China lid van het Ontwikkelingscentrum, een OESO-denktank

China is op 1 juli lid geworden van het OECD Development Centre, het Ontwikkelingscentrum van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Li Keqiang en Angel Gurría

Li Keqiang en Angel Gurría


Het ontwikkelingscentrum geeft politici en beleidsmedewerkers in ontwikkelende en opkomende economieën adviezen over hoe ze de groei kunnen bevorderen en levensomstandigheden kunnen verbeteren. Daarbij wijst de instelling op de beste praktijken in verschillende landen. De secretaris-generaal van de OESO, Angel Gurría, heeft erop gezinspeeld bij de Chinese toetreding tot het Ontwikkelingscentrum: ‘een kennisdeling met wederzijds voordeel … de gedegen ervaring van China op dit terrein… gericht op duurzame ontwikkeling’. Eerder had de secretaris-generaal al zijn bewondering voor de sociaaleconomische prestaties van China uitgesproken en laten weten dat hij vol vertrouwen is over de toekomst van het land. Bij het Ontwikkelingscentrum van de OESO zijn 48 landen aangesloten. Sommige daarvan zijn ook lid van de OESO, zoals o.a. België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Korea. Niet OESO-leden, maar wel aangesloten bij het Ontwikkelingscentrum zijn onder andere Brazilië, India, Zuid-Afrika, Indonesië, Vietnam en nu dus ook China. De VS en Japan zijn twee van de OESO-leden die niet deelnemen aan het ontwikkelingscentrum.  

Wederzijdse tevredenheid

Li Wei, voorzitter van het Chinese Development Research Centre (DRC), een studiecentrum onder de bevoegdheid van het kabinet, heeft de uitnodiging om toe te treden officieel aangenomen. Dat is gebeurd in aanwezigheid van de secretaris-generaal van de OESO, Angel Gurría en van premier Li Keqiang, in het kader van het bezoek dat deze laatste aan Frankrijk brengt. Li Wei heeft het onderzoek en de initiatieven tot dialogeren van het Ontwikkelingscentrum geprezen en hij noemde daarbij de thema’s inclusieve groei en armoedebestrijding, de agenda van de VN voor na de Millennium Development Goals van 2015, de G20 en duurzame ontwikkeling: ‘China wil graag zijn ervaringen en de geleerde lessen delen’.
OECDVan de kant van het OECD Development Centre kwam de suggestie, onder andere geuit door Angel Gurría en directeur Mario Pezzini, dat het lidmaatschap van China de samenwerking met en tussen landen van het Zuiden sterker zal maken en zal zorgen voor meer informatie over de toenemende betrekkingen van China met de derdewereldlanden en met de internationale gemeenschap en over het ‘One Road, One Belt Initiative’ (de twee nieuwe zijderoutes, door China voorgesteld). Het ontwikkelingscentrum van de OESO heeft ook een positieve kijk op de Asia Infrastructure Investment Bank en de New Development Bank van de BRICS en op het voorzitterschap van de G20 dat China vanaf 2016 zal waarnemen.
Li Keqiang is overigens tevreden over de manier waarop China en de OESO de afgelopen 20 jaar hebben samengewerkt. De Chinese premier heeft de hoop uitgesproken dat de internationale organisatie nog meer steun zal geven voor de modernisering van zijn land: ‘China kan voor zijn ontwikkeling niet zonder de wereld, en de wereld heeft voor zijn globale welvaart de Chinese bijdrage nodig.’
Li OECD
www.oecd.org, Xinhua, www.fd.nl,
video http://news.xinhuanet.com/english/video/2015-07/02/c_134374415.htm

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *