Chinese visies op ChatGPT

ChatGPT leidt ook in China tot heel wat discussie. Hoe kan het positief bruikbaar zijn? Komt er snel een Chinees gelijkaardig product? Nogal wat experts zien opportuniteiten. Een Chinees alternatief is in de maak bij Baidu.

AI-congres in Tianjin in 2020 Foto Xinhua/Zhao Zishuo Disclaimer

ChatGPT is een product van OpenAI, zelf gecontroleerd door Microsoft. OpenAI biedt het officieel niet aan in China. De Chinese internetregelgever heeft nog geen formeel standpunt over ChatGPT. In de praktijk kan men het via VPN wel gebruiken. De meeste experts bevestigen dat het een gamechanger wordt.

Chinees alternatief in de maak

Een aantal Chinese bedrijven werkt aan een gelijkaardig programma. Maar Baidu, dat eigenaar is van de grootste Chinese zoekmachine, staat met stip aan de leiding. CEO Robin LI verklaarde onlangs dat Ernie Bot, een op ChatGPT lijkende toepassing de manier van werken van zijn zoekmachine revolutionair zal veranderen. In maart wordt het voorgesteld aan het publiek.

Ernie Bot is opgestart in maart 2019 en wordt sindsdien getraind met miljarden zoekopdrachten. Er zijn al 100 miljard parameters in geïntegreerd. Li benadrukte dat het om artificiële intelligentie gaat met een sterke Chinese taal- en culturele achtergrond en daarom westerse programma’s in China zeker zal overklassen. Ernie Bot werkt met een deep learning programma Paddle, dat door miljoenen ontwikkelaars van AI gebruikt wordt.

Voorzichtige officiële reacties

Chen Jiachang, algemeen directeur van het Department of High and New Technology bij het ministerie van wetenschap en technologie schat ChatGPT op zijn volle waarde. Hij verklaarde op een persconferentie dat het een revolutie brengt in de interactie tussen mens en machine door een dialoog in natuurlijke taal mogelijk te maken. Het biedt zeer ruime mogelijkheden voor toepassing in talrijke sectoren. Het is strategisch uiterst belangrijk.

Chen benadrukt dat de regering veel doet om de ontwikkeling van artificiële intelligentie te ondersteunen, met sinds 2017 een specifiek plan, een speciaal bureau en twee gespecialiseerde commissies. Er zijn principes en ethische normen vastgelegd voor het beheer en de veiligheid van AI. De overheid steunt rechtstreeks AI-onderzoek en heeft samenwerkingsakkoorden met leidende bedrijven maar ook met kleinere innovatieve.

Minister Wang Zhigang voegde er op dezelfde persconferentie nog expliciet aan toe dat China maatregelen neemt om een ethische toepassing van de nieuwe technologie te waarborgen, de voordelen ervan te realiseren en te beletten dat ze nadelen meebrengt.

Positieve academici.

Aan academici werd in diverse media commentaar gevraagd.

Professor Yi Weidong van de Chinese Academie voor Wetenschappen verwacht dat instrumenten zoals ChatGPT de mensen kunnen helpen bij taken zoals leren en nadenken, zodat meer kansen vrijkomen voor creativiteit. Artificiële intelligentie zal weldra gemakkelijk te gebruiken zijn en een deel van de intellectuele arbeid vervangen.

Yij noteert dat ChatGPT momenteel maar matig werkt in China bij gebrek aan training in een Chinese context. Daarom heeft hij grote verwachtingen in Baidu. Met de steun van de overheid is er al een volledig AI-ecosysteem opgestart in China, met ook talrijke kleinere bedrijven. China zal op het vlak van AI zeker de buitenlandse concurrentie aankunnen.

Wu Hequan, vice president van de Chinese Academie voor Engineering van 2002 tot 2010, onderstreept het enorme praktische belang van allerlei al bestaande en te ontwikkelen internetplatformen. ChatGPT is een stap vooruit met grote symbolische betekenis. Maar het opzetten van een dergelijk programma vereist enorme investeringen. Enkel de grootste Chinese bedrijven als Baidu kunnen meespelen op het niveau van buitenlandse reuzen.

Wu verwacht wel heel veel praktische toepassingen in intelligent ontwerp, productie en marketing van diensten en producten. Op dat vlak liggen gigantische mogelijkheden voor innovatieve en kleine bedrijven.

Yu Guoming, professor aan de school voor journalistiek en communicatie van de Normaaluniversiteit van Beijing ziet een enorme doorbraak met talrijke toepassingen omdat ChatGPT in staat is relaties en emotionele factoren te integreren. Hij verwacht dat artificiële intelligentie diep zal doordringen in alle aspecten van media en communicatie.

Hu Yong, professor aan de school voor journalistiek en communicatie van Peking Universiteit, ziet wel een rol voor artificiële intelligentie in de creatie van de inhoud van communicatrie, maar vindt dat het enkel een hulpmiddel mag zijn, het mag niet dienen om de menselijke rol volledig te vervangen. Het komt erop aan systemen op te zetten die de journalist helpen inhoud te verzamelen en te verwerken in tekst, maar waarbij de auteur de richtin bepaalt. Er zijn nog genoeg dingen die mensen beter doen dan computers, zoals nagaan of feiten wel juist en coherent zijn. Hoelang dat nog zo zal zijn weten we niet. In elk geval zullen altijd mensen nodig blijven om te zorgen dat het werk van de intelligente computer ethisch verantwoord en veilig is.

Kritische stemmen

Zhou Ting is dekaan van de School voor Openbaar Bestuur van de Communicatie Universiteit van China. Samen met doctorandus Pu Cheng wijst hij op een aantal mogelijke problemen.

ChatGPT is in staat teksten te publiceren waarvan men niet weet of ze juist of vals zijn. Daarom kan het instrument gemakkelijk ingezet worden in een propaganda-oorlog of voor het verspreiden van fake news.

ChatGPT leert van het internet. Daardoor riskeert het racistische en gender vooroordelen te reproduceren. In conflictsituaties kan het de oorlogslogica aanwakkeren. De ontwikkelaars zijn zich hiervan bewust en werken aan filters, maar het valt te vrezen dat die altijd achter de nieuwste feiten zullen aanlopen.

De immense hoeveelheid data in ChatGPT’ vergroten de kans op cybercriminaliteit. Privégegevens kunnen gestolen worden, en ChatGPT kan gebruikt worden voor intelligente hacking. De regelgeving daarover kan geen gelijke trend houden met de ontwikkeling van artificiële intelligentie waardoor de cyberveiligheid ondermijnd wordt.

Een laatste gevaar is dat de nieuwe technologie de kloof tussen Noord en Zuid bestendigd. De training van ChatGPT gebeurt vooral in het Engels waardoor het hoofdzakelijk westerse waarden in de wereld zal verspreiden. De te verwachten winsten zullen nog meer naar westerse monopolies gaan. Voor het simpele werk zullen werknemers in de ontwikkelingslanden uitgebuit worden, bvb de manuele training invoering van data in ChatGPT gebeurt door onderbetaalde Kenyanen.

De auteurs stellen daarom twee soorten maatregelen voor: Er is internationale samenwerking nodig om regels voor de sector op te stellen en te controleren, voor een faire ontwikkeling en preventie van fake news, schendingen van de privacy, discriminatie, een digitale kloof enz. Samenwerking is ook nodig om de risico’s van hersenspoeling aan te pakken.

Een tweede maatregel is steun aan lokale bedrijven om platformen op te zetten die met artificiële intelligentie inhoud van hoog niveau in het chinees produceren, die nieuwe technologie kunnen gebruiken het narratief over China in de wereld geen westers monopolie te laten. Het publiek moet ook beter gewapend worden om vals van echt te kunnen onderscheiden.

Leraars zien vooral mogelijkheden voor beter onderwijs

Moet ChatGPT verboden worden in de Chinese scholen, zoals al het geval is in De VS en vele westerse landen? Het tijdschrift Caixin vroeg het aan verschillende Chinese leraars.

Yang Deqing, vice-dekaan van de School of Data Science aan Fudan Universiteit in Shanghai vindt dat men beter naar methoden zoekt om ChatGPT positief te gebruiken in plaats van het te proberen buiten houden.

Weng Zhihao, een onderzoeker aan de School voor Joernalisme van dezelfde universiteit denkt dat ChatGPT nuttig kan zijn voor studenten die veel opzoekingswerk moeten verrichten. Door het simpele zoekwerk aan de machine te laten, krijgt de student meer tijd om de data te onderzoeken en te interpreteren. Dat vindt ook Yu Shengquan, directeur van het Advanced Innovation Center for Future Education aan de Normaaluniversiteit van Beijing.

De komst van ChatGPT dwingt de onderwijswereld de toekomst van het onderwijs ernstig te overdenken indien men niet wil dat ChatGPT een middel wordt voor studenten om te frauderen.

Professor Gu Xiaoxing van de East China Normal University denkt dat de AI-technologie het Chinese onderwijs definitief zal verplichten te evolueren van memoriseren naar begrijpen.

De toepassing van ChatgPT zal ook een uitdaging voor de leraars zijn. Ze zullen op een andere manier les moeten geven, gefocust op het stimuleren van de creativiteit en het kritisch denkvermogen van de studenten en met een meer gepersonaliseerde aanpak. Dat zal van leraars zelf ook een hoger niveau vergen.

Bronnen: Pekingnology, Caixin

Print Friendly, PDF & Email