Wind- en zonne-energie plus LED-sector aan consolidatie toe

Zowel in de sectoren van de wind-en zonne-energie als in die van de LED-verlichting dringt een consolidatie zich op. Er komt een einde aan de wildgroei van de laatste jaren. Enkele groten met genoeg onderzoek & ontwikkeling blijven over en vele anderen zullen falen.
In de sector windenergie groeide het aantal windmolenfabrikanten van een handvol vijf jaar geleden tot 80 nu. Velen voelden zich aangetrokken tot de potentieel lucratieve nieuwe markt. Samen vervaardigen ze volgens Ping An Securities voor 29 gigawatt dit jaar terwijl de vraag enkel van 15 tot 18 GW bedraagt. Nieuwe spelers doken de laatste jaren op uit elke hoek aldus Carlo Cecchi van The Switch.. Op de recente expo van de sector in Peking waren er maar 6 grootschalige producenten. De prijs van de molens daalde met 43 % van 2007 tot 2010 en nog eens 18 % in het eerste kwartaal. Dit jaar daalde de in China geïnstalleerde capaciteit van nieuwe windmolens met 20 % vergeleken met 2010 en verwacht wordt dat de groei van de markt de komende 5 jaren rond 9 % zal schommelen. Sommige firma’s zeggen dat de prijzen van hun producten tuimelden van 6500 yuan/kW tot 3000 yuan. De prijzenoorlog en de hogere grondstoffen –vooral de kost van zeldzame metalen die de hoogte inschoot- betekent daling van de winsten en zelfs verlies. Sinovel Wind Group die ’s lands grootste producent is en tweede wereldwijd, tekende een winstdaling van 60 % op tijdens het eerste semester. China’s tweede Xinjiang Goldwind noteerde ook 60 % winstdaling op tijdens de eerste drie kwartalen. Daarnaast is het zo dat van de geïnstalleerde windmolens 30 % niet met het elektriciteitsnetwerk is verbonden en er vorig jaar 27 grote incidenten waren van windmolens die omvielen. Begrijpelijk dat de overheid de wildgroei wil tegen gaan en de goedkeuring van initiatieven gelijk en onder de 50 MW terug op zich genomen heeft.
De te Shenzhen beursgenoteerde telecomfirma Tianjin Xinmao Science heeft in juni al bekend gemaakt zich terug te trekken uit de windenergiesector om de verliezen te beperken. Het te Shanghai genoteerde Harbin Air Conditioning deed dit al in januari niettegenstaande een gevuld orderboekje. Om de eigen overleving op lange termijn veilig te stellen heeft de privéonderneming China Creative Wind Energy in augustus 70 % van de aandelen verkocht aan het te Hong Kong genoteerde China Datang Corp Renewable Power. Volgens algemeen manager Hu Yongsheng bij China Datang bestaat nu bij de promotoren van windstations de neiging om ook de productie onder zich te gaan nemen omdat ze zo beter de kwaliteit en de ontwikkeling van nieuwe producten kunnen beheersen. Meer integratie van de verschillende subfases bij de bouw (zoals in het westen) is wellicht de tendens van de toekomst.
Vice-voorzitter Shi Pengfei van de China Wind Energy Association verwacht dat er binnen 3 tot 5 jaar maar 10 concurrenten zullen overblijven in de strijd om overleving. Dit wordt beaamd door onder secretaris generaal Shen Dechang bij de windenergie-afdeling van de China Association of Agricultural Machinery Manufacturers. Hij beklemtoont dat de komende 3 tot 5 jaar de grote meerderheid van firma’s die uitrusting aanbieden uit de markt zullen gedreven worden of overgenomen worden door grotere groepen. De grote vennootschappen in de sector kunnen 95 % van de marktvraag dekken, terwijl de tientallen anderen vechten voor de overige 5 % van de markt. Tot zover de binnenlandse actoren.
