Changsha sluit 30 vervuilende bedrijven

Xiang-rivier met Changsha op achtergrond

Xiang-rivier met Changsha op achtergrond


Tegen eind september plant Hunans hoofdstad Changsha dertig vervuilende ondernemingen te sluiten, meldt ‘China Environment News’. De dertig ondernemingen gaan van non-ferrosmelterijen tot chemische bedrijven. De stad voert inspecties uit en onderzoekt of de installaties beantwoorden aan de verscheidene milieunormen. Vijf andere bedrijven die de milieunormen niet halen, zouden dicht moeten tegen eind 2010, en acht andere wordt gevraagd te verhuizen, aldus nog het blad, dat uitgaat van het ministerie van Leefmilieu. Het stadsbestuur zoekt ook naar een systeem om de installaties blijvend te controleren. Onlangs werden in de provincie reeds twee bedrijven gesloten na hevig protest van de bevolking tegen hun verontreiniging.
Vervuiling door metalen is bijna dagelijkse kost langsheen de Xiangrivier, die een van China’s meest vervuilde rivieren wordt genoemd. De rivier zorgt wel voor drinkwater voor 40 miljoen personen in Hunan. Hoewel de autoriteiten reeds vele miljarden hebben besteed aan het reinigen van de Xiang verbetert de vervuiling niet fundamenteel. Ma Jun van de milieu-NGO ‘Institute of Public and Environmental Affairs’ heeft een databank inzake watervervuiling en Hunan staat bovenaan de lijst qua kwik, lood en chromium. Het leidt ook in andere categorieën van vervuiling zoals arsenicum, SO² en COD.
De provincie heeft 300 miljard uitgetrokken voor het reinigen van de Xiang, maar dat blijft dweilen met de kraan open als het probeem aan de bron, de vervuilende ondernemingen, niet wordt aangepakt, aldus de milieuverenigingen.
 Bron: SCMP
Lees ook wat Hunan met de Xiang van plan is in ons dossier ‘Centraal-China’, China Vandaag septembernummer, binnenkort in uw bus.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *