Chinese groei stabiel maar niet zonder problemen

Het Chinese bnp groeide in het derde trimester met 6,7%. Het lijkt goed op weg de voor dit jaar geplande groei van minimum 6,5% te halen. Vooral buitenlandse waarnemers wijzen erop dat nog niet alle moeilijkheden van de baan zijn.

groeiVandaag maakte het Nationaal Bureau voor Statistiek een aantal economische resultaten voor het derde trimester bekend. Het bnp nam 6,7% toe, vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Dat is dezelfde groei als tijdens de vorige twee trimesters. Nu de groei zich lijkt te stabiliseren is er veel kans dat de doelstelling van 6,5-7% voor het jaar 2016 gehaald wordt, zonder dat de overheid de economie extra moet ondersteunen. Dat zou het bnp per inwoner voor dit jaar op bijna 8.000 dollar brengen.
De investeringen in vastgoed gingen omhoog met 5,8%, de privé-investeringen stegen 2,5% en de totale investeringen groeiden 8,2 %. Dit was over heel de lijn lichtjes beter dan de vorige twee trimesters. Privé-investeringen maken 60% van het totaal uit.
De industriële productie steeg 6,1% in september en 6,3% in augustus. De daling van de groei komt vooral door teruglopende uitvoer. Positief is dat de dalende trend in de vraag naar steenkool en staal omgebogen lijkt. De hightech sector groeide 10,1% en de machinebouw 9,6%. De index van de productieprijzen steeg in september voor het eerst in 54 maanden. Dit betekent dat de vraag naar productiemiddelen, dus de industrie, opleeft.
De kleinhandel ging er 10,7 % op vooruit. De groei was groter op het platteland dan in de stad. Kleinhandel via het internet nam met maar liefst 26 % toe. De dienstensector zag een groei van 7,6% op jaarbasis.
Het binnenlands verbruik wordt belangrijker als motor van de economie. Het levert over de negen maanden van het jaar 71% van de groei. Vorig jaar was het over diezelfde periode nog maar 58%. Vooral de auto- en woningverkopen deden het goed. De verkoop van vastgoed steeg 26% in vloeroppervlakte en tekende daarmee voor 8% van de totale groei van het bnp. De vraag naar woningen is hoog in grote steden terwijl in de andere steden de leegstand aanhoudt.

Stabiele groei nog geen verworvenheid

8.000 dollar per persoon

8.000 dollar per persoon


Economisten verwachten dat volgend jaar moeilijker wordt, want men wil de vastgoedmarkt afremmen en de industrie zal trager groeien door de afbouw van overcapaciteit. Het probleem van de hoge schuldenlast bij de bedrijven en de lokale overheden is nog niet opgelost. Een verhoging van de basisrente in de VS zou ook kapitaalsvlucht uit China kunnen stimuleren en zo problemen veroorzaken. Stabiele groei is nog geen verworvenheid.
De huidige stabiliteit van de groei heeft volgens Zhou Jingtong, een onderzoeker van de Bank of China, te maken met de opverende vastgoedmarkt, de stimulansen die de overheid eerder dit jaar gaf, en het aantrekken van de grondstoffenprijzen. Hij ziet als risico’s de onzekerheid over de uitvoer, de maatregelen om de woningprijzen niet te snel te laten stijgen en de noodzaak om veel overtollige productiecapaciteit te sluiten.
Nu er geen acuut gevaar lijkt voor de verdere groei van het bnp heeft de overheid de kans haar aandacht te richten op het verminderen van de schuldgraad. Door gemakkelijk te krijgen krediet in het kader van de stimuleringsmaatregelen is die te hoog opgelopen. In de eerste negen maanden van dit jaar werden voor 10.160 miljard nieuwe leningen uitgeschreven, waarvan bijna de helft aan gezinnen. In dezelfde periode vorig jaar was het een kwart minder. Men probeert de schulden van bedrijven naar beneden te krijgen door waar mogelijk schulden om te zetten in kapitaal. Een aantal steden heeft maatregelen genomen om te beletten dat particulieren te veel lenen om auto’s of speculatief vastgoed te kopen. Er is dus een tegenstelling tussen stimuleren en tegelijk afremmen. Er wordt verwacht dat de overheid voortaan de economie minder zal stimuleren door gemakkelijk krediet maar meer door infrastructuurinvesteringen en publiek-private samenwerking te ondersteunen.
Door de fiscale ondersteuning van de economie vallen de inkomsten uit belastingen tegen terwijl de uitgaven verder stijgen. Daardoor zal het tekort op het overheidsbudget dit jaar 3% van het bnp bedragen. Vorig jaar was het al 2,3%.
Bronnen: SCMP, Xinhua

Print Friendly, PDF & Email

4 comments for “Chinese groei stabiel maar niet zonder problemen

 1. Een hele boel cijfers. Niet simpel om het bos te zien door de bomen. Maar de stijging van de vraag naar steenkool als positief omschrijven is wel een hele foute interpretatie.

 2. @johan:
  we maken onderscheid tussen korte en lange termijn. Het vervangen van steenkool door duurzame energievormen is een zaak van lange termijn, realistisch gezien minstens 30 jaar. Op korte termijn betekent minder vraag naar steenkool een verzwakking van de economie, meer vraag betekent het aantrekken van de economie. Dat is toch positief voor China?Je kan de Chinezen toch het recht op ontwikkeling niet ontzeggen om de klimaatsverandering tegen te gaan waarvoor wij historisch verantwoordelijk zijn?

 3. @Frank
  “Je kan de Chinezen toch het recht op ontwikkeling niet ontzeggen om de klimaatsverandering tegen te gaan waarvoor wij historisch verantwoordelijk zijn?”
  Het probleem met deze redenering is dat over 30 jaar China de schuld krijgt van de klimaatscatastrofe

 4. @Huub: die schuld proberen sommigen hen nu al te geven, dus allicht heb je gelijk en probeert men dat over 30 jaar nog. Zoals het er nu uitziet neemt China het voortouw in de beperking van CO2 uitstoot. Er is veel kans dat ze over 30 jaar een lichtend voorbeeld zijn.
  Persoonlijk lijken me twee criteria objectief: 1. De huidige uitstoot per inwoner; die bepaalt wie vandaag de grootste verantwoordelijken zijn en de grootste inspanningen moeten doen 2. De gecumuleerde historische uitstoot per inwoner; die bepaalt wie historisch verantwoordelijk is en dus financieel voor de klimaatproblemen moet opdraaien.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *