Cropwatch helpt ontwikkelingslanden

Meer dan 160 landen doen beroep op het Chinese landbouwmonitoringsysteem op afstand Cropwatch. Zo kunnen ze met betrouwbare informatie beter de marktschommelingen beheersen en speculatie tegen gaan. Het systeem wordt beschouwd als een voorbeeld in de Zuid-Zuid samenwerking.

Monitoring van rijst belangrijk voor transparantie Foto Xinhua Disclaimer

Cropwatch werd eerst in 1998 door de Chinese Academy of Sciences (CAS)  ontwikkeld voor binnenlands gebruik. . Het systeem analyseert gegevens van satellieten en grondstations om inzicht te brengen in gewasopbrengsten en milieuveranderingen, het biedt analyse van de landbouwtrends en publiceert meerdere keren per jaar een bulletin over wereldwijde landbouwtrends. Volgens een ‘mission statement’ uit 2012 stelde de ontwikkeling van CropWatch China in staat te voorkomen te worden misleid door buitenlandse voorspellingsinformatie in marktbeslissingen. Veel landen deden een beroep op monitoringssystemen van de VS en Van de EU om de stijgingen en het dalen van voedselprijzen op de wereldmarkt te voorspellen.

Meer recent werd de technologie overgedragen naar ontwikkelingslanden. Volgens directeur Wu Bingfang van het Cropwatch team en tevens professor aan het Institute of Remote Sensing and Digital Earth vereist voedselzekerheid doorzichtigheid van informatie.  Wu gelooft dat schommelingen in de voedselprijzen grotendeels worden veroorzaakt door marktspeculatie en dat het gebrek aan informatie beslissingen beïnvloedt in de landbouwplanning en ook beslissingen over import en export.

De meeste landen hebben noch de technologie noch de middelen om een eigen monitoring systeem op te starten en zelfs voor ontwikkelde landen vormt dit een uitdaging; aldus een woordvoerder van het UN World Food Programme (WFP). Het cloudgebaseerde Cropwatch-systeem combineert een breed scala aan indicatoren op een wereldwijde, nationale en regionale schaal-inclusief indicatoren zoals regenval, gewasgebied, intensiteit van het landgebruik, luchttemperatuur en meer. Het maakt gebruik van satelliet- en grondmonitoring om de productie en voorwaarden van landen te analyseren die goed zijn voor meer dan 80 procent van de basisproductie van het graan in de wereld. De gewasmonitoring die het systeem biedt vermindert de volatiliteit van de voedselmarkt” en is aanpasbaar om landen in staat te stellen indicatoren te genereren op basis van hun behoeften, volgens de Food and Agriculture Organisation (FAO). .

Cropwatch laat betere planning toe Foto: Xinhua Disclaimer

In 2020 ging Cropwatch een partnerschap aan met UNCTAD om landbouwmonitoring van 14 ontwikkelingslanden te vergemakkelijken en te stimuleren. Dit partnerschap wordt deels gefinancierd door de ‘Alliance of International Science Organisations’ die de wetenschapspartners onder BRI groepeert. Naast Mauritius en Mozambique omvat het partnerschap met UNCTAD ook Algerije, Nigeria, Ghana, Kenia en in Azië Thailand en Laos. Het Cropwatch programma wordt als een model van Zuid-zuid samenwerking beschouwd. Het CropWatch bulletin wordt gedownload door belanghebbenden in meer dan 160 landen en is door wereldwijde organisaties erkend als een waardevol hulpmiddel om voedselzekerheid te bereiken, aldus de FAO.

.Zo is Cropwatch ook een partner van de ‘Group on Earth Observations Global Agricultural Monitoring Initiative’ (GEOGLAM) die voortkomt uit de G20 landbouwministers uit 2011. Geoglam, die nationale partners over de hele wereld heeft, is bedoeld om de wereldwijde productie van maïs, rijst, soja en tarwe te volgen en informatie te verstrekken om de markttransparantie te verbeteren. Wu hoopt dat nadat ontwikkelingslanden deze technologie beheersen, voedselproductie -informatie transparant kan worden gedeeld en de verstoringen op de internationale voedselmarkt kan verminderen.  De WFP-woordvoerder vindt echter dat het programma zou moeten deel uitmaken van een breder pakket dat ook honger  en ondervoeding in al zijn vormen aanpakt

Bron: SCMP

Print Friendly, PDF & Email