China verweert zich tegen westerse propaganda over Xinjiang

Vanuit de Chinese media komen rapporten, persconferenties en video’s die reageren tegen de westerse desinformatie rond Xinjiang. China beweert dat de westerse verwijten van één miljoen Oeigoeren in concentratiekampen ‘fake news’ is en dat het om heropvoedingsinternaten gaat die bijdragen tot een herintegratie in de maatschappij.

Vooral het blad Global Times is bedrijvig in het bestrijden van de westerse geruchten over de Oeigoeren in Xinjiang. Op 27 december gaf het uitgebreid het onderzoek weer van de website voor onderzoeksjournalistiek Grayzone De website ging na dat het nieuws over één miljoen Oeigoeren eigenlijk teruggaat op twee bronnen. De eerste bron komt van het Network of Chinese-Human Rights Defenders (CHRD) een ngo die gesteund wordt door NED dat zijn geld krijgt van USIA. De organisatie vermeldde het cijfer van één miljoen ‘gevangenen’ het eerst in een rapport dat voorgelegd werd aan het UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination. Hoewel CHRD beweert zich te steunen op tientallen getuigen was dit volgens de twee auteurs de Canadese auteur Ajit Singh en Greyzone redacteur Max Blumenthal enkel gebaseerd op een achttal getuigen die spraken van 10% dorpelingen in heropvoedingsinstellingen en 20% verplicht heropgevoed in de dorpen zelf. Dit extrapolerend naar geheel Xinjiang bereiken ze een cijfer van één miljoen in kampen en twee miljoen ter plaatse. Greyzone verduidelijkt dat de kampen centra voor beroepsopleiding zijn die een soort internaat systeem gebruiken waarbij de opgeleiden regelmatig naar huis kunnen of vakantie aanvragen.

De tweede bron is Adrian Zenz van de extreem rechtse stichting Victims of Communism Memorial Foundation. Zenz baseerde zich volgens Greyzone op één rapport van Istiqlal TV een medium voor Oeigoeren die uitweken naar Turkije en separatisme voorstaat. Vaak voert het medium East Turkistan Islamic Movement (ETIM) terroristen leider Abdulkadir Yapuquan op. In een gesprek met de Global Times beschuldigt de Xinjiang woordvoerder Zenz te werken voor de CIA onder het mom van wetenschappelijk werk dat China in diskrediet brengt. Het één miljoen gedetineerden bestempelt de woordvoerder als nonsens en de Chinese ambassadeur in Australië als fake news. Overigens bevestigde de ambassadeur dat alle opgeleiden hun stagestudie hebben beëindigd.

Grayzone zelf vond dat Zenz een uiterst rechtse fundamentalistische christen is die zowel tegen homoseksualiteit is als tegen de gelijkheid van de geslachten. Hij gelooft dat hij door God geleid is voor een missie tegen China. Nog volgens Greyzone laat Zenz zich inspireren door voorzitter Omer Kanat van het World Uyghur Congress die het met hem had over één miljoen gevangenen. Niettemin citeert het rapport van de Investigative Journalists (ICIJ) Zenz. Global Times merkt op dat Xinjiang als kruispunt van de nieuwe zijderoute naar Europa de haat opwekt van de Verenigde Staten die dit ontwikkelingsplan willen saboteren

Schoolinternaten

Topverantwoordelijken van de A.R.Xinjiang hebben vrijdag op een persconferentie geruchten weerlegd die recentelijk in westerse media opdoken zoals in de New York Times. De krant beweerde dat het bestuur van Xinjiang kinderen naar internaten stuurt om hen te hersenspoelen met vaderlandslievende opvoeding, hen te dwingen te scheiden van de ouders en de minderheidstaal te vervangen door het Mandarijn.

