Echte controle op financieel misbruik

Nauwelijks pleitte president Xi Jinping dinsdag om een systeem op te zetten voor de coördinatie van de financiële regelgeving of de 3 controlerende instanties schoten in actie. Vooral opgemerkt was de eerste ontmoeting van de nieuwe voorzitter van de Bankcommissie Guo Shuqing met de pers. Hij bepleitte eenvormige regels voor financiële producten.

Op het ogenblik dat de eerste gunstige economische cijfers van dit jaar bekend werden, heeft Xi Jinping dinsdag opgeroepen om een systeem op te zetten van financiële regelgeving ter preventie van systeemrisico’s. Hij vroeg de defecten in de huidige financiële regelgeving te onderzoeken in het licht van internationale standaarden. Xi  bezwoer hard op te treden tegen illegale activiteiten. Dit is niet in dovemansoren gevallen bij de 3 controlerende commissies die nu wel blijken te wedijveren in deze operatie reiniging.  .

Beurzen

liushiyi

Liu Shiyi

Liu Shiyi kwam vorig jaar aan het hoofd te staan van de Beurscommissie China Securities Regulatory Commission (CSRC). Zijn loopbaan gebeurde in de schaduw van Zhu Rongji en hij was gedurende 17 maanden voorzitter van de Landbouwbank. Bij zijn aantreden bij de Beurscommissie was hij geschokt door de grote financiële chaos die er op de financiële markten heerste.
Recentelijk beloofde hij achter de krokodillen aan te zullen gaan. Zij misbruiken de huidige gaten in het systeem immers om zich te verrijken. Hij had het zelfs over ‘zogenoemde barbaren, duivels, slechte creaturen en financiële krokodillen die mazen in het systeem misbruiken onder voorwendsel van wettelijkheid, maar ten koste van de kleine investeerder’. Vorig jaar heeft de CSRC 182 gevallen behandeld van schending van het vrijgeven van informatie, insider trading en marktmanipulatie. In 2016 heeft de commissie voor in totaal 4,28 miljard yuan boetes opgelegd en dat is 288 % meer dan het jaar voordien.

Verzekeringen

xiangjunbo

Xiang Junbo

Op 24 februari verbood de China Insurance Regulatory Commission (CIRC) aan Foresea Life-voorzitter Yao Zhenhua om gedurende 10 jaar in de verzekeringsbranche zaken te doen.  Een dag later verbood dezelfde controlecommissie Evergrande Life om gedurende een jaar in effecten te investeren. CIRC-voorzitter Xiang Junbo lichtte 22 februari op een persconferentie (foto)toe ‘dat financiële roofdieren geen toestemming mogen krijgen om speculatieve investeringen te doen via de verzekeringssector’. Hij maakte hier ongetwijfeld een zinspeling op Yao Zhenhua die vastgoedgroep Vanke wilde controleren via gelden uit Foresea Life. Door zijn drijverijen klimde Yao vorig jaar van de 84-ste naar de tiende plaats bij de Chinese rijksten. Tenslotte heeft de CIRC een boete van 3,4 miljard opgelegd aan Xian Yan van Guangxi Future Technology voor manipulatie van de beursprijs. Xian en nog andere verantwoordelijken van het bedrijf mogen de beursmarkt niet meer betreden.

Banken

guoshuqing

Guo Shuqing

Met veel aandacht werd uitgekeken naar het eerste publieke optreden van de nieuwe voorzitter van de China Banking Regulatory Commission (CBRC) Guo Shuqing. In navolging van Xi Jiping wil hij de gaten dichten in de regelgeving tussen de 3 controlerende instanties. Hij beloofde meer coördinatie tussen de drie organen. Dat de drie zouden samen gaan, bestempelde hij als geruchten. Guo wil eigenlijk een eenvormig systeem dat een overzicht biedt van de verschillende producten van vermogensbeheer tussen de verschillende financiële sectoren. Bepaalde producten uit de ene sector worden gebruikt in een andere en niemand weet waar het kapitaal naar toe vloeit, aldus nog Guo. Hij noemde het gebrek aan regelgeving grotendeels verantwoordelijk voor het fenomeen.
Het nieuwe systeem zal meer uitwisseling en coördinatie inhouden van informatie, het toezicht, het voortijdig waarschuwen en de preventie ter controle van de systeemrisico’s, aldus nog Guo. Volgens directeur Zeng Gang bij het ‘Institute of Finance and Banking’ onder de ‘Chinese Academy of Social Sciences’ zal de Nationale Bank samen met de 3 regulatoren een statistisch systeem en databank voor financiële producten opzetten zodat er een duidelijