Markt van ESG-beleid in voortdurende opmars

De Chinese markt van milieu- en sociaal bestuur groeit gestaag en dit hand in hand met de ontwikkeling van ’s lands markt van groene financiën. We overlopen de diverse initiatieven aan de hand van een Caixin/Sixthtone artikel door SynTao Green Finance voorzitter Guo Peiyuan.

Foto: centralbanking.com Disclaimer

ESG staat internationaal voor ‘environmental, social and governance’ en geeft aan hoe milieu- en sociale normering de ontwikkeling sturen. Deze politiek kan niet bestudeerd worden los van de politiek over groene financiën. Terzake heeft de Nationale Bank na jaren onderzoek de politiek uitgestippeld van de drie functies en de vijf pijlers. De ‘drie functies’ verwijzen naar de functie van groene financiën bij de toewijzing van de middelen, het risicobeheer en de marktprijzen. De ‘vijf pijlers’ verwijzen naar het normensysteem, de regelgeving en openbaarmaking van informatie, stimuleringsbeperkingsmechanismen, product- en marktsysteem en internationale samenwerking voor de groene financiële sector.
Begin 2022 heeft Nationale Bank  met vier andere instellingen gezamenlijk het 14e vijfjarenplan voor financiële standaardisatie gepubliceerd. Het plan beschouwt standaardisatie als een essentieel onderdeel van de duurzame ontwikkeling van groene financiën. Het roept op tot een reeks strikte, duidelijke, gedetailleerde en werkbare normen in overeenstemming met het principe van ‘het creëren van een uniforme reeks binnenlandse normen die aansluiten bij internationale normen’. Het plan bevat ook een reeks specifieke taken.

Resultaten

Sommige inspanningen leverden al resultaten in 2022. In april heeft de China Securities Regulatory Commission (CSRC) de Standards for Carbon Financial Products uitgevaardigd. Deze nieuwe industriële normen bepalen wettelijke vereisten voor de classificatie en implementatie van financiële koolstofproducten en bieden richtlijnen voor financiële instellingen om financiële koolstofproducten te ontwikkelen en te lanceren. In juli heeft het Chinese Green Bond Standards Committee de China Green Bond Principles vrijgegeven, de officiële vaststelling van groene obligatienormen in China die in overeenstemming zijn met internationale normen. Volgens de principes moet  100% van het geld door groene obligaties worden geïnvesteerd in groene projecten.

Dit jaar was er ook een explosieve groei in ESG-groepsstandaarden. Sinds november heeft China al zes standaarden uitgevaardigd, waaronder de ESG-rapportagerichtlijnen voor beursgenoteerde bedrijven, de Guidance for Enterprise ESG Evaluation, de Guidance for Enterprise ESG Disclosure, het General Principle of Enterprise ESG Information Disclosure, het General Principle of Enterprise ESG Evaluatie en de specificatie van Enterprise ESG-evaluatie. Daarnaast vaardigden ook een reeks lokaliteiten als Huzhou, Shenzhen en Chongqing lokale standaarden uit.

Publiceren informatie

Bij ESG gaat meestal veel aandacht naar het vrijgeven van informatie. Het milieuministerie vaardigde in januari de administratieve maatregelen uit voor de wettelijke openbaarmaking van bedrijfsmilieu-informatie die deze publicatie van milieu-informatie vereist door vijf soorten bedrijven, waaronder beursgenoteerde bedrijven en obligatie-uitgevende ondernemingen. Ook de beurzen van Shanghai en Shenzhen hebben CSR in hun regelgeving geïntroduceerd.

Op politiek vlak ondergaan twee types ondernemingen op de informatie bekend te maken. Vooreerst zijn er de beursgenoteerde bedrijven die vallen onder de staatsholding State-owned Assets Supervision and Administration Commission (SASAC). De SASAC heeft een werkplan dat voorschrijft dat staatsondernemingen tegen 2023 hun ESG volledig bekend maken.

Het andere type zijn de financiële instellingen. In 2021 vaardigde de Nationale Bank de Guidelines for Financial Institutions’ Environmental Information Disclosure die weliswaar een vrijwillige standaard is, maar veel financiële instellingen heeft aangemoedigd. Ook Shenzhen en Shanghai hebben lokale regels toegepast op hun lokale financiële instellingen. Bij de beurs te Hongkong moeten ESG rapporten gepubliceerd worden naast de jaarverslagen.

Stimuleringsmechanismen

De voorbije Jaren lag de focus bij groene financiën en ESG op het ontwikkelen van stimuli. Twee beleidsmaatregelen vallen op. Een daarvan is de Guidelines on Green Finance for the Banking and Insurance Industries die in juni zijn uitgegeven door de China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC). Dit vereist dat banken en verzekeringsmaatschappijen strategische maatregelen nemen om groene financiering te bevorderen, de steun voor de groene, koolstofarme en circulaire economie te versterken en de volledige groene transformatie van economische en sociale ontwikkeling bevorderen.
In september moedigde de Insurance Asset Management Association of China verzekeringsmaatschappijen aan om actief de groene transformatie te promoten, hun verantwoordelijkheid voor het management op zich te nemen en geïnvesteerde bedrijven en andere belanghebbenden te begeleiden om samen een groene ontwikkelingsgemeenschap op te bouwen.
Een andere belangrijke politiek gaat over klimaatinvesteringen en de financiering van pilots. In december 2021 hebben negen autoriteiten, waaronder het milieuministerie de mededeling over het uitvoeren van pilots voor klimaatinvesteringen en financieringen uitgevaardigd. In augustus 2022 werden dan de eerste 23 pilotgebieden aangekondigd, waaronder 12 steden, vier districten en zeven landelijke nieuwe gebieden. Deze schieten nu aan het werk.

De twee doeleinden voor koolstofuitstoot hebben de lokale besturen verder gemotiveerd om de ontwikkeling van groene financiën op te drijven. Tijdens de eerste drie kwartalen van 2022 werden ongeveer 160 groene financiering beleidsmaatregelen gepubliceerd op provinciaal, gemeentelijk en districtsniveau, waarvan 61 koolstof gerelateerd waren

Innovatie

Bij de producten voor ESG en groene financiën zijn groene kredieten, groene obligaties en ESG fondsen het belangrijkst. Na 10 jaar is het systeem van groen krediet tamelijk goed ontwikkeld. In november 2021 ontwierp de Nationale Bank twee structurele monetaire beleidsinstrumenten, haar ondersteuningsinstrument voor koolstofreductie en speciale steun voor herleningen voor schoon en efficiënt gebruik van steenkool,. In wezen zijn deze beide gericht op het opnieuw uitlenen, het gericht verdelen van goedkoop kapitaal. Tijdens het eerste semester van 2022 werden zo 182 miljard yuan en 35 miljard yuan toegekend. Op het vlak van obligaties definieerde de Green Bond Principles de diverse types groene obligaties.

Internationale samenwerking

Op internationaal vlak werkt China samen met een reeks instellingen op het vlak van groene financiën: de G-20 Sustainable Finance Working Group, het Central Banks and Supervisors Network for Greening the Financial System, het International Platform on Sustainable Finance, de Green Investment Principles for the Belt and Road, het Sustainable Banking and Finance Network, de International Organization for Standardization‘s en de Principles for Responsible Banking (PRB) en Principles for Responsible Investment (PRI) van de VN. 

In 2022 tekenden meer dan 20 door China gefinancierde banken zich in voor de PRB en tekenden meer dan 100 door China gefinancierde financiële instellingen voor PRI. In 2022 hebben de Nationale Bank en relevante EU-departementen gezamenlijk de Common Ground Taxonomy: Climate Change Mitigation uitgegeven, waarin 72 economische activiteiten worden geïdentificeerd die sterk de klimaatverandering beperken en waarmee de basis wordt gelegd voor de onderlinge verbinding van Chinese en internationale markten voor groene obligaties. De International Sustainability Standards Board (ISSB) heeft Hua Jingdong benoemd tot ondervoorzitter. Kortom de Chinese politiek voor ESG en groene financiën is in opmars en de resultaten zijn begonnen vruchten af te leveren ook internationaal.

Bron: Sixthtone, Caixin

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *