Chinees zwartboek over gevolgen Amerikaanse wereldoverheersing

Het Chinese ministerie van buitenlandse zaken heeft een zwartboek uitgegeven over de gevolgen van de Amerikaanse wereldheerschappij. Alhoewel heel wat open deuren worden ingestampt, blijft het een duidelijk pleidooi voor een multipolaire wereld zonder hegemon.

Foto Str/Xinhua Disclaimer

Het zwartboek begint met de zwaarste aanklacht: sinds de VS na de tweede oorlog de machtigste natie ter wereld werden, zijn zij om die hegemonie te bewaren zonder scrupules tussengekomen in de binnenlandse zaken van andere landen en zijn ze bewust oorlogen begonnen met zware gevolgen voor de wereld.

China stoort zich vooral aan de pogingen tot regimewissel door middel van geïnfiltreerde ‘kleurenrevoluties’, en het oppoken van conflicten of oorlogen onder het voorwendsel van de verdediging van democratie, vrijheid en mensenrechten.
Het in stand houden van een ‘op regels gebaseerde internationale orde’ waarvoor de VS pleiten betekent eigenlijk dat iedereen de Amerikaanse regels moet volgen, regels die de Amerikanen zelf overtreden wanneer het hun beter uitkomt.

Politiek machtsmisbruik

Als voorbeelden van ingrijpen in andere landen met als voorwendsel het bevorderen van de democratie en de mensenrechten vermeldt het zwartboek de Monroedoctrine van 1823, die Latijns-Amerika nog steeds beschouwt als de achtertuin van de VS. Uitschieters daarvan zijn de al 61 jaar durende blokkade van Cuba en het gewelddadig omverwerpen van de regering Allende in Chili.

Het zwartboek citeert gewezen buitenlandminister Pompeo die in een recent boek uitlegt hoe de VS door samenzwering en economische oorlog de wettige regering van Venezuela wilden omverwerpen en in 2018 een pro-Amerikaanse president aan de macht brengen.

Het zwartboek vermeld nog de officieel toegegeven Amerikaanse inmenging in de kleurenrevoluties die leidden tot regimewissels in Georgië, Oekraïne en Kyrgizië

In de internationale politiek leggen de VS hun regels op, zelfs ten koste van internationale instellingen. Ze verlieten het United Nations Population Fund in 2017(omwille van abortus). De UNESCO verlieten de VS zelfs twee keer. In 2017 werd het klimaatakkoord van Parijs opgeblazen. In 2019 volgde het Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, een verdrag ter beperking van kernwapens.

De VS doen aan blokvorming die de wereld verdeelt en hun heerschappij bestendigt;. Bekende voorbeelden zijn de Five Eyes (een spionageblok van vijf Engelstalige landen), de Quad (met India, Japan en Australië) en Aukus ( Australië, UK en VS)
De VS verdelen de wereld arbitrair in ‘democratische’ en “niet-democratische’ landen. In december 2021 hielden ze een ‘Top van democratische landen’ in een poging om een groep gelijkgezinden te verzamelen tegen de rest van de wereld. Een nieuwe top staat deze maand gepland.

Militaire dominantie

Volgens het zwartboek is de geschiedenis van de VS doordrenkt van geweld: uitroeiing van de inheemse bevolking, territoriale expansie door oorlogen tegen Canada, Mexico en Spanje.
Na de tweede wereldoorlog speelden de VS de hoofdrol in oorlogen in Korea, Vietnam, de Golf, Kosovo, Afghanistan, Irak, Libië en Syrië. Het militaire budget van de VS bedraagt 40% van alle militaire uitgaven in de wereld. Er zijn 800 Amerikaanse buitenlandse militaire vestigingen met 173.000 soldaten.

Het zwartboek citeert een rapport van Tuft University A new Dataset on U.S. Military Interventions, 1776-2019′ . Tijdens deze periode ondernamen de VS in totaal 400 militaire interventies. Volgens het zwartboek hebben die interventies sinds 2001 het leven gekost aan 900.000 mensen, waaronder 335.000 burgers. Ze joegen 37 miljoen mensen op de vlucht.

In Afghanistan heeft het Amerikaanse leger 47.000 burgers en 66.000 soldaten gedood. Die hadden nochtans niets te maken met de aanslag van 11 september. 10 miljoen mensen zijn uit Afghanistan weggevlucht. Het land zit economisch aan de grond en de schatkist van de nationale bank, ter waarde van 9,5 miljard dollar, is door de VS geconfisqueerd.

Om de zaken nog erger te maken gebruikten de VS bovendien grote hoeveelheden chemische en biologische wapens, clusterbommen, munitie met verarmd uranium enz. met desastreuze en langdurige gevolgen voor mens en milieu.

Economische uitbuiting

Het internationale financiële systeem is door de VS na de tweede wereldoorlog opgezet zodanig dat zijzelf in alle instellingen een blijvend vetorecht hebben. Door de dollar als belangrijkste internationale reservemunt op te dringen kunnen ze gratis geld drukken dat door andere landen voor klinkende munt aanvaard wordt. Hun schulden worden door andere landen betaald.

Het zwartboek stelt vast dat de wereldeconomie bovenmatig afhangt van de beslissingen van de Amerikaanse centrale bank, die geen enkele rekening houdt met de belangen van anderen. De Amerikaanse renteverhogingen sinds 2022 hebben in heel wat landen inflatie, muntontwaarding en kapitaalsvlucht veroorzaakt. Zoals de minister van financiën van president Nixon al zei: ‘De dollar is onze munt, maar jullie probleem’.

