China ziet laatste voorbereidselen voor de twee nationale politieke evenementen

De eerste vergadering van het 14e Nationale Volkscongres van China begint op 5 maart en de eerste vergadering van het 14e Nationale Comité van de Raadgevende Politieke Conferentie begint op 4 maart. De voorbereidingen in beleids-en adviesorganen, die al maanden geleden begonnen gaan nu de laatste rechte lijn in naar de finish, de opening van de ‘Twee Zittingen’.

nationale
De leiding van het 13e Nationale Volkscongres bereidt de eerste zitting van het 14e voor (foto Xinhua/Zhang Ling) disclaimer

In het Centraal Comité

Het Centraal Comité van de Communistische Partij van China (CPC) houdt zijn tweede voltallige zitting in Beijing. De bijeenkomst is op zondagmiddag plaatselijke tijd begonnen en zal duren tot vandaag, dinsdag 28 februari. De bijeenkomst werd voorbereid op het Politiek Bureau.

2 Agendapunten

Het Centraal Comité dat nu samenkomt is op 22 oktober 2022 benoemd door de afgevaardigden van het 20e partijcongres van de CPC. Als algemeen secretaris heeft Xi Jinping, namens het Politiek Bureau, in een verslag de werking van de afgelopen maanden overlopen. Verder staan er twee belangrijke punten op de agenda, voor zover die publiek is. De vergadering zal het ‘Plan voor hervorming van de partij- en staatsinstellingen’ beoordelen en de kandidatenlijsten doornemen voor de twee grote politieke congressen die begin maart plaatsvinden.

Hervormingsplan

Het ‘Plan voor hervorming van de partij- en staatsinstellingen’, onderwerp van het eerste agendapunt, hoe is dat tot stand gekomen? Tijdens het recentste partijcongres is het plan dat door de partijleiding naar voren was gebracht en bediscussieerd aangenomen. Het Politiek Bureau heeft er bijkomende adviezen over gegeven en aan gesleuteld, zodat het nu ‘ter toetsing kan worden voorgelegd’.

Benoeming functionarissen

Het andere agendapunt gaat over de personen die in maart een leidinggevende politieke post in regering en volksvertegenwoordigingen zullen krijgen. Tijdens de ‘Twee Zittingen’, (两会, liǎnghuì), de ene van het Nationaal Volkscongres (National People’s Congress, NPC), de andere van de Raadgevende Conferentie (Chinese People’s Political Consultative Conference, CPPCC), zullen de hoogste staats- en regeringsfunctionarissen, en politieke adviseurs uit verschillende bevolkingsgroepen worden verkozen. Het Politiek Bureau geeft aan welke kandidaten het hiervoor zal aanbevelen. Het voltallige Centraal Comité zal in de vergadering die nu aan de gang is de lijsten met hun namen een laatste keer doornemen.

De regering

Onder leiding van de Chinese premier Li Keqiang besprak de Staatsraad op 22 februari een rapport over de behandeling van suggesties van afgevaardigden van het Nationale Volkscongres (NPC) en voorstellen van leden van de Raadgevende Conferentie (CPPCC) in de afgelopen jaren. Li zette ook de ook regelingen uiteen die de regering zal volgen om suggesties en voorstellen van NPC-afgevaardigden en leden van het CPPCC tijdens de nationale ‘twee sessies’ van dit jaar te beoordelen.

foto Xinhua disclaimer

Van het 13e naar het 14e Nationale Volkscongres

Vorige week legde het Permanent Comité van het huidige 13e NPC de laatste hand aan de inhoudelijke voorbereiding van het volgende, en 14e Nationaal Volkscongres in de geschiedenis van de Volksrepubliek, onder andere door de 2 977 afgevaardigden te benoemen die in de afgelopen maanden zijn verkozen in lokale en regionale volkscongressen. Naar verwachting zullen de nationale volksvertegenwoordigers een reeks doelstellingen voor sociale en economische ontwikkeling bepalen, bijvoorbeeld een streefcijfer voor de groei van het bbp. Ook zullen ze in grote lijnen beslissen over de beleidsmaatregelen om die doelstellingen te bereiken.

Hoogste nationale adviesorgaan

Intussen zijn ook de leden van het CPPCC, het hoogste nationale politieke adviesorgaan van het land, massaal naar Beijing gekomen met voorstellen die grotendeels gericht zijn op de verbetering van alle aspecten van het leven van de mensen, met name onderwijs, het medische systeem, milieubescherming en het geboortecijfer. Adviesleden die voor het eerst in de nationale conferentie zetelen krijgen een stoomcursus over de procedures.

Volksvertegenwoordigers en wetgevers

In de China Daily lezen we: ‘van de 2.977 NPC-afgevaardigden behoren er 442 tot een etnische minderheid. Alle 55 etnische minderheidsgroepen in China zijn vertegenwoordigd. In de nieuwe volksvertegenwoordiging zetelen 790 vrouwen, goed voor 26,54 % van het totaal, een stijging van 1,64 procentpunten ten opzichte van de 13e NPC. In totaal zijn 497 afgevaardigden arbeiders en boeren. Hun aandeel is met bijna een procentpunt gegroeid tot 16,69 procent van het totale aantal afgevaardigden.

Er zijn ook 36 afgevaardigden gekozen uit de Speciale Administratieve Regio Hongkong (SAR) en 12 uit de SAR Macao. Dertien afgevaardigden die de provincie Taiwan vertegenwoordigen, zullen zitting nemen in de nationale wetgevende macht.’

In totaal werden 797 afgevaardigden herkozen, goed voor 26,77 procent van het totaal. De 2.977 afgevaardigden van de 14e NPC werden tussen december 2022 en januari 2023 gekozen uit 35 kieseenheden in het hele land. Alle afgevaardigden voor de nieuwe termijn ‘steunen de leiding van de Communistische Partij van China en het systeem van socialisme met Chinese kenmerken’, aldus het verkiezingsrapport. Het document stelt verder: ‘Ze houden zich  voorbeeldig aan de Grondwet en de wet. Ze hebben goede banden met de bevolking en genieten haar vertrouwen’.

De eerste zitting van het 14e Nationale Volkscongres van China (NPC) begint op 5 maart en de eerste zitting van het 14e Nationale Comité van de Raadgevende Conferentie (CPPCC) begint op 4 maart.

Aanrader

Dongsheng Explains | The Two Sessions (Lianghui) (dongshengnews.org)

Het speciale achtergrondartikel van Dongsheng, gewijd aan de Twee Zittingen en het politieke systeem van China. Dongsheng (stemmen uit het Oosten) noemt zichzelf ‘een internationaal collectief van onderzoekers die geïnteresseerd zijn in de Chinese politiek en de samenleving’. Hun missie: ‘China helpen begrijpen met informatie die niet wordt gedomineerd door verhalen uit het wereldwijde noorden’.

Bronnen: Xinhua, China Daily, Global Times, Dongsheng, Wikipedia

Print Friendly, PDF & Email