China over Iran en Syrië UPD

Li Baodong


China zet zich onverminderd in voor een vreedzame oplossing en voor dialoog in de kwesties Iran en Syrië. Zeer tot ongenoegen van westerse landen heeft het samen met Rusland zijn veto gesteld tegen de UNO-resolutie over Syrië. Volgens de beide landen is de resolutie eenzijdig en maakt ze onderhandelingen tussen de Syrische partijen op voorhand onmogelijk.

Bondskanselier Merkel was in Beijing voor de uitbreiding van economische en politieke Duits-Chinese samenwerking. Daarnaast stonden er, volgens waarnemers, op haar verlanglijstje verzoeken aan de Chinese regering om een ontwerpresolutie te steunen van de VN tegen het regime Assad in Syrië en om de Europese boycot tegen Iran niet te ondermijnen door meer olie te bestellen bij Teheran.
Op een persconferentie samen mevrouw Merkel heeft premier Wen Jiabao verklaard: ‘China gelooft niet dat sancties tegen Iran een fundamentele oplossing kunnen bieden. Dialoog en samenwerking zijn wel correct en kunnen effectief zijn…China neemt het internationaal verdrag tegen de verspreiding van kernwapens in bescherming en is tegen het ontwikkelen van kernwapens zowel door Iran als door andere landen in het Midden-Oosten’.
De officiële pers in China wijst erop dat het land al maandenlang inspanningen doet om de onderhandelingen tussen Iran en de leden van de Veiligheidsraad op gang te houden en om Iran aan te moedigen tot samenwerking met het Internationaal Atoomagentschap. Volgens de Chinese media heeft Iran zich onlangs nog tot onderhandelen bereid getoond.
Wen zei verder: ‘wij behouden onze normale betrekkingen met Iran op het vlak van economie en handel, aangezien die gericht zijn op broodnodige economische ontwikkeling, en wij wensen normale handelsbetrekkingen niet te laten politiseren…China zal verder ruwe olie invoeren uit Iran en zal niets doen dat tegen internationale wetten en relevante VN-resoluties ingaat. China zal zijn principes niet opgeven voor winst, normale handelsrelaties tussen landen moeten worden beschermd.’
Over Syrië is het vooral de Chinese Ambassadeur bij de VN, Li Baodong, die een duidelijk standpunt heeft verwoord. ‘China verzet zich vastberaden tegen een gedwongen verandering van het regime in Syrië omdat dit een schending zou betekenen van de elementaire normen voor internationale betrekkingen.’ Ook in deze kwestie gelooft Beijing niet in sancties, omdat die de situatie meestal alleen maar erger maken. De Chinese regering bepleit verdere pogingen om onderhandelingen te realiseren tussen de Syrische regering en alle oppositiegroepen in dat land en rekent vooral op de Arabische Liga om die pogingen in het werk te stellen. Ze had aandachtig de voorstellen voor alternatieve resoluties van Rusland (tegen de voorliggende ontwerpresolutie betreffende Syrië) en voor aanvullende teksten van Marokko (voor die resolutie) bestudeerd.
Toen het op stemmen aankwam hebben zowel Rusland als China hun veto gesteld, zeer tot ongenoegen van de westerse landen. Van Russische zijde wordt op dit moment geargumenteerd dat de voorgestelde resolutie te eenzijdig de klemtoon legde op het geweld door het leger, maar niet repte over het geweld door opstandige groepen. Ook riep de Russische minister Lavrov op tot de organisatie van onderhandelingen  tussen regime en oppositie. De dialoog zou zonder voorwaarden moeten plaatsvinden en niet op voorhand op een bepaald resultaat moeten mikken, dat anders is dan het stopzetten van het geweld. De Chinese vertegenwoordiger Li Baodong onderschreef deze standpunten, die ook verwerkt waren in de amendementen die Rusland voor de stemming had ingediend. Hij betreurt het dat de Russische wijzigingsvoorstellen aan de tekst van de resolutie niet in overweging waren genomen. Li Baodong vindt ook dat als er nog zoveel verdeeldheid heerst over de te volgen koers, het niet goed is voor de eenheid en de geloofwaardigheid van de VN, om de goedkeuring van een betwiste tekst te forceren. China blijft alle partijen in Syrië oproepen om het geweld stop te zetten en vindt het een goede zaak dat de Russische minister van Buitenlandse Zaken  deze week Syrië bezoekt. Uiteraard roept ook China op tot het stopzetten van het geweld en tot het sparen van de burgerbevolking. Die oproep is gericht tot alle strijdende partijen in Syrië.
Bronnen: Xinhua, BBC

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *