De zaak ASML en hoe de wereld erop reageert

De zaak ASML blijft een heet hangijzer. Yahoo Finance van 25 januari publiceerde er ook weer over. Bij het lezen van dat bericht op ben ik eens gaan kijken naar de commentaren op die site. Deze commentatoren, in tegenstelling tot de vaak wilde commentaren op nieuwssites, zouden van mensen met een inzicht in deze wereld moeten komen. Dit blijkt zo interessant dat ik het hier voor de lezers van ChinaSquare samenvat.

Peter Wennink, CEO van ASML; foto Bloomberg (disclaimer).

Westerse commentatoren

Zoals gebruikelijk verschuilen de meeste commentatoren zich achter een pseudonym. Toch is het overduidelijk dat een groot aantal van hen een westerse achtergrond heeft. Het Engels van de meeste commentaren is van moedertaalniveau. Een pseudonym als ‘krusty kanuck’ verrraadt de Candadese nationaliteit; kanuck is een Amerikaans scheldwoord voor Canadees. De spelling color duidt op een Noord Amerikaanse achtergrond, omdat het woord in de meeste andere Engelstalige landen als colour gespeld wordt.

Niets nieuws onder de zon

Het meest voorkomende argument in deze commentaren is dat wat ASML vreest voor de hand ligt en dat alle westerse leiders allang weten dat maatregelen om China het leven zuur te maken altijd averechts uitwerken. Er wordt een aantal voorbeelden genoemd. China mocht niet deelnemen aan het ISS (International Space Station) en opereert er nu zelf een dat zich qua technologie met ISS kan meten. China heeft zelf karretjes naar de maan en Mars gestuurd. Chinezen vinden hun weg nu wereldwijd met Beidou, een sterk verbeterde versie van het afbrokkelende GPS. Enz. Enz.

Stelen is een mythe

Een commentator geeft aan dat er vaak ten onrechte gesteld wordt dat China westerse technologie ‘steelt’. Als dat echt waar zou zijn, zouden de eigenaren van die technologie en masse rechtzaken aanspannen. Dat gebeurt echter zelden. Het implementeren van ongepatenteerde technologie is geen stelen. De Amerikaanse wet verbiedt het patenteren van militaire technologie, omdat patenten voor het grote publiek toegankelijk moeten zijn en een nieuw wapen nu juist geheim gehouden moet worden. Die kennis kan wel letterlijk gestolen worden, maar dat is uiterst moeilijk. Je moet om te beginnen eerst van de uitvinding op de hoogte zijn om te kunnen beslissen die te proberen te stelen en zelfs dan is het gebruik van die gestolen kennis geen ‘inbreuk op intellectueel eigendom’.

De geschiedenis herhaalt zich

Meerdere commentatoren herinneren ons eraan dat de VS decennia eerder hetzelfde met Japan probeerde. Het is nooit echt gelukt de technologische ontwikkeling in Japan te vertragen, laat staan te stoppen. Het zal nu met China net zo gaan. Een van de gebieden waarop Japan de VS versloeg was de kwaliteit van het onderwijs. Een Amerikaans rapport over topuniversiteiten in de wereld, gepubliceerd in oktober 2022, onderzocht 2000 universiteiten in 90 landen. Er werden 338 Chinese universiteiten voor de eindlijst geselecteerd; tegenover 280 Amerikaanse.

De VS als grote verliezer

Een aantal commentatoren wijst op de gevolgen van het eigen handelen op de internationale status van de VS. Een begint het commentaar met: ‘Amerika is niet langer het land dat het was. Het kan niet veel meer doen dan oorlog maken in het binnen- en buitenland. De commentator legt uit dat ‘binnenlandse oorlog’ duidt op de vele schietpartijen in de VS. Een ander noemt de VS een hegemon en boeman en verwacht dat deze arrogante houden de VS verandert in een ‘mini me’ (PP: de antiheld in twee van de parodieën op James Bond films van Mike Myers).

Mini me (de toekomst van de VS?); foto Fandom (disclaimer)

Er is uiteraard nog veel meer, maar dit zijn de meningen die er het meest uitspringen en de meningen die getuigen van inzicht en betrokkenheid van de commentatoren. Deze commentaren geven eens te meer aan dat onze z.g. democratie toch niet zo goed werkt als ons op school geleerd werd. De mening van onze overheden in deze zaak lijkt niet zo representatief voor wat er onder de bevolking leeft. Bovendien wordt er niet naar die mening geluisterd. De CEO van ASML kan dagelijks persconferenties geven, maar de tekens die we uit Den Haag krijgen wijzen erop dat de Nederlandse regering de VS toch zal volgen. En binnen de VS zelf blijken mensen uit de betrokken sector ook niet unaniem achter de eigen regering te staan, maar ook zij zijn roependen in de woestijn in het land dat het hardst claimt een representative government te hebben.

Bron: Yahoo Finance

Print Friendly, PDF & Email