China wil belastingontwijking wereldwijd aanpakken

Op de vergadering van ministers van financiën en centrale bankiers van de G20 in Chengdu heeft de Chinese minister van financiën Lou Jiwei zich voluit achter de plannen geschaard om internationale belastingontwijking aan te pakken: hij stelt een internationaal belastingsysteem voor.

belastingontwijking

Bijeenkomst in Chengdu


Lou Jiwei riep op tot meer internationale samenwerking voor een correcte inning van belastingen. Lou ziet de G20 als de organisatie die het ontwikkelen van een nieuw, rechtvaardig, gelijkmatig, inclusief en georganiseerd internationaal belastingstelsel kan ondersteunen. Hij citeerde OESO-cijfers waaruit blijkt dat 4 à 10% van de wereldwijde inkomensbelasting op bedrijven ontweken wordt door grensoverschrijdende manipulaties. Het gaat om 100 à 240 miljard dollar per jaar. Met die som kan heel wat gedaan worden voor de wereldwijde ontwikkeling.
Vooral landen die het economisch moeilijk hebben proberen meer greep te krijgen op de internationale belastingontwijking. Maar dat kan maar succes hebben door een internationaal gestandaardiseerd belastingsysteem. Lou verklaarde: ‘De landen van de G20 zouden onderzoek moeten doen naar een meer gelijk en rationeel internationaal belastingregime, dat internationale samenwerking bevordert op het gebied van belastingen, en een grotere bijdrage kan leveren aan een stevige, duurzame en evenwichtige globale economische groei’
Al 96 landen hebben beloofd tegen einde 2017 of 2018 een automatische uitwisseling van belastinginformatie te organiseren, en een internationaal protocol voor multilaterale belastingsamenwerking is door nog meer landen ondertekend. Lou stelt echter vast dat er nog veel mogelijkheden zijn om de samenwerking op dit gebied tussen de G20-landen uit te breiden. We zien dat ‘fiscale en monetaire maatregelen minder effectief worden’ en daarom moet een gecoördineerde belastingpolitiek een belangrijker rol gaan spelen in de wereldwijde economische afspraken.
China zelf heeft in 2015 een wet uitgevaardigd die belastingontwijking door multinationale ondernemingen moeilijker moet maken, en heeft dit jaar de regels nog aangescherpt.
Bron: Economic Daily

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *