Diensten motor van groei.

De maandelijkse Caixin indexen voor juni bevestigen de tendens: de dienstensector bloeit terwijl de industrie kreunt onder herstructureringen.

DienstenDe index voor de dienstensector van het tijdschrift Caixin komt in juni op 52,7. Dat is een stevige groei en merkbaar meer dan in mei, toen de index 51,2 haalde ( alles boven 50 betekent groei). De index voor juni is de hoogste sinds die van juli 2015 die 53,8 bereikte. De Caixin-index is gebaseerd op de nieuwe bestellingen die bedrijven binnen halen.
In de industrie bleef de Caixin-index voor de dertiende maand op rij beneden 50. In juni daalde hij nog van 49,2 in mei naar 48,6. Dat betekent dat de industriële activiteit zou verminderen. Hierbij moet toch de randbemerking gemaakt worden dat de kleine bedrijven in de berekening van Caixin oververtegenwoordigd zijn. De officiële index van de Inkoopverantwoordelijken in de Industrie, die peilt naar de bestellingen bij grotere industriële bedrijven, stond op 50,0 en dat was een lichte daling vergeleken met de 50,1 van mei. Deze index stond gedurende zeven opeenvolgende maanden onder 50 maar bleef er sinds maart dit jaar boven, wat erop wijst dat bij de grotere bedrijven er opnieuw lichte vooruitgang is. Maar de algemene tendens van afbouw van overtollige productiecapaciteit in een aantal belangrijke sectoren klopt.
De Composite Output index van Caixin voor juni, die industrie en dienstensectoren combineert, was 50,3. Dat komt neer op een kleine groei. In mei was de toestand met 50,5 nog lichtjes beter. Vraag is of de gewenste groei van 6,5-7% dit jaar gehaald wordt. Een econoom bij de CEBM groep leidt uit de algemene tendens af dat de economie het in het tweede trimester slechter deed dan in het eerste en dat de neerwaartse druk aanhoudt. De internationale economische toestand blijft turbulent en biedt geen uitkomst door stabiele groei van de Chinese uitvoer. Om de groei toch op peil te houden zal de regering sterke stimulerende maatregelen moeten nemen op fiscaal gebied (belastingen, subsidies) zonder de schuldgraad te veel te laten oplopen. Het is de vraag of de centrale bank verder het krediet moet vergemakkelijken.
De meeste andere specialisten zijn echter minder pessimistisch en denken dat de groeicijfers voor het tweede trimester, die op 15 juli vrijgegeven worden, zullen uitkomen op van 6,7%, hetzelfde groeipercentage als het eerste trimester.
De tewerkstelling nam toe in de dienstensector, maar daalde sneller in de industrie. De globale tewerkstelling daalde voor de 13de opeenvolgende maand. Dat leidt echter niet noodzakelijk tot hogere werkloosheid omdat de totale actieve bevolking van China krimpt door de vergrijzing.
De productiekosten in de industrie daalden, die in de dienstensector stegen het snelst in vier maanden. Die kosten werden voor de derde opeenvolgende maand gedeeltelijk doorgerekend aan de consumenten.
De evolutie waarbij de dienstensector aan belang wint wordt als positief beschouwd: de Chinese economische groei van de voorbije 15 jaar was te veel op industriële productie (voor uitvoer) gericht en daardoor onevenwichtig. Uitbreiding van diensten betekent niet alleen een verschuiving naar andere sectoren, maar ook een verschuiving van het verbruik naar het binnenland in plaats van de uitvoer: het zijn de Chinezen zelf die voortaan meer gaan genieten van hun economische groei. Een hoofdeconoom van de Caixin Media Group riep  de regering dan ook op om de dienstensector nog meer te liberaliseren en zo te stimuleren.
Bron: Caixin, CNBC

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *