Xi bezocht na 3 jaar weer Shanghai

Het tweedaags inspectiebezoek van president Xi Jinping aan Shanghai benadrukte 3 prioriteiten: hoogwaardige financiële ontwikkeling, wetenschappelijke en technologische (sci-tech) innovatie en de verbetering van het levensonderhoud van de bewoners. Xi zat ook een symposium voor over de geïntegreerde ontwikkeling van de Jangtse-rivierdelta.

Xi bezoekt Shanghai Futures Exchange Foto Xinhua Disclaimer

President Xi Jinping bezocht na 3 jaar dinsdag en woensdag weer Shanghai, meer bepaald de Shanghai Futures Exchange – een tentoonstelling over de sci-tech innovaties – en een door de overheid betoelaagde huurwoningengemeenschap.

Nauwelijks een maand geleden beklemtoonde de Central Financial Work Conference het doel om China uit te bouwen tot een financiële reus. Xi’s bezoek aan de Shanghai Futures Exchange valt in dit kader te begrijpen. Shanghai is een financieel centrum van wereldklasse geworden en staat op de zesde plaats in de recentste ranglijst van de 2022 Global Financial Centers Index. In de eerste drie kwartalen van 2023 bedroeg de omzet van de belangrijkste financiële markten volgens officiële gegevens356,64 biljoen $, een stijging van 15 % op jaarbasis.

Naast de financiële sector is Shanghai ook een topplaats geworden voor wetenschappelijke en technische ontwikkeling. Dit werd duidelijker door Xi’s bezoek aan een tentoonstelling in Zhangjiang. Zhangjiang Science City in Pudong, waar de sci-tech tentoonstelling plaatsvond, is een toonaangevend innovatiecentrum. Vooral de sectoren biofarma, AI en hoogwaardig maakwerk vallen op.

Als derde topprioriteit verwees XI naar de aandacht voor de verbetering van het bewonerswelzijn. Hij bezocht een buurt met door de overheid betoelaagde huurwoningen. De bouw van dergelijke huurwoningen vormt een essentieel onderdeel van de nationale politiek om de problemen van nieuwe stedelingen en jongeren op te vangen. ‘Al 72% van de dit jaar te bouwen huurwoningen zijn afgewerkt’, meldde het ministerie in september. De voorbije 2 jaar werden in het hele land 5,08 miljoen gelijkaardige huurwoningen gebouwd, goed voor de huisvesting van 15 miljoen personen.

Coördinatie JRD

Symposium over coördinatie JRD Foto Xinhua Disclaimer

Xi Jinping zat een symposium voor over de coördinatie van de delta van de Jangtserivier (JRD). Xi zei dat sinds de lancering van de coördinatie 5 jaar geleden er vooruitgang werd geboekt, maar dat er ook nog ernstige problemen een oplossing vergen.

Voor de toekomst riep Xi op om de interregionale samenwerking op het gebied van sci-tech en industriële innovatie te versterken. Er moeten inspanningen worden gedaan om nieuwe industrieën, bedrijfsvormen en -modellen te ontwikkelen en een nieuw ontwikkelingsmomentum te koesteren. Hij spoorde de regio aan om een bron van sci-tech-innovatie te worden door sci-tech-innovatiekrachten en voordelige middelen in verschillende regio’s en departementen te integreren. Tevens raadde hij hen tevens aan om deel te nemen aan internationale sci-tech-samenwerking om zo een mondiaal concurrentieel ecosysteem voor innovatie te creëren. Daartoe moeten regionale versplintering en administratieve obstakels worden ongedaan gemaakt.

Xi riep ook op tot inspanningen om de bouw van een demonstratiegebied voor geïntegreerde, milieuvriendelijke ontwikkeling in de delta van de Jangtserivier te versnellen. Hij zette ook aan tot industriële verhuis om van deze delta een gemeenschap voor gedeelde regionale activiteiten te maken. Hij vroeg verder nog gezamenlijke inspanningen voor de bescherming van belangrijke ecologische barrières en corridors in de regio, evenals voor geïntegreerde preventie en beheersing van lucht-, water- en bodemverontreiniging. De regio moet op volle kracht doorgaan met het vergemakkelijken van schone productie, energiebesparing en het koolstofarm maken van belangrijke sectoren. Men moet eveneens het tempo opvoeren bij het bevorderen van een duurzame productie en levensstijl, vond de president.

Xi drong aan op inspanningen om de invloed van de Hongqiao International Open Hub uit te breiden, de moderniseringsstrategie van de (Shanghai) Pilot Free Trade Zone (FTZ) krachtig verder te zetten en de openstelling van het nieuwe Lingang-gebied van de Shanghai FTZ tot een hoger niveau te brengen.

Bronnen: Global Times, Peoples Daily, SCMP

Bekijk ook minivideo over het bezoek aan innovatie-expo

Print Friendly, PDF & Email