De buitenlandse bedrijven zagen door de opgang van de Chinese producenten hun marktaandeel in China teloorgaan. Toch is het duidelijk dat vooral betreffende kwaliteit, onderzoek, nieuwe producten en de duurzaamheid naar het net toe de sector in China nog veel te wensen overlaat. Vestas had eind 2009 meer dan 450 miljoen $ geïnvesteerd in China en het telt ver 3000 personeelsleden. De firma heeft er ‘s werelds grootste vestiging van windmolens. Technologie wordt overgedragen voor de bouw van de laatste elektronische controleapparatuur en motoren. In Peking heeft Vestas (Denemarken) ook een O&O centrum waarin 50 miljoen $ geïnvesteerd werd. Vestas hoopt zo technologie te kunnen ruilen voor marktoegang, zij het dat de recentste strategische O&O in Denemarken zou blijven. Het oorspronkelijk Duitse REPower (nu overgenomen door het Indische Suzlon) had in 2009 in China 29 % in handen van de technische windmolenmarkt (ontwerpen e.d.) terzake. Vele buitenlandse bedrijven hebben akkoorden met Chinese firma’s voor het toeleveren van onderdelen. Daarbij is de trend dat traditionele transfermechanismen van technologie licenties zoals buitenlandse investeringen en licenties vervangen worden door niet-traditionele mechanismen zoals gemeenschappelijk ontwerpen, samenwerking in O&O, O&O in het buitenland….. Sommige Chinese producenten hebben ingenieursbureaus opgekocht zoals bij Vensys en Darwind, maar Sinovel zelf heeft bijvoorbeeld 600 personen die in onderzoek & ontwikkeling werken.
Zonne-energie
De situatie in de productie van de zonne-energie is analoog. Volgens officiële gegevens heeft China 500 ondernemingen die zonnepanelen maken, vijf maal meer dan 3 jaar geleden. De helft van de 13 miljard $ die in 2011 wereldwijd aan zonne-energie werd gespendeerd komt van nieuwe intreders. 80 % van de foto-voltaïsche overcapaciteit doet zich echter voor in China. Volgens gegevens van de China Nonferrous Metal Industry Association zijn in China de prijzen van de silicium-wafers die een onderdeel vormen van de zonnecellen met 52 % gedaald. ‘Ik stop met de productie omdat de prijzen naar beneden duiken’, aldus Zhou Jianming, eigenaar van de Zhejiang Mingfeng Electronic Technology Co. In Europa worden tegenwoordig minder toelagen gegeven voor de installatie en ook dat speelt mee. Europa is voor 70 % de afzetmarkt van de Chinese zonnepanelen, de VS vertegenwoordigt maar 10 %.
Toch hebben uitgerekend daar zeven Amerikaanse producenten, nadat de twee Amerikaanse firma’s Solyndra en Evergreen failliet gingen, een klacht neergelegd tegen de Chinese collega’s wegens staatssteun en dumping. Volgens de klagers genieten de Chinese collega’s van quasi gratis kredieten door de Chinese Ontwikkelingsbank en “tegen gratis geld kan je niet concurreren”. Zo zou de Ontwikkelingsbank alleen al in 2010 voor 30 miljard $ lage-kost leningen aan de top 5 producenten hebben verstrekt. De Chinese producenten ontkennen dat en repliceren dat zij 10 % betalen voor hun leningen. China heeft echter een deficit met de VS van 1,88 miljard $ betreffende zonne-energieproducten. Het is niet denkbeeldig dat deze klacht overwaait naar Europa en dan hebben de Chinezen pas helemaal een probleem. Een van de klagers is immers Solar World, een Duitse onderneming. Vice-voorzitter Wang Guiqing van de China Chamber of Commerce (VS) zegt dat China in vergelijking het voordeel heeft dat de Chinese bedrijven ligen in een geconcentreerd industriële ketting. Volgens hem heeft SolarWorld ook 43 miljoen $ belastingvoordelen gekregen in de VS en 136 miljoen staatssteun in de EU. De Chinese producenten claimen eveneens dat ze in 2010 voor 3 miljard $ licenties en uitrusting hebben gekocht in de VS.
Maar ook op het thuisfront heeft de sector het moeilijk. Suntech bevestigde de halvering van zijn winst gedurende het tweede kwartaal. LDK Solar , grootste producent in Azië van polysilicium zonne-wafers, zag zijn winst tijdens het tweede kwartaal teruglopen van 31 % tot 2,2 %. De toestand zou tijdens het derde en vierde kwartaal enkel erger worden aldus een kenner van de sector bij Snowball Finance. Hoewel ’de Chinese sector de grootste is in de wereld, geeft dat nog geen garantie voor kwaliteit. De segmenten met de hoge winst zoals het silicium-materiaal worden gecontroleerd door buitenlandse firma’s. De Chinezen zijn meer gespecialiseerd in assemblage, een activiteit waar de winsten geringer zijn. Secretaris-generaal Shen Fuxin van de Zhejiang Solar Energy Industry Association voorspelt dat de komende 2 tot 3 jaar 30 % van de ondernemingen zullen moeten sluiten. Deze prognose wordt beaamd door vicedirecteur Li Junfeng van het Energy Research Institute onder de Nationale Ontwikkelings-en Hervormingscommissie. De kmo’s zullen het meeste te lijden hebben, aldus Shen omdat het voor hen moeilijker is krediet te verwerven. In zijn provincie zijn van de 210 fotovoltaïsche ondernemingen 60 % kmo’s. De provinciale productie van de sector zou van 60 op 50 miljard yuan vallen. Wu Chengzhi van de grootste in de provincie ReneSolar, wijt dit aan de daling van de vraag in Europa die instaat voor 60 % van zijn verkoop. Toch zou ReneSolar nog 1,2 miljard winst maken, niettegenstaande een daling van het zakencijfer van 10 miljard naar 8,3 miljard yuan. Renesolar heeft 400 personeelsleden afgedankt. Een poging om 20 lokale kmo’s te integreren onder ReneSolar mislukte omdat ze allemaal al in het rood draaiden. Tientallen zouden al de productie gestaakt hebben. De winstmarge daalde van 139% tot 20%. Dan spreken we nog niet over de milieuverontreiniging die deze firma’s kunnen veroorzaken. In september protesteerden honderden dorpsbewoners in Zhejiang tegen de massale vissterfte veroorzaakt door afvalwater van Jinko Solar.
De cijfers voor het derde kwartaal houden ook bij de groten eensluidend een vermeerdering van de verliezen in: dit is zowel het geval bij Suntech, JA Solar Holdings en LDK Solar. De twee laatsten zagen een val van 30 % in hun zakencijfer, vooral door dezelfde achteruitgang in de Europese markt;
Polysilicium
Om uit de low-end productie te geraken stimuleert het ministerie het onderzoek en de ontwikkeling van high-end fotovoltaïsche batterij-technologieën. Vorig jaar besliste breigoedproducent LangSha uit Zhejiang om één miljard te investeren in een foto-voltaische onderneming. LDK Solar maakte op 1 november 2011 bekend dat het stadsbestuur van Hohhot (Binnen-Mongolië) de eerste steen legde voor een vestiging die polysilicium zou produceren voor 30.000 metrische ton. Dit is wellicht ook een tendens voor de toekomst, maar ook bij de producenten van polysilicium doet zich een consolidatie voor. De al bekende ingrediënten zijn voorhanden: de kleinschalige producenten met oubollige technologie zullen uit de markt worden geprijst door de groten waarvan er een handvol zullen overblijven. De prijs voor polysilicium daalde van 72 $ tot 32 $ per kilo. De binnenlandse producenten vervaardigen met 43.000 ton de helft van de Chinese markt nodig voor de aanmaak van zonnecellen. Volgens Bloomberg zullen van de 30 polysiliciummakers enkel zij met expertise in chemische distillatie overblijven. Naar verluidt wenst Peking dat de nijverheid tegen 2015 gedomineerd wordt door mogelijks 2 producenten van minstens 50.000 ton en nog een drietal met een capaciteit van meer dan 10.000 ton.
De leider in de sector is het in Hong Kong genoteerde GCL-Poly Energy Holdings dat gebaseerd is in Jiangsu. GLC produceerde 17.600 ton laatst jaar, produceerden 25.000 ton tijdens het eerste semester en tegen 2012 streven ze naar een jaarproductie van 65.000 ton. Naar verluidt is dit de enige Chinese producent die momenteel winst maakt. Ze staan op de derde plaats wereldwijd. Twee grootste producent LDK solar wil zijn productiekosten met een kwart verminderen tot 30 $ per kilogram en de productie opdrijven van 17.000 tot 55.000 ton. LDK heeft 10 miljard yuan geïnvesteerd, maar dit bedrag wordt nog overtroffen door de plannen van Hon Hai (beter bekend als Foxconn) om de 100 miljard yuan te winnen in de sector van de zonne-energie. Hon Hai doet dit in samenwerking met GCL-Poly Energy Holdings en beiden hebben al 40 miljard in Datong (Shanxi) geïnvesteerd voor de zuivering van siliciumkristallen en het bouwen van elektriciteitscentrales. GLC voorzitter Zhu wil dat beiden gezamenlijk een zonne-imperium uitbouwen. Vicevoorzitter Xie Ping legt uit dat Taiwanese producenten beter zijn betreffende batterijen en silicium-productie terwijl de voordelen van de vastelanders liggen in upstream ketens en de beschikbare elektriciteit. Toen Hon Hai-voorzitter Terry Gou GLC bezocht, was er zelfs sprake van de doeleinden 100.000 ton polysilicium en voor 10 miljoen kw batterijen te bouwen; ondertussen is ook GLC getroffen door de overproductie. Van Amerikaanse zijde meent GT Advanced Technologies een techniek gevonden te hebben waardoor de Chinese dominantie zou gebroken worden: hun nieuwe techniek laat toe dat niet 17 % van het zonlicht omgezet wordt in energie maar wel 23 %. Het omgekeerde doet zich ook voor . De technologie van het failliete Evergreen werd opgekocht door China Private Equity. China National Blue Star heeft voor 2 miljard $ het Noorse bedrijf Orkla opgekocht dat speerpunttechnologie bezit voor de aanmaak van silicium.
LED-belichting
China was eveneens ambitieus toen ze het nationale project lanceerden “50 steden, 2 miljoen lampen” om in 50 steden overall LED-straatlampen te voorzien die overigens een zakencijfer zouden generen van 14 miljard yuan voor de LED-belichtingssector. Echter ook daar zien we de al bekende fenomenen: blinde expansie, meer concurrentie en kleinere winstmarges. Volgens erevoorzitter Wang Dianpu van de Shenzhen Semiconductor Lighting Industry Development Association zijn enkel al in Shenzhen 80 ondernemingen failliet gegaan of staan ze er voor. Volgens analisten is dit het lot zowel van de Parelrivierdelta als de Jangtserivierdelta. Vele elektronica-ondernemingen schakelden naar de LED-sector over toen de regering dit als een “nieuw opkomende nijverheid” bestempelde. Volgens het Kantonees blad Yangcheng Evening News zijn sluitingen en patroons die op de loop zijn, nu schering en inslag zowel in Shenzhen, Dongguan, Zhongshan en Foshan. China telt 3600 geregistreerde LED-ondernemingen. Volgens vice-algemeen manager Wenrun Optoelectronic Corp (Jiangsu en 48° grootste nationaal) is de concurrentie heviger geworden na de investeringen door Taiwanese firma’s. Deze investeringen maakten het makkelijker voor de “downstream”-firma’s om aan grondstoffen en componenten te geraken. Dit heeft echter ook de concurrentie heviger gemaakt, terwijl grote ondernemingen sterker werden en zij die overstapten uit de elektronica zonder de nodige kerntechnologie moesten stoppen. De Taiwanese ondernemingen hadden deze kerntechnologie en zij waren ook voorzichtiger nadat bij hen de sectoren van de platte beeldschermen en ook de DRAM-chips verliezen kennen door overproductie. Op 14 november was de Shenzhen Light Emitting Diode Industry Association genoopt een persconferentie te geven waarbij ze toegaven, dat de cijfers voor het derde kwartaal zwakker uitvielen, maar dat een herstel bezig is en dat een groeiritme van 25 % volgend jaar tot de mogelijkheden behoort. De Taiwanezen geloven dat een heropleving niet zal plaats vinden tot na het tweede kwartaal 2012.
Al bij al drie sectoren dus die gepromoot worden door de overheid en waar er overproductie is en meer concurrentie. Enkel diegenen die er het best technologisch voor staan hebben de meeste kans de concurrentiestrijd te overleven.

Bibliografie

http://www.theswitch.com/latest-news/the-switch-approach-to-the-future-chinese-wind-power-market-bankable-tools-capable-of-guaranteeing-investment-success/
Facing heavy losses, China’s solar industry to be integrated, Want China Times, 2011-11-18
Market downturn reveals problems in China’s solar energy sector, Want China Times, 2011-11-11
Blown away: China’s smaller wind power firms marginalized, Want China Times, 2011-11-04
Beijing Review NO. 44 NOVEMBER 3, 2011 Slow Down the Wind China facing challenge of transforming its wind power the industry for more rational development
RenewableEnergyWorld.com.
http://www.technologyreview.com/energy/39157/ Advance Could Challenge China’s Solar Dominance; New technology could tip the balance back in favor of some solar-panel manufacturers outside China.
Dim outlook for China’s bankruptcy-ridden LED industry, Li Shu-liang and Staff Reporter 2011-11-15 Want China Times
Overgenomen uit China Vandaag 01/01/2012

Print Friendly, PDF & Email

1 comment for “Wind- en zonne-energie plus LED-sector aan consolidatie toe

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.