Door de controle over instellingen zoals het IMF en de Wereldbank kan Amerika aan landen in financiële moeilijkheden de economische en politieke hervormingen opleggen die het wil. Zo heeft het IMF tussen 1985 en 2014 aan 131 noodlijdende landen niet minder dan 55.465 politieke hervormingen opgedrongen, aldus citeert het zwartboek de Review of International Political Economy.

De VS gebruiken economische druk om hun wil op te leggen. Het strafste voorbeeld is Japan, waarvan de groei in de jaren 90 als een bedreiging voor de VS gezien werd. Onder economische druk van de VS moest Japan het Plaza akkoord sluiten, waarbij zijn munt overgewaardeerd werd en de economie 30 jaar zou stagneren.

Het zwartboek klaagt ook aan dat de VS hun economische macht als geopolitiek wapen gebruiken. Amerikaanse wetten sanctioneren landen die de VS wil treffen, maar de VS dwingen bovendien derde landen om die eenzijdige Amerikaanse sancties eveneens toe te passen. Dit is de strategie van de ‘lange arm’. De VS hebben sancties lopen tegen 40 landen in de wereld, waaronder ook China.

Technologisch monopolie behouden

De VS proberen de technologische vooruitgang van andere landen tegen te houden om de monopoliewinsten uit hun voorsprong te behouden.

Een sterk voorbeeld is de manier waarop de Japanse industrie van halfgeleiders genekt werd eind vorige eeuw. De VS zetten Japan onder druk met sancties en dreigingen tot het het U.S.-Japan Semiconductor Agreement ondertekende. Daarna viel het aandeel van de Japanse halfgeleiders in de wereldhandel terug van 50 op 10% terwijl de Amerikaanse bedrijven met overheidssteun hun aandeel konden opdrijven.

Uiteraard komt ook de huidige technologische oorlog tegen China aan de bod.
De fanatieke inspanningen waarmee de VS proberen de Chinese 5G technologiekampioen Huawei kapot te krijgen, tot en met het drie jaar gevangen houden van topkader Meng Wanzhou in Canada, vormen het topje van de ijsberg.
Intussen staan reeds meer dan 1.000 Chinese technologiebdrijven op een Amerikaanse sanctielijst en eisen de VS van Japan en Nederland het stopzetten van de levering van hoogtechnologische machines voor chipsproductie.

Ook in de strijd rond technologie wordt democratie als drogreden gebruikt. Het zwartboek vermeldt pogingen om de landen te verenigen in een apart ‘democratisch’ 5G internet en de anderen daarvan uit te sluiten. Een technologische ontkoppeling is dan niet veraf meer.

Een punt dat in een zwartboek niet kan ontbreken is het gebruik van hoogtechnologische middelen voor allerlei vormen van spionage. De volledige globale telecommunicatie wordt door de VS gemonitord via programma’s zoals ‘Prism’ . Daarbij worden zelfs vrienden niet gespaard. De telefoon van kanselier Merkel werd jarenlang systematisch afgeluisterd. Wie deze methoden aan het licht brengt riskeert te eindigen in de gevangenis zoals Julian Assange.

Verspreiden van valse narratieven.

Het zwartboek vermeldt hoe de VS door films en tv-series de Amerikaanse cultuur als norm in de wereld verspreiden. Amerikaanse films staan voor 70% van de wereldmarkt.

De belangrijkste opinievormende media in de wereld worden door de VS gecontroleerd en verspreiden het Amerikaanse narratief. De Amerikaanse overheid komt zelf tussen in de sociale media; zowel Twitter, Fox als Google hebben hierover uitspraken gedaan. Het zwartboek citeert de onafhankelijke website The Intercept : die gaf het voorbeeld van een interventie op Twitter, waarbij 52 Arabische accounts die ontkenden dat Amerikaanse drones in Yemen burgerslachtoffers maakten, voorrang kregen.

Alhoewel de VS beweren voorstanders van vrije pers te zijn worden media van andere landen sterk gecensureerd. Dat is bijvoorbeeld het geval met Russia Today en Sputnik en Russische accounts op Twitter, Facebook en Youtube. Eigenaardig genoeg maakt het zwartboek hier geen gewag van honderden Chinese accounts betreffende Hongkong die door Twitter en Facebook in 2019 gecanceld werden als ‘propaganda’.

De VS besteden grote sommen aan het opzetten van propagandamedia die speciaal gericht zijn op het ideologisch ondermijnen van socialistische landen. Daarnaast zijn er budgetten om op industriële schaal fake news te verzinnen over landen als China en dat een eindeloos aantal keren door medewerkers in de informatieketen te laten herhalen tot het algemeen aanvaarde waarheid is. Het zwartboek zegt het niet expliciet, maar het voorbeeld bij uitstek is de westerse berichtgeving over de Oeigoeren in Xinjiang.

Het zwartboek eindigt met een oproep aan de VS om de zaken correct aan te pakken. Of dit iets zal opleveren is te betwijfelen. De indruk blijft dat het eerder bedoeld is als hulpmiddel voor het streven naar een multipolaire wereld door alle landen die de Amerkaanse (en Europese) dominantie van de wereld niet langer aanvaarden.

De volledige en originele (Engelse) tekst van het zwartboek vindt u via deze link:
US Hegemony and Its Perils (fmprc.gov.cn)

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken van China.

Print Friendly, PDF & Email