Hoe gebeurt de besluitvorming op het partijcongres?

Op het einde van het partijcongres zijn de besluiten goedgekeurd. Over deze besluiten blijkt al maandenlang intensief gediscussieerd met feedback van verschillende niveaus. Het congres zelf bracht slechts minieme veranderingen aan en keurde de tekst met grote meerderheid goed. Het partijblad Renmin Ribao beschrijft het volledige proces.

Werkgroep van parlementsleden Foto: Xinhua/LI Tao Disclaimer

De redactie van het rapport werd sinds januari al voorbereid door een speciale werkgroep onder leiding van secretaris-generaal Xi Jinping, bijgestaan door drie andere leden van de zevenkoppige partijleiding. Twee van die drie zijn in de huidige leiding herkozen. Aan de werkgroep namen verder leidende kaders van partij en staat deel, kaders van betrokken ministeries en lokale verantwoordelijken.

De werkgroep hield zes plenaire vergaderingen, naast tientallen thematische.

Op de eerste vergadering, in februari, stelde Xi Jinping de strategische lijnen voor: doelstellingen, omstandigheden, kansen en uitdagingen. Daarbij benadrukte hij de veranderingen in de buitenlandse en binnenlandse situatie sinds het vorige partijcongres.

Op de vergadering van 15 maart werd de februari toespraak van Xi becommentarieerd en werden de theoretische en praktische basislijnen van de congresbesluiten vastgelegd.

Op 17 mei werd de feedback van diverse organisaties besproken en het algemeen plan voor de ontwerpbesluiten bediscussieerd. Xi stelde hier vier richtlijnen voor: 1. Wees bewust van de historische omstandigheden in een nieuwe ontwikkelingsfase. 2. Focus op de strategische taken voor de komende vijf jaren, met het perspectief 2049 in het achterhoofd. 3. Gebruik de opgedane ervaringen maar combineer ze met innovatie. 4. Wees bereid problemen proactief aan te pakken.
Op deze vergadering werd de structuur van de besluiten in 15 hoofdstukken vastgelegd, en kregen vijf groepen de opdracht elk bepaalde specifieke aspecten uit te werken.

Op 27 juni lag een eerste ontwerpversie klaar voor het vast comité van het politiek bureau. Die werd op 11 juli voor de tweede keer door het comité besproken en op 21 juli voor het eerst op het politiek bureau. Het ontwerp werd in beide gevallen mits enkele amendementen unaniem goedgekeurd. Het vast comité hield nog een derde lezing op 7 september, en het politiek bureau een tweede op 9 september. De definitieve goedkeuring gebeurde respectievelijk op 26 en 29 september. Op 9 oktober werden de besluiten voorgelegd aan en goedgekeurd door het centraal comité.

Het partijblad Renmin Ribao beklemtoont dat in het hele proces secretaris-generaal Xi Jinping erg aanwezig was en de leiding had.

Ook bottom-up

Er was in het hele proces ruime aandacht voor feedback op verschillende niveaus.
Op 27 januari werd een eerste nota gestuurd om te vragen naar opinies. Een groot aantal onderzoeksgroepen hielden discussies en verzamelden opinies bij de partijleden. Ook online werden meningen gevraagd.

Op 26 juli werd het ontwerp bediscussieerd op een vergadering van leiders van provincies en ministeries. Xi hield er een toespraak met commentaar.

Op vijf vergaderingen in juni en augustus luisterde Xi in Chengdu, Shenyang en Beijing naar reacties en suggesties van verantwoordelijken van de partij, de overheid en het leger uit alle Chinese provincies.

Op 4 augustus stuurde het secretariaat van het centraal comité een nota naar de provincies en ministeries met de vraag de ontwerptekst te bespreken en opinies te vragen. Tegen 1 september waren er commentaren van 108 eenheden binnen; daaraan hadden 4.700 personen meegewerkt. Er werden 1.435 amendementen voorgesteld. Ook de opinie van gepensioneerde nationale leiders werd gevraagd.

Toen het ontwerpbesluit op 9 oktober voorgelegd werd aan het voltallige centraal comité was het oorspronkelijke ontwerp op 260 punten aangepast in reactie op 269 ontvangen suggesties en commentaren. Het centraal comité bracht nog enkele wijzigingen aan.

Tijdens het congres zelf werd het ontwerpbesluit verder geamendeerd voorleer het goedgekeurd werd. Renmin Ribao vermeldt niet of het nog om substantiële wijzigingen ging. Wel vermeldt het blad dat tijdens de discussies afgevaardigden de cruciale en uitzonderlijke rol van Xi Jinping in het uitstippelen van de strategie voor de heropstanding van China in de huidige omstandigheden benadrukten.

Bron: Renmin Ribao (in het Chinees); samenvatting en vertaling Manoj Kewalramani from Tracking People’s Daily

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *