China verklaart overwinning op Covid-19

De CPC partijtop heeft verklaard dat een beslissende overwinning is behaald in de strijd tegen COVID-19. De ziekte is een gewone infectieziekte van de luchtwegen geworden en het sociale leven is hervat. Hoewel niet geloofd wordt dat er zich een heropflakkering zal voordoen, toch wordt het waarschuwingssysteem voor epidemiën verder uitgebouwd.

Gezondheidswerker dient booster shot toe in Chaoyang Foto Xinhua Disclaimer

Het Vast Comité van het Politiek Bureau bij het CPC-Centraal Comité verklaarde na zijn vergadering op 14 februari ‘dat sinds november 2022 een grote en beslissende overwinning werd behaald in de strijd tegen Covid-19. Het land optimaliseerde en paste epidemie preventie- en bestrijdingsmaatregelen aan in overeenstemming met de omstandigheden, waarbij epidemie  preventie en bestrijding effectief werden gecoördineerd met economische en sociale ontwikkeling’.

‘De Chinese COVID-reactie heeft geholpen om het wijdverbreide voorkomen van meer virulente en zeer dodelijke virusstammen te vermijden, de veiligheid en gezondheid van het publiek effectief te beschermen en te winnen voor het winnen van de COVID-strijd’, aldus de bijeenkomst. ‘Het COVID-beleid sinds november 2022 heeft geleid tot een soepele overgang van het anti-epidemiewerk met meer dan 200 miljoen mensen die werden behandeld, 800.000 ernstige gevallen effectief werden behandeld en het COVID-sterftecijfer op het laagste niveau ter wereld is gebleven’.

Het oordeel van het CPC Centraal Comité wordt juist bevonden, kreeg steun van het volk en was effectief. Toch wordt bij de lokaliteiten op aangedrongen om de betrokken  mechanismen en maatregelen te optimaliseren, het medische dienstensysteem te versterken en de prestaties te consolideren  Meer bepaald dient de COVID-19-monitoring en vroegtijdige waarschuwing te verbeteren,. Daardoor kunnen tijdige en nauwkeurige vroegtijdige waarschuwingen worden gemeld en kunnen de nodige noodmaatregelen worden genomen; Tevens wordt opgeroepen tot een wetenschappelijke planning voor de volgende fase van Covid vaccinaties en dit gebaseerd op mutaties van het virus. Vooral de vaccinatiegraad bij ouderen kan beter.

Na de infectiegolven in december en januari te hebben meegemaakt, is de Chinese samenleving weer normaal. Nu is de ziekte een veelvoorkomende infectieziekte van de luchtwegen geworden. Een nieuwe golf van massa infecties wordt niet verwacht. Hoewel velen vreesden dat met het Lentefestival de besmettingen zouden heropflakkeren, bleef dit uit. Sinds 9 december daalden het aantal positieve gevallen van 6,94 miljoen op 22 december tot 8847 maandag. Volgens de Chinese CDC zijn er van 8 december tot 9 februari meer dan 83.000 COVID-19-gerelateerde sterfgevallen geweest in ziekenhuizen, maar nam ook het aantal sterfgevallen af.

Bron Peoples Daily, Global Times, Beijing Review

Print Friendly, PDF & Email