Desinformatie rond onderwijs in Binnen- Mongolië

In Binnen-Mongolië wordt vanaf dit jaar het Mandarijn vroeger in het Chinees onderwezen dan in het verleden. Volgende schooljaren zal dit ook het geval zijn voor moraal, recht en geschiedenis. Een door de VS gesteunde mensenrechtengroep spreekt al van ‘culturele genocide’. Het ‘Xinjiang Development Research Centre’ heeft de beschuldigingen van A. Zenz weerlegd dat Oeigoeren in Xinjiang verplicht gesteriliseerd zouden worden wat ‘een demografische genocide’ zou bewijzen.

Klas in Binnen-Mongolië

Bij het begin van het schooljaar heeft Binnen- Mongolië dat algemeen bekend staat voor zijn goed tweetalig onderwijs, het lesprogramma wat gewijzigd. Zowel in het basis – als in het middelbaar onderwijs zal voortaan in de minderheidsscholen vanaf de eerste graad het Mandarijn in het Chinees worden onderwezen terwijl dat in het verleden vanaf de tweede graad was. Het is de bedoeling om vanaf volgend jaar dit ook te doen voor de vakken moraal, recht en geschiedenis. De andere vakken blijven echter in het Mongools gegeven.

De wijziging veroorzaakte onrust bij ouders in Tongliao waar procentueel meer Mongolen leven. In geheel Binnen-Mongolië leven 17% etnische Mongolen. Ze waren misleid door informatie dat het Mongools zou vervangen worden door het Mandarijn. Andere ouders vreesden zelfs dat de voor minderheden voordelige regeling bij het toegangsexamen tot het hoger onderwijs geschrapt zou worden. Leerlingen van minderheden kunnen aan hogescholen immers aanvaard worden met een lagere score dan de Han leerlingen, wat de Han ouders op hun beurt discriminerend vinden. Westerse media hypen de nieuwe regeling als een vervanging van het Mongools door het Mandarijn waartegen de etnische minderheid in opstand komt.

Klasje in Yuquang District te Hohhot,

Woordvoerder van Buitenlandse Zaken Hua Chunying bestempelde de westerse rapporten als een politieke hype. De gemeenschappelijke taal van het land vindt ze een symbool van soevereiniteit en een verantwoordelijkheid van elke burger om het aan te leren. Op 1 september heeft voorzitster Bu Xiaolin van de Mongoolse Autonome regio Binnen Mongolië op tv toegelicht dat de nieuwe regeling niets verandert aan het tweetalig onderwijs dat tot nu toe verstrekt werd. Sinds vele jaren past China een tweetalig onderwijs toe van Mandarijn en de minderheidstaal met door de staat goedgekeurde handboeken. De leerlingen van de etnische minderheid kunnen kiezen tussen twee modellen. Ofwel gaan ze naar een school waar de lessen gegeven worden in de minderheidstaal met Mandarijn als lesstof ofwel gaan ze naar een school waar de lessen in het Mandarijn worden gegeven met de minderheidstaal als lesstof. De nieuwe regeling heeft als doel om de leerlingen beter de eenheidstaal aan te leren zodat ze beter de snelle ontwikkeling van China begrijpen. Naar verluidt worden moraal, recht en geschiedenis al een tijdje in de noordoostelijke provincies die ook minderheden telt, in het Mandarijn gegeven.

Voor China gaat het over een misverstand dat moedwillig aangewakkerd wordt door buitenlandse vijandige krachten. Hierbij wordt concreet verwezen naar het Southern Mongolian Human Rights Information Center dat gesubsidieerd wordt door de NED. Voorzitter Enghebatu heeft volgens de Chinese pers banden met de separatistische Inner Mongolian People’s Party. Kortom na Hongkong, Taiwan en Xinjiang vonden vissers in troebel water een nieuw thema.

De politie van Bayannur heeft al gereageerd dat ze zal optreden tegen illegale activiteiten naar aanleiding van de nieuwe regeling. De politie van het Horgin district in Tongliao helpt bij het onderzoek naar wie achter het recente protest zit. Minister van Politie en staatsraad Zhao Kezhi heeft Hulunbuir en Hohhot bezocht in Binnen Mongolië en Yinchuan in Ningxia. Hij drong er aan om stabiliteit en harmonie na te streven in etnische- en religieuze zaken terwijl separatisme en terrorisme besteden worden

Xinjiang

De antropoloog Adrian Zenz die aan de basis ligt van de onthulling over concentratiekampen die scholen voor beroepsopleiding bleken, heeft recentelijk verkondigd dat China in Xinjiang op de Oeigoeren een sterilisatiepolitiek toepast en er zo een demografische genocide zou toepassen. De denktank Xinjiang Development Research Center heeft dit weerlegd als volgt. Van 2010 tot 2018 groeide de totale bevolking van Xinjiang met 3,5 miljoen: de Oeigoerse bevolking steeg met 2,5 miljoen tot 12,7 miljoen terwijl de Han-bevolking met nauwelijks 0,17 miljoen groeide tot 9,0 miljoen. In 2017 bedroeg de geboortegraad in Xinjiang 15 per duizend en de bevolking aangroei 11 per duizend: nationaal is dit 10,9 pro mille. Vermits de groei en geboortegraad van de Oeigoerse bevolking hoger ligt dan deze van de Han, is de zogeheten genocide gewoon nonsens.

Het rapport voegt er nog aan toe dat voor 2017 de gezinsplanning in Zuid-Xinjiang niet goed werd toegepast. Dit had tot gevolg dat er één vijfde meer geboorten waren dan gepland. Xinjiang is echter met zijn woestijn een droge regio die maar over 16% beschikt van de gemiddelde nationale waterhoeveelheid. In Zuid-Xinjiang is de grond bovendien schaars: de gemiddelde landbouwoppervlakte per bewoner bedraagt nauwelijks 1547 m² of twee derden van het wereldgemiddelde. Om het probleem van water en grond op te lossen en er voor te zorgen dat de bevolking een beter leven leiden, is het nodig de gezinsplanning door te voeren. In 2018 bedroeg het aantal nieuwe geboorten 120.000 minder dan het aantal uit 2017. Dit wordt niet enkel toegeschreven aan de politiek van gezinsplanning, maar ook aan betere levensvoorwaarden, meer verstedelijking, een verbetering van onderwijs en cultureel niveau plus een andere opvatting tegenover vruchtbaarheid waarbij op later leeftijd getrouwd wordt en minder kinderen voortbracht. De moedersterfte daalde van 43 per 100.000 in 2010 naar 26 in 2018; de kindersterfte van 26 per duizend naar 14 per duizend. De gemiddelde levensverwachting in Xinjiang bedroeg 74 jaar in 2015.

In 2017 vaardigde Xinjiang uit dat stedelijke koppels twee kinderen kunnen hebben en de rurale koppels drie. Dit is nog altijd meer dan in andere delen van het land. Qua anticonceptie wordt het spiraaltje gebruikt en ook wordt tubaligatie (afbinden van de eileiders ) toegepast. Het rapport ontkent de gedwongen sterilisatie als middel. Ook de expats organisatie het World Uyghur Congress waaraan Zenz zijn bronnen ontleent, wordt financieel gesteund door de VS National Endowment for Democracy. Deze Amerikaanse offIciële instantie subsidieert dus zowel de Mongoolse als de Oeigoerse mensenrechtengroepen die desinformatie leveren op maat van minister Pompeo die dan opnieuw kan uitbazuinen hoe China zijn volk zou onderdrukken.

Bronnen:

Over Binnen-Mongolië Global Times 1, Global Times 2

Over XinjiangGlobal Times, China Daily

Bekijk ook deze visuele grafieken over Xinjiang

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

2 comments for “Desinformatie rond onderwijs in Binnen- Mongolië

  1. hahaha
    5 september 2020 at 11:44

    Qua anticonceptie wordt het spiraaltje gebruikt en ook wordt tubaligatie (afbinden van de eileiders ) toegepast. Afbinden van the spermaleider is veiliger en goedkoper. Dus waarom gebeurt dit niet bij mannen en bij vrouwen zoveel. Meer vrouwen worden gedwongen zich te steriliseren door hun man. Het stereotype van ongelijkheid tussen vrouwen en mannen onder Oeigoerse bevolking klopt. In 2006 was er ook zulke nonsens over Tibetaanse scholen. Terwijl de Free Tibet organisatie vergeet te zeggen dat het over Yushu gaat. Een regio die voornamelijk Kampa dialect spreekt. Dit dialect heeft geen eigen schrift dus de Tibetaanse les worden gegeven in het Lhasa dialect. Ze moeten zelf leraars uit Lhasa importeren. Ze communiceren met elkaar in het Chinezse omdat deze 2 dialect elkaar niet verstaan. Nu is er tekort aan leerkrachten in Lhasa. Misschien een goed idee om het af te schaffen want Kampa leerlingen worden gediscrimineerd bij solliciteren op universiteit met hun lage cijfers op het vak Tibetaans.

  2. hahaha
    5 september 2020 at 21:06

    ”De leerlingen van de etnische minderheid kunnen kiezen tussen twee modellen. ” Dat de ouders hier zorgen om maken is begrijpelijk. Want welke model is het beste dan om beter toekomst te bouwen voor je kind dan? Er zijn geen data ervoor dus kunnen ouders moeilijk een keuze maken. Denk erom het protest gebeurt alleen maar in een zeer kleine plaats die uit 50% Mongolen en 50% Han bestaat. Andere delen van binnen Mongolië hebben ze geen probleem met zulke keuze sinds sommige delen 75% en sommige alleen maar 10% Mongolen bestaat. ”Naar verluidt worden moraal, recht en geschiedenis al een tijdje in de noordoostelijke provincies die ook minderheden telt, in het Mandarijn verstrekt.” Je bedoelt Koreanen die vanwege economische boom uit Zuid Korea in 1990 erg veel Chinese ouders kun kind op Zuid Koreaanse universiteiten voorbereiden. Het probleem was dat geen Mongoolse ouders willen hun kind naar Mongols universiteit sturen in Mongolië. Zelf ouders uit Mongolië sturen hun kind naar China.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar