Tag: een-kindbeleid

zie ook demografie

zie ook kinderen

Wordt drie kinderen per gezin de nieuwe norm?

Het is nu officieel: De Chinese wet op de familiale planning wordt herzien om drie kinderen per gezin toe te laten. Begeleidende maatregelen moeten er voor zorgen dat jonge koppels ook effectief voor meer kinderen kiezen. Verdere bijsturing van regels en maatregelen zal nodig zijn tot 2035.

Beijing eist consequente één-Chinapolitiek (UPD)

China neemt buitenlandse bedrijven en instellingen onder de loep voor de naam die ze Taiwan geven. Is er een verband met de indruk dat de VS zijn één-Chinapolitiek wil laten vallen? Beijing lijkt gevoeliger te worden voor de termen waarmee buitenlandse organisaties Taiwan aanduiden. Territoriale principekwestie China wil dat het eiland Taiwan, met een aantal kleine eilandjes onder zijn controle, terugkeert naar het moederland. In het gunstigste geval gebeurt dat vreedzaam. Misschien kan het model…

Vijf provincies moeten overtredingen tweekindpolitiek milder bestraffen

Tijdens het lopende vijfjarenplan werkt China met een versoepelde geboorteplanning. Ook straffen voor overtredingen zijn milder geworden. Behalve in vijf provincies… China kent op dit moment een tweekindpolitiek. De regering achtte het in 2015 mogelijk en wenselijk om de eenkindpolitiek te versoepelen. Bestraffing en controverse Een controversiële kant aan de beide vormen van geboortebeperking is de toepassing van strafmaatregelen om de regeling af te dwingen. Tijdens de periode van het eenkindbeleid (1979 – 2015) zijn…

Tweede zwangerschap vaak niet gepland

Bijna de helft van de stellen in Beijing bij wie er een tweede kind op komst of al gearriveerd is hadden die uitbreiding van hun gezin niet gepland. Ze maken zich zorgen over hoe de kinderen met elkaar zullen opschieten. Het staat allemaal in een onderzoekje van de Chinese Society for the Study of Marriage and Family. Beijing Mao Zhuoyan, een hoofdonderzoeker bij het Science and Technology Research Institute van de National Health and Family…

China stopt met eenkindpolitiek

De afschaffing van de eenkindpolitiek is opgenomen in de voorstellen voor het volgende vijfjarenplan. Het gaat om een verdere versoepeling van de geboorteplanning. Alle koppels zullen twee kinderen mogen hebben

Demografen suggereren verdere versoepeling gezinspolitiek

Omdat de recente versoepeling van de eenkindpolitiek niet de gewenste resultaten oplevert en de bevolking tegen 2025 een piek zal bereiken, stellen de demografen aan de regering voor om de gezinspolitiek nog verder te versoepelen. Dit werd bekend op een tweedaags seminarie in Brussel. Zoals we al aangaven komen de topbeleidsmakers in China deze maand bijeen om het dertiende vijfjarenplan (2016-2020) op te stellen. Directeur Zhang Juwei van het Institute of Population and Labor Economics…

De sociale stand van zaken 46

Ziekteverzekering uitgebreider De regering heeft beslist dat de ziekteverzekering voor stedelijke en rurale bewoners waarbij 650 miljoen personen aangesloten zijn, wordt uitgebreid naar “kritische” ziekten. Dit laat toe dat voor noodzakelijke behandelingen meer uitbetaald wordt boven het basisniveau. De terugbetaling moet minstens 50% bedragen en dit percentage moet nog hoger worden in de toekomst aldus de regering. Tegen 2017 moet het systeem voor de “kritische” ziekten goed uitgebouwd zijn. En.ce.cn