Diverse moties in het Chinese parlement

Wat besprak het Chinese parlement op zijn jaarlijkse voltallige zitting? We pikken er enkele interessante onderwerpen uit die de grote media niet haalden.

Het parlement beoordeelde het regeringswerk en keurde de doelstellingen en het budget voor dit jaar goed. Deze keer kwam daar de goedkeuring van het vijfjarenplan 2021-2025 en van het richtplan 2035 bij. Daarnaast gaf het zijn goedkeuring aan nieuwe wetten zoals een nieuw verkiezingsreglement voor Hongkong. Maar er werd ook rond nog een reeks andere onderwerpen gedebatteerd. Dat gebeurde zowel in de Nationale Politieke Raadgevende Volksvergadering ( onze senaat of eerste kamer) die alleen suggesties kan doen, als in het Nationaal Volkscongres (parlement, tweede kamer) die het eigenlijke wetgevende werk doet. De hier vermelde moties komen uit die laatste. 25% van de afgevaardigden waren vrouwen, 15% behoorden tot een etnische minderheid (die slechts 9% van de totale bevolking uitmaken)

Hogere schadevergoeding voor slachtoffers van huiselijk geweld

Li Xia, een advocate uit Guangdong, wil dat de schadevergoeding voor slachtoffers van huishoudelijk geweld sterk opgetrokken wordt. Nu bedraagt die in sommige gevallen nog geen 10.000 yuan ( 125 euro). Ze wil ook dat de daders bij echtscheiding een kleiner deel of niets van het gemeenschappelijk vermogen krijgen. De huidige huwelijkswet voorziet in schadevergoeding rekening houdend met de graad van geweld, maar plakt er geen bedragen op. Vijf jaar geleden is een wet tegen huiselijk geweld uitgevaardigd, maar ook die bevat nog lacunes, zoals bedragen voor schadevergoeding.

Recent hebben enkele zware gevallen de publieke opinie erg beroerd. Zo kon men live op internet zien hoe een Tibetaanse door haar echtgenoot dodelijk verbrand werd.

Afschaffing leeftijdsgrens voor ambtenarenexamen

Scriptschrijver Jiang Shengnan wil de leeftijdsgrens om ambtenaar te worden geschrapt zien. In 2007 werden voor het eerst regels uitgevaardigd. Wie ouder is dan 35 kan niet meer deelnemen aan een examen voor ambtenaar. Jiang stelt vast dat deze leeftijdsgrens door sommige bedrijven misbruikt wordt om kandidaten van meer dan 35 jaar te weigeren voor een baan. Ook werden oudere werkgevers op basis van hun leeftijd afgedankt door bedrijven in moeilijkheden omwille van de coronacrisis. De overheid zou hier een voorbeeldfunctie moeten hebben en ook getalenteerde ouderen nog een kans geven.

Verplichte veiligheidscontroles in ziekenhuizen

Ding Liming maakt zich zorgen over aanvallen op medisch personeel door ontevreden patiënten of hun familie. Hij wil een uniform systeem van veiligheidscontroles aan de ingang van ziekenhuizen.

De voorbije 20 jaar waren er jaarlijks gemiddeld 40 ernstige gevallen van geweld op medisch personeel. In sommige gevallen waren die incidenten dodelijk. In januari stierf een cardioloog in Jiangxi door een aanval van een patiënt en in 2020 werd een dokter in Beijing gedood door een familielid van een patiënt.

Nu behelpt ieder ziekenhuis zich op zijn manier, bijvoorbeeld door speciale armbandjes voor personeel, die alarm slaan bij de politie wanneer er iets misloopt. De stad Shanghai heeft als eerste specifieke maatregelen uitgevaardigd: wie medisch personeel bedreigt kan uitgesloten worden van de ziekteverzekering en kan geen ambtenaar meer worden.

Experts merken op dat het voorstel van Ding niet zo gemakkelijk te realiseren is. Het vraagt bijkomend personeel en kan problemen veroorzaken op de spoedafdeling.

Ouderschapsverlof voor beide ouders

Lin Yong stelde voor het ouderschapsverlof te verdelen tussen beide ouders. Vaders zouden recht hebben op minstens zes weken verlof. In totaal zou een koppel tot 42 weken verlof moeten kunnen nemen.

Vandaag hebben moeders recht op minstens 14 weken verlof, maar in de meeste provincies heeft men dat verlengd tot 20 of zelfs 24 weken in 2016 toen elk gezin recht op twee kinderen kreeg. Vaders hebben afhankelijk van de provincie 15 tot 30 dagen verlof.

Het doel van het voorstel is vooral te verhinderen dat gehuwde vrouwen die zwanger zouden kunnen worden bij een aanwerving gediscrimineerd worden.

Strenger verbod op draagmoeders

Schrijver Jiang Shengnan stelt voor alle vormen van draagmoederschap te verbieden en agentschappen die er bij helpen strafbaar te maken. Alhoewel draagmoederschap in China illegaal is zijn er toch schimmige organisaties die het aanbieden.

In 2020 was er veel te doen over de populaire actrice Zheng Shuang waarvan gezegd werd dat ze in de VS een draagmoeder huurde. Ook toen gingen in het parlement al stemmen op om strenger op te treden.

Minimumlonen en sociale voordelen voor voedselkoeriers

Advokaat Xiao Shengfang vraagt een minimumloon en een verzekering voor voedselkoeriers. Die worden dikwijls te werk gesteld zonder arbeidscontract en uitgebuit.

In september 2020 beloofden twee van de grootste platformen voor voedselbezorging in het vervolg hun personeel beter te behandelen. Dat was het gevolg van een onderzoeksrapport dat systemische uitbuiting aan het licht bracht. In januari overleed een overwerkte voedselkoerier.

Striktere supervisie van biometrische data

Het toenemend gebruik van gezichtsherkenning leidt tot brede discussie over de veiligheid van de data en over privacy. Hu Chengzhong, onderdirecteur van de Zhejiang Federation of Industry and Commerce had verschillende voorstellen om het gebruik van biometrische data beter te controleren. Daarvoor wil hij verbeteringen aan de bestaande wetten en reglementen, de oprichting van een dienst die zich speciaal toelegt op de bescherming van data, en strenge regels voor ondernemingen die met biometrische data werken.

In november 2020 werd een safaripark veroordeeld voor het illegaal en nodeloos verzamelen van biometrische gegevens van de bezoekers via gezichtsherkenning. Maar China heeft nog geen wetgeving die duidelijk omschrijft wanneer het verzamelen en gebruiken van biometrische data illegaal is. De overheid rechtvaardigt het gebruik van gezichtsherkenning op openbare plaatsen zoals stations en luchthaven in naam van het ‘algemeen belang’. De wet zou specifiek moeten vastleggen wat ‘algemeen belang’ in een bepaalde context betekent.

Bron: Sixthtone

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *