China beperkt vrijwillig vangst van inktvissen in internationale wateren

Voor het tweede jaar op rij stopt China op eigen initiatief de vangst in internationale wateren om de inktvispopulatie te beschermen. Voor andere vissoorten werkt China internationaal samen voor de beperking van de visvangst en het uitroeien van illegale visserij.

Lianyungang vissershaven

De Chinese regering stelt op eigen initiatief een moratorium van drie maanden in op de vangst van inktvis in de internationale wateren van de zuidwestelijke Atlantische Oceaan en delen van de oostelijke Stille Oceaan. De moratoria gaan in op respectievelijk 1 juli en 1 september. Het verbod geldt voor delen van de oceaan die buiten de exclusieve economische zones van de aanpalende landen vallen. Het gaat om sommige van de belangrijkste visgebieden voor China. Alle Chinese vissers op inktvis in deze zones zullen hun activiteiten tijdelijk moeten stil leggen.

Vorig jaar werd al een moratorium uitgetest. Volgens schattingen van Chinese experts is daardoor de totale opbrengst aan inktvis in deze zones in de eerste vier maanden van dit jaar toegenomen.

Verdragen om overbevissing te vermijden

Belangrijkste vissersvloten, per land

De Chinese langeafstandsvloot is van 13 schepen voor de Afrikaanse kust in 1986 uitgegroeid tot 2700 schepen wereldwijd in 2018. Vijf land en regio’s staan vandaag samen voor 90% van alle langeafstandsvisserij. China (inclusief Taiwan) telt voor 60%. Japan, Zuid-Korea en Spanje elk voor 10%.

China is lid van zeven regionale verdragen voor de regulering van de visvangst, waaronder de Western and Central Pacific Fisheries Commission, the South Pacific Regional Fisheries Management Organisation, and the Convention for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources. 93% van de commerciële vissoorten in de wereld worden overbevist of zitten aan hun maximum capaciteit.

Strengere aanpak illegale visserij

In 2020 zijn bij het Chinese parlement voorstellen ingediend om de Chinese Visserijwet van 1986 voor de derde keer aan te passen om de controle en bestraffing van IUU-visserij (illegal, unreported, unregulated) strenger aan te pakken.
China werkt ook aan een versterking van de controles in zijn havens zodat het kan toetreden tot het Port State Measures Agreement van de VN, dat in 2016 van kracht werd; dit verdrag wil illegale visserijactiviteiten onderscheppen in de havens.

Bron: China.org.cn , https://chinadialogueocean.net/12714-china-fisheries-law-distant-water-fishing/

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *