een begrip uit de jaren zestig, het Fengqiao Model, afgestoft en nieuw leven ingeblazen. Veel westerse critici zetten dit weg als een stap terug in de vorming van een rechtstaat. Een uitleg is wenselijk.

Lonen in Chinese bedrijven

De lonen in China zijn meer dan verdubbeld in tien jaar. Ze volgen de groei van het bnp en de levensstandaard. Opvallend zijn de grote verschillen tussen privé- en staatsbedrijven en tussen nijverheidssectoren.

Vijfjaarlijks congres van Chinese vakbond

Deze week vind het vijfjaarlijks congres van de Chinese vakbond, de Nationale Chinese Vakbondsfederatie (ACFTU) plaats. De top van de Communistische Partij was aanwezig op de openingszitting. Opvallend is de klemtoon op de politieke rol van de vakbond. Een speerpunt van de werking wordt het beschermen van de rechten van werkers in nieuwe vormen van tewerkstelling.

Vaarwel voor Carrefour in Beijing?

Volgens onze media gaat het slecht met de Chinese economie. Deze rapportage geschiedt echter vrijwel geheel vanuit een westers macro-economisch perspectief. Daardoor krijgen lezers weinig of geen inzicht in wat er zich werkelijk in China afspeelt. Dit artikel bekijkt een deel van het economische leven door de ogen van gewone burgers.