Chinese lonen bleven in 2022 aanzienlijk stijgen

De nieuwste Chinese statistieken laten voor 2022 opnieuw aanzienlijke loonstijgingen zien, ondanks de Covid-19 verstoringen in de economie. Alleen de vastgoedsector doet het door de crisis slechter in 2022. In tien jaar zijn de lonen meer dan verdubbeld.

Bron: NBS Disclaimer

Het gemiddeld loon van de stedelijke werknemers steeg in 2022 opnieuw stevig, volgens de nieuwste cijfers die het Nationaal Bureau voor Statistiek bekend maakt.

De lonen in de staatsbedrijven bedroegen gemiddeld 114.029 yuan (15.000 euro) per jaar. Ze stegen 6,7%. Rekening met de inflatie was er een reële loonsverhoging met 4,6%.

In de privésector, waar veel plattelandsmigranten werken en meeste bedrijven klein zijn, lagen de lonen gemiddeld lager: 65.237 yuan (8.600 euro). De reële loonsverhoging bedroeg hier 1,7%.

In China legt de overheid jaarlijks aangepaste minimumnormen vast per regio. Het hangt dan van de krachtsverhoudingen per sector af of de bedrijfsvakbonden en individuele werknemers betere voorwaarden kunnen onderhandelen.

De gemiddelde lonen zijn de voorbije 10 jaar meer dan verdubbeld.

Bron: NBS Disclaimer

Sectoriële en regionale verschillen

De loonstatistieken zijn opgesplitst in 19 bedrijfssectoren. In 18 sectoren stegen de reële lonen.

De grootste vooruitgang was in de mijnindustrie, met een stijging van 12% in de staatssector en 9,3% in de privésector. De gestegen internationale energieprijzen speelden een rol.
In de informaticasector hielp de sterke vraag naar online werken en leren, sociale media en online shopping door de covid-19 epidemie de lonen stijgen met gemiddeld 9,4% in de staatssector en 8,1% in de privésector.

Een aantal sectoren die contact-intensief zijn deden het omwille van de pandemie minder goed. De lonen in de vastgoedsector, die vorig jaar volop in crisis zat, evolueerden het slechts; het gemiddelde loon in deze sector daalde als enige.

Er blijven ook belangrijke loonverschillen bestaan tussen regio’s. De hoogste lonen worden betaald in het Oosten (met onder meer Shanghai en de Yangtze-delta) en de laagste in het Noordoosten (het vroegere Mantsjoerije, een vroegere regio van zware nijverheid in volle conversie).

In de staatsbedrijven bedroeg het gemiddelde loon in het Oosten 133.000 yuan , in het Westen 101.000, in Centraal China en in het Noordoosten 90.000 yuan. De loonsverhogingen waren het hoogst in het Noordoosten (7,6%) en in het Oosten (7,1%). In het Westen (6,1%) en Centraal China (5,8%) ging het iets trager vooruit.

De cijfers voor de privésector liggen lager maar tonen dezelfde tendens: Oosten (73.000 yuan), Westen (56.000), Centraal (53.000) en Noordoosten ( 50.000 yuan/ 6.600 euro).

De statistieken betreffen enkel de stedelijke werknemers. De lonen van arbeiders in de plattelandsnijverheid vallen onder het inkomen op het platteland.
In 2022 lag het inkomen van een stedelijk gezin gemiddeld 2,5 keer hoger dan dat van een plattelandsgezin. Het verschil dat in het begin van de eeuw 3 bedroeg vermindert geleidelijk.

Bron: Xinhua

Print Friendly, PDF & Email