Deze rapporten bestempelde Parhati Rouzi uit Kashgar als puur subjectieve fabricage. Hij vond internaten een goed middel om het onderwijsniveau te verbeteren en de last op ouders en kinderen te verlichten. Vermits Xinjiang uitgestrekt is en sommigen veraf van school leven, verkiezen velen om op de campus te blijven. Maar het zijn de ouders en de kinderen die de beslissing nemen, aldus Parhati. Als antwoord op het verwijt dat de internaten de minderheidstalen kapot wil, antwoordde hij dat het basis- en secundair onderwijs in Xinjiang zes talen gebruikt bij de opvoeding en het aanleren van de gemeenschappelijke standaardtaal. Niemand mag verstoken worden van dit grondwettelijk recht, betoogde hij verder. De verantwoordelijke vroeg zich af hoe VS-minderheden in het leven zouden slagen zonder het Engels aan te leren en gaf meteen de VS een veeg uit de pan omdat zij de inheemse culturen hebben gedecimeerd.

‘Niemand zou leugens mogen fabriceren zoals dat China ‘Moslims gebiedt alcohol te gebruiken, sigaretten te roken en vlees te eten of aan Han-mannen te slapen in dezelfde kamer als minderheidsvrouwen’ doelend op een artikel uit de Irish Times. De persconferentie repliceerde nog op westerse media volgens wie de voormalige voorzitter van de Universiteit van Xinjiang Tashpolat Teyip ter dood veroordeeld was wegens een poging om het land te splitsen. De echte reden dat híj gearresteerd werdd, was ‘wegens het aanvaarden van smeergeld zo heet het. De rechtbank heeft hem in juni veroordeeld met vrijwaring van zijn rechten’. Als antwoord op rapporten dat Xinjiang op grootschalige wijze moskeeën afbtreekt, zei Parhati nog dat het aantal moskeeën in de regio sinds het begin van de hervormingen tot nu steeg van 2000 tot meer dan 24.000. Dit komt neer op één moskee voor 530 moslims in Xinjiang. Het aantal bedienaars van de eredienst steeg van 3000 tot 29.000. Het bestuur van Xinjiang heeft ook geantwoord op CNN beschuldigingen gebaseerd op satellietbeelden dat China 100 kerkhoven zou vernietigen in Xinjiang. Volgens het bestuur gaat het om een verhuis van familiegraven in landbouwgrond naar publieke begraafplaatsen zoals ook in andere delen van China gebeurt.

Video

Chinese televisiestations hebben documentaires gemaakt over het terroristisch gevaar in Xinjiang, meer bepaald over hoe ETIM “de zwarte hand” is achter de terroristische aanslagen sinds 2008. De video’s werden ook op YouTube geplaatst. China is echter verwonderd dat deze video’s in het westen veel minder schijnen aan te slaan dan de anti China verhalen die wel breed in de media aan bod komen. Dit stilzwijgen over de oorzaken van het terrorisme wordt door de Global Times bestempeld als een bewijs van dubbele standaarden. Antiterrorisme expert Li Wei zegt dat de westerse bronnen onder het mom van mensenrechten het terrorisme beschermen. Een professor communicatie vergelijkt in Global Times het westers stilzwijgen over de Chinese video’s met de VS-film uit 2006 van Al Gore ‘An unconvenient Truth’ die indertijd ook door de massamedia werd geïgnoreerd. De professor spreekt van doelbewuste selectieve doofheid.

De persverantwoordelijke van het BUZA ministerie Geng Shuang beklemtoont van zijn kant dat China sinds 2015 al zeven White Papers over Xinjiang heeft gepubliceerd. Het protest van het Europees Parlement over de behandeling van de Oeigoeren schoot bij hem dan ook in het verkeerde keelgat. De Chinese missie bij de EU preciseert dat de Xinjiang problemen niet over mensenrechten, minderheden of godsdienst gaan, maar wel over het gevecht tegen geweld, terrorisme en separatisme. Kortom China is geschokt door de eenzijdigheid van het westen dat weigert de terroristische voedingsbodem te zien van de gepleegde gewelddaden. 22 landen delen de westerse kritiek op Xinjiang terwijl 54 landen de Chinese visie delen waarbij nogal wat landen met een Islam bevolking.

Cartoon China Daily

Bronnen Global Times, https://thegrayzone.com, YouTube

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar