China breidt lijst van ‘essentiële geneesmiddelen’ uit.

China heeft een nieuwe en langere lijst van ‘essentiële geneesmiddelen’. Dat is een belangrijke stap voorwaarts in de gezondmaking van de geneeskundige zorg in het land.

essentiële gneesmiddelenIn 2009 heeft China de eerste nationale lijst van essentiële geneesmiddelen opgemaakt. Die is in de loop der jaren een aantal keer aangepast.

Van 2009 tot nu

De vorige lijst dateerde van 2012 en bevatte 520 medicijnen. Aan de meest actuele lijst, die van 2018, zijn er nog eens 187 medicamenten toegevoegd. Daar zijn 22 middelen bij die speciaal voor kinderen bedoeld zijn. Ook 12 geneesmiddelen tegen kanker komen erbij. Dit is het resultaat van een regeringsbeslissing genomen op 30 augustus. Vandaag bevat de lijst 685 producten, het dubbele aantal van het oorspronkelijke register uit 2009. Er zijn 417 westerse medicijnen en 268 Chinese opgenomen.

De rol van de WHO

In 1977 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de eerste internationale modellijst van essentiële geneesmiddelen opgesteld. Een dergelijke lijst bevat medicijnen die ‘noodzakelijk zijn om aan de medische noden van een meerderheid van de bevolking te voldoen’. Van die geneesmiddelen moeten er genoeg zijn en in een bruikbare vorm. Ook betaalbaarheid is zeer belangrijk. Als aan die voorwaarden is voldaan kun je spreken van een basisgezondheidssysteem. Er is daarnaast ook een aanvullende lijst. Die is voor zeldzamere ziekten met een gespecialiseerde behandeling. De WHO moedigt alle landen aan om hun eigen lijst op te stellen, aangepast aan de plaatselijke noden. Toegang tot essentiële geneesmiddelen is een universeel mensenrecht op gezondheidszorg.

Ontwikkeling

essentiële geneesmiddelenMet dat alles geeft de WHO vooral ontwikkelingslanden een steuntje in de rug. Zo krijgen zij immers de nodige richtlijnen om hun gezondheidszorg te verbeteren. Ook in China speelt de lijst van ‘essentiële geneesmiddelen’ een rol bij de grote hervormingen van de gezondheidszorg. In maatschappij die voortdurend ingrijpende veranderingen op grote schaal doormaakt is daar nood aan. De bevolking eist in een land met stijgende welvaart een gezondheidszorg die meer gespecialiseerd en van een hogere kwaliteit is. Om de druk op grote stedelijke ziekenhuizen te verlichten vraagt de overheid aan de burgers dat zij meer gebruik maken van kleinere streek- en wijkziekenhuizen. Als die beschikken over de ‘essentiële geneesmiddelen’ zal het vertrouwen erin toenemen.

Prijsbeheersing

Vanwege het grote belang van betaalbaarheid grijpt de Chinese overheid ook in om de prijzen te doen dalen. Met dat doel zullen openbare instellingen voor gezondheidszorg grote voorraden opkopen om de prijs te drukken. Voor essentiële geneesmiddelen waaraan slechts een kleine behoefte is komt er een aparte regeling. Voor de aanmaak van die medicamenten nodig voor zeldzame aandoeningen worden speciale productiecentra en opslagplaatsen aangewezen.
China Daily, Xinhua, www.who.int (website WHO), Wikipedia,

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar