Protesten over Covid-lockdowns en westerse berichtgeving

De protesten over de Covid-lockdowns leiden in de westerse media tot de zoveelste golf van propagandistisch verbaal geweld tegen het Chinese systeem. De Britse krant Morning Star stelt dit laatste aan de kaak in een redactioneel commentaar dat wij hier als opinie overnemen, met een naschrift*.

Opiniestukken dienen om een gevarieerd spectrum van meningen weer te geven. Ze zijn niet noodzakelijk een uiting van redactionele standpunten van ChinaSquare.

protesten
Winkelcentrum in Tongzhou, Beijing op zondag 4 december 2022 (foto Yang Kejia/China News Service, disclaimer)

De gevestigde media hebben de protesten over de Covid-lockdowns aangegrepen om weer wat favoriete anti-China verhalen te vertellen.

Sinds de eerste Covid-uitbraak in Wuhan wordt het virus gebruikt als stok om China mee te slaan.

Van Trump naar Biden

Donald Trump schilderde de pandemie cynisch af als een Chinees wapen – ‘de ergste aanval die we ooit op ons land hebben gehad … erger dan Pearl Harbor.’ Het geraaskal van Trump werd zelden serieus genomen, zelfs niet door bondgenoten van de Verenigde Staten. Maar toen de regering Biden de samenzweringstheorie van het ‘lablek’ weer opviste kreeg deze theorie opnieuw respectabiliteit. Het oordeel van een wetenschappelijk team van de Wereldgezondheidsorganisatie, dat het virus waarschijnlijk bij vleermuizen is ontstaan en geëvolueerd en dat het ‘uiterst onwaarschijnlijk’ is dat het in een laboratorium is ontwikkeld, werd neergesabeld. Een Brits lid van het team klaagde zelfs: ‘het is teleurstellend dat we onze tijd moeten verspillen om aan journalisten de belangrijkste bevindingen uit te leggen … en dan te zien dat onze collega’s selectief verkeerd worden geciteerd zodat de berichtgeving  overeenkomt met een voorgeschreven verhaal dat al was bedacht voordat het onderzoek begon.’

Nieuwe thema

Westerse regeringen hebben besloten dat ‘we Covid achter ons moeten laten’, en de focus is nu verschoven van pogingen om China de schuld te geven van het virus naar aanvallen op het zero-Covid-beleid.

Het is duidelijk dat de herinvoering van lockdowns sinds enige tijd op sommige plaatsen tot oprechte woede heeft geleid. De Chinese regering heeft de problemen erkend die worden veroorzaakt door een ‘one size fits all’-benadering. De autoriteiten in Zhengzhou, de hoofdstad van Henan, is bijvoorbeeld op het hart gedrukt dat ze uitzonderingen moeten maken op de verplichting om thuis te blijven, en de politie in Anhui is berispt wegens te strikte handhaving van quarantaines.

Their master’s voice

Maar westerse berichtgeving is misleidend. De grote aandacht die de BBC geeft aan de protesten laat uitschijnen dat die op een veel grotere schaal plaatsvinden dan in werkelijkheid het geval is. Net zoals in 2019, toen rellen in Hongkong ruime aandacht kregen terwijl het veel ernstiger politiegeweld tegen de Gele Hesjes in Frankrijk werd gebagatelliseerd, wordt elk teken van ontevredenheid in China om politieke redenen overdreven.

Chinakenners wijzen erop dat er, door middel van verkeerde vertalingen, bredere politieke doelen aan de protesten worden toegeschreven. Zo is ‘jiefeng’ (opheffen van de lockdown) in de westerse berichtgeving veranderd in ‘jiefang’ (bevrijding). En oproepen tot versoepeling van de Covid-beperkingen in Xinjiang zijn voorgesteld als oproepen tot ‘bevrijding van Xinjiang’ om westerse beweringen over Chinese onderdrukking in die regio kracht bij te zetten.

Het grote geheel bekijken

We moeten ook naar het grotere geheel kijken. China heeft Covid-19 effectief ingedamd door uitbraken te onderdrukken via snelle lokale sluitingen. Het resultaat is een sterftecijfer van 10,38 per miljoen.

Het Britse cijfer is 2.668,64 per miljoen – Britse burgers hebben 257 keer meer kans om aan Covid te sterven dan Chinezen. Het feit dat dit verschil door de meeste commentatoren als irrelevant wordt beschouwd, laat de onaangename waarheid zien dat onze samenleving weinig waarde hecht aan het leven van kwetsbare en oudere mensen.

Wat u niet over China mag lezen

Dat de korte, gerichte lockdowns in China slechts een beperkte economische impact hebben wordt overstemd door westerse kreten over een vertraging van China’s bbp-groei, nogal bizar als je bedenkt dat China nog steeds veel sneller groeit dan alle westerse economieën.

In de berichtgeving staat zelden te lezen dat tragere groei een opzettelijk onderdeel is van de economische planning van China, doordat Xi Jinping de nadruk van ‘groei tegen elke prijs’ wil verschuiven naar ‘een ontwikkeling waarin de ongelijkheid beperkt en het milieu beschermd wordt’.

Degenen die deze doelstellingen afdoen als propaganda, negeren tastbare bewijzen dat het menens is. Alleen een regering die bereid is economische output op te offeren voor duurzaamheid op lange termijn zal bijvoorbeeld een beleid invoeren zoals het tienjarig visverbod op de Jangtse dat vorig jaar werd ingesteld om de wilde flora en fauna de kans te geven zich te herstellen.

Tegengestelde visies

Voor een opgewonden westers commentariaat dat hondstrouw de nieuwe koude oorlogslijn van Washington volgt, is het nul-Covid beleid van Beijing een bewijs van ‘paranoïde autoritarisme’.

De Chinese regering heeft haar aanpak al herhaaldelijk aangepast, en de recente protesten kunnen tot verdere herzieningen leiden. Maar feit blijft dat in vergelijking met Groot-Brittannië of enig ander westers land, de Chinese strategie miljoenen levens heeft gered. Het is ongepast ermee te spotten of de staat van dienst van onze regeringen als superieur voorstellen.

protesten
Jinan, Shandong op zaterdag 3 december 2022: studenten keren naar huis terug vanwege vervroegde kerstvakantie. Een ambulance gestuurd door hun thuisstad komt hen ophalen. (China Daily / Wang Feng, disclaimer)

Het bovenstaande redactioneel commentaar verscheen op 28 november 2022 in de Morning Star.
Vertaling Dirk Nimmegeers

*NASCHRIFT
In de bovenstaande tekst vergelijken de auteurs de cijfers van Covid-overlijdens per miljoen inwoners van China met die van Groot-Brittannië. Ziehier, voor de lezers van ChinaSquare.be, de cijfers voor België en Nederland. België 2770,42 Covid-doden per miljoen inwoners, Nederland 987,44.
Alle cijfers zijn van 13 juli gehaald van www.statista.com.
Een andere betrouwbare bron is https://www.worldometers.info/coronavirus/. Ook daar vind je vergelijkbare resultaten die veel gunstiger zijn voor China dan voor westerse landen.

Intussen wordt het anti-Covidbeleid versoepeld, wat op de website Friends of Socialist China leidt tot de opmerking: ‘de mensen in het Westen mochten willen dat hun regeringen zo ontvankelijk waren voor de protesten van de bevolking tegen bezuinigingen en oorlog’.

Print Friendly, PDF & Email

2 comments for “Protesten over Covid-lockdowns en westerse berichtgeving

  1. Even die ‘Westerse berichtgeving’ in perspectief plaatsen.

    Heel wat Chinezen waren niet op de hoogte van de anti-lockdown protesten in 30 verschillende steden, maar wisten wel dat heel Brussel ‘in brand stond’ door voetbalrellen.

    In vergelijking met de Chinese media, valt het met die Westerse berichtgeving dan nog wel mee.

  2. Hopelijk klopt datgene wat jij blijkbaar ergens gehoord of gelezen hebt, AJ. Het is alleen maar verheugend dat ‘heel wat Chinezen’ trouwe nieuwsconsumenten zijn van de officiële en commerciële Chinese media.

    Overigens valt het waarschijnlijk met die onwetendheid over de lockdowns wel mee. Er komen toch steeds meer berichten over het levendige universum van sociale media in China? De nuttigste kritieken die daar zijn geuit op onvolmaaktheden in het flexibele zero-covidbeleid worden misschien meegenomen bij de aanpassingen die functionarissen en wetenschappers nu in het beleid aanbrengen.

    En wat de vergelijking met de westerse media betreft: het zou goed zijn als niet-westerse media zoals de Chinese in wat meer landen ongelimiteerde toegang en verspreiding, zonder allerlei verdraaiingen, kregen. De nog steeds heersende dominantie van de westerse media in de wereld is niet bevorderlijk voor de vreedzame co-existentie van landen met verschillende systemen.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *