Door stad en platteland waait een groene wind

De doelstellingen voor de stedelijke milieu infrastructuur streven een geïntegreerde benadering na van diverse afvalstoffen. Ten lande zullen tegen 2025 1000 nationale ecologische boerderijen worden uitgebouwd en 10.000 lokale. Het ministerie van Landbouw pakt in zijn vijfjarenplan uit met duurzaam voedsel zoals in een laboratorium gekweekt vlees en plantaardige eieren.

Waterzuiveringsstation in Guangzhou

De topplanner en nog andere departementen willen dat tegen 2025 de  monitoring- en supervisiesystemen van de stedelijke milieu infrastructuur zo zullen worden opgezet dat ze de verwerking van alle soorten afval integreren, inclusief rioolwater en gevaarlijk en medisch afval. Tegen 2030 zal in principe een modern milieu infrastructuur systeem met complete systemen, hoge efficiëntie, intelligentie, groen karakter, veiligheid en betrouwbaarheid worden opgezet.

Om dit doel te bereiken, moeten steden in het hele land een nieuwe rioolwater zuiveringscapaciteit van 20 miljoen m³ per dag bereiken, 80.000 km aan nieuwe en gerenoveerde rioolbuizen bouwen en renoveren en de productiecapaciteit voor teruggewonnen water uitbreiden met niet minder dan 15 miljoen m³ per dag. Het afvoerpercentage van onschadelijk stedelijk slib zal tegen 2025 eveneens 90 procent bedragen. Wat de verwijdering van huishoudelijk afval betreft, wordt verwacht dat de sorteer- en transportcapaciteit ongeveer 700.000 ton per dag zal belopen, terwijl de dagelijkse verbrandingsverwerkingscapaciteit van stedelijk huishoudelijk afval ongeveer 800.000 ton zou moeten bedragen. Ook werd beloofd om het regionale recyclage- en gebruikssysteem voor hernieuwbare bronnen te verbeteren en om vast afval in bulk aan te pakken. Er komen ongeveer 100 demonstratieparken om milieuvervuiling aan te pakken.

Groene boerderijen

Het Ministerie van Landbouw is van plan om tegen 2025 1000 nationale ecologische boerderijen uit te bouwen en 10.000 dito lokale boerderijen. Ze zullen dienen als agrarische productie- en operationele eenheden die maximale duurzame productie nastreven, terwijl ze de hulpbronnen aanpassen, het milieu respecteren en de voedselzekerheid garanderen. Het land hoopt ook moderne en efficiënte marktentiteiten te ontwikkelen, specifieke technische modellen te promoten en ondersteunend beleid met betrekking tot ecologische landbouw te onderzoeken en vast te leggen. Dit initiatief moet het aanbod van groene en hoogwaardige landbouwproducten vergroten en tegelijkertijd de kwaliteit, efficiëntie en concurrentiekracht van de landbouwsector versterken.

Cellulaire landbouw

Eiersmaak op basis van planten

Het Ministerie van Landbouw wil de komende vijf jaar inzetten op In het laboratorium gekweekt vlees, plantaardige eieren en recombinante eiwitproductie. Recombinante eiwit productie, ook bekend als precisie fermentatie, kan micro-organismen ‘programmeren’ om zuivel en vlees te produceren uit dierlijke of plantaardige cellen. Volgens het Amerikaanse ministerie van landbouw voerde China vorig jaar ongeveer 30 procent rundvlees in, 9% varkensvlees en 3 % kippenvlees. ‘Het opnemen van kweekvlees in het vijfjarenplan zal leiden tot meer onderzoekfinanciering, investeringen, lokale overheidssteun en het aantrekken van talent om zich bij de opkomende industrie aan te sluiten’, aldus Ziliang Yang, medeoprichter en CEO van de in Shanghai gevestigde starter CellX.  Cellulaire landbouw is een groene technologie die de traditionele landbouwsector zal helpen bij de overgang van een productie met een hoge- naar een koolstofarme productie, vond hij.

China werkt momenteel aan uitdagingen, waaronder het verlagen van de kosten en het zoeken naar goedkeuring van de regelgevende instanties. Dit kan helpen de CO²-voetafdruk van de veehouderij te verkleinen, die volgens de FAO verantwoordelijk is voor 14,5 procent van de wereldwijde CO²-uitstoot. Uit een onderzoek van Credit Suisse Research Institute blijkt dat tweederde van de Chinese ondervraagden bereid waren om kweekvlees te proberen als het hetzelfde smaakte als gewoon vlees. Dit was het hoogste percentage bij de 10.000 ondervraagden uit tien landen.

Global Times, Xinhua, https://www.msn.com/

.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *