China en Saoedi-Arabië: ‘rechten voor Palestina en vrede in Midden-Oosten’   

De ministers van Buitenlandse Zaken van China en Saoedi-Arabië voeren telefoongesprekken over de huidige toestand in het Midden-Oosten en de banden tussen hun beider landen.

China en Saoedi-Arabië
Wang en Faisal in eerder overleg in 2022 foto Chinese ambassade Bahamas disclaimer

De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi en zijn Saoedische collega, Faisal bin Farhan Al Saud, hebben maandag telefoongesprekken gevoerd over de situatie na de Israëlische aanval op het Iraanse consulaatgebouw in de Syrische hoofdstad Damascus en de reactie van Iran hierop.

‘Ernstige schending internationaal recht’

Wang, die ook zetelt in het Politiek Bureau van de Communistische Partij van China, zei dat China zich krachtig kant tegen de Israëlische aanval op het consulaat in Damascus. Wang noemde die Israëlische aanslag ‘een ernstige schending van het internationaal recht’. Hij voegde eraan toe: ‘China heeft waargenomen dat Iran met nadruk liet weten dat zijn tegenaanval niet tegen een buurland is gericht en dat het bereid is verder een beleid van goed nabuurschap te voeren’. ‘Door wat er nu gebeurt staan we voor de keuze: willen we nog meer verslechtering of de terugkeer naar enige normaliteit?’, vroeg de Chinese topdiplomaat.

Diplomatie geboden

Volgens Wang waardeert China het dat Saoedi-Arabië toewerkt naar het oplossen van problemen via diplomatieke middelen. China is dus bereid met Saoedi-Arabië samen te werken om verdere escalatie van de huidige confrontatie te voorkomen.

China wijst ook op het directe verband tussen het Gaza-conflict en het treffen tussen Israël en Iran. Daarom blijft het de topprioriteit om Resolutie 2728 van de VN-Veiligheidsraad strikt uit te voeren. Met andere woorden: een onmiddellijk, onvoorwaardelijk en duurzaam staakt-het-vuren realiseren, burgers effectief beschermen en humanitaire hulp garanderen. Dat het Palestijnse volk al zo lang zijn legitieme nationale rechten niet heeft gekregen is langst durende onrecht in de moderne tijd. Het is de grondoorzaak van de Palestijns-Israëlische kwestie, maar daarnaast de kern van de hele crisis in het Midden-Oosten, aldus de Chinese diplomatie. Wang sprak de verzekering uit dat China blijft geloven in een tweestatenoplossing en dat het de vestiging van een onafhankelijke Palestijnse staat blijft eisen en het herstel van de legitieme nationale rechten van het Palestijnse volk.

Focus op Palestina

Wang Yi focust in de huidige omstandigheden verder en nog meer op de Palestijnse kwestie. Hij vindt dat de internationale gemeenschap actiever actie moet ondernemen om het volwaardig lidmaatschap van Palestina bij de Verenigde Naties te steunen. Hij vraagt om de bijeenroeping van een meer grootschalige, gezaghebbende en effectieve internationale vredesconferentie, en om praktische ingrepen teneinde die conferentie zo snel mogelijk te organiseren. China is bereid om bij dit streven de communicatie en coördinatie met Saoedi-Arabië te versterken en gezamenlijke inspanningen te leveren. Saoedi-Arabië is immers een belangrijke partner van China in het Midden-Oosten, aldus Wang. Deze ontwikkeling is het resultaat van de consensus die is bereikt door de staatshoofden van de twee landen, een consensus die ook al Saoedi-Arabië en Iran nader tot elkaar heeft gebracht, en een einde heeft gemaakt aan een periode van rampzalige tweestrijd tussen deze landen.

‘Grote verwachtingen van China’

Faisal, de minister van Buitenlandse Zaken van Saoedi-Arabië zei van zijn kant dat Saoedi-Arabië en China ‘overeenkomstige en logische standpunten innemen over de huidige situatie in het Midden-Oosten’. De beide landen zijn ervoor om meningsverschillen door middel van dialoog op te lossen en willen zich inzetten voor het handhaven van vrede en stabiliteit in het Midden-Oosten. Faisal zei verder dat Saoedi-Arabië zich grote zorgen maakt over de huidige escalerende situatie in het Midden-Oosten, en kiest voor een snelle terugkeer naar de normaliteit. Zijn land heeft daarbij ‘grote verwachtingen van China, en zijn acties om te komen tot een onmiddellijk en onvoorwaardelijk staakt-het-vuren in Gaza, en tot een begin van de tweestatenoplossing’. Tussen Saoedi-Arabië en China is het vertrouwen de afgelopen tijd sterk gegroeid. De bereidheid is duidelijk groot om te werken aan een duurzame ontwikkeling van hun bilaterale samenwerking.
Bron: Xinhua

Print Friendly, PDF & Email