Cultuureconomie

festival van OCT (Oversea's Chinese Town) een staatsbedrijf dat zich meer op cultuur gaat richten


China wil zijn culturele sector omvormen tot een productieve en moderne bedrijfstak en een pijler van de economie. Op media, uitgeverijen en amusementsbedrijven wordt gerekend om de binnenlandse consumptie te ontwikkelen en om in het buitenland de zachte invloed en het aanzien van China te versterken.
Het was al duidelijk sinds het plenum van het centraal comité van de CPC in oktober 2011 en de publicatie van het 12e vijfjarenplan voor 2011-2015: cultuur wordt een kerntaak van de Chinese overheid en gaat een hoofdrol spelen in economie en maatschappij.
Vorige week is dat nog eens officieel bevestigd door de uitgave van een blauwdruk met de titel ‘Ontwerp van de hervorming en ontwikkeling in de Cultuur’.
Bij de presentatie werd erg de nadruk gelegd op de economische onderbouwing en motivering voor deze campagne richting culturele sector, die volgens een woordvoerder ‘essentieel is voor de herstructurering en de stimulering van de economische groei.’
Wat de ‘cultuurindustrie’ wordt genoemd zou ‘niet alleen energiezuinig zijn, maar ook een aantal verwante bedrijfstakken en de consumptie een stevige boost geven’. Grote uitgeversbedrijven krijgen het advies om op de beurs te gaan. China Publishing Group, China Science Publishing Group, China Education Publishing Media Group en Chineseall.com, zijn al enthousiast op de oproep ingegaan en lokale bedrijven in Shanghai en Guangdong hebben ook positieve belangstelling getoond. De sector wordt één van de zogenaamde ‘pillar industries’, strategische bedrijfstakken zoals banken, staal, petrochemie, informatietechnologie enz… Er komt dus een massale uitbreiding van media, uitgeverij, film, animatie, televisie en amusement en een stimulans om meer te exporteren.
China zal echter ook zorgen voor een betere culturele dienstverlening aan de bevolking in het algemeen en bepaalde achterstands- en minderheidsgroepen in het bijzonder. Zo zitten er in de planning: een uitbreiding van radio- en televisienetwerken tot ze 99% van de bevolking bereiken, de bouw van filmzalen in afgelegen en landelijke gebieden met in totaal 50.000 schermen, betere toegankelijkheid tot de stedelijke culturele centra en diensten voor interne migranten, voorzieningen voor slechthorenden, blinden en slechtzienden, meer vertalingen in etnische minderheidstalen van ‘hoogwaardige cultuurproducten’ die nu alleen in het Mandarijns bestaan enz. Bij sommige van de economische sleutelsectoren voert het particuliere bedrijfsleven de boventoon, IT bijvoorbeeld, bij andere de staatsondernemingen. Vanwege de ideologische aspecten van de cultuursector valt te verwachten dat deze als pillar industry in de laatste categorie zal blijven vallen.
Bronnen: China Daily, SCMP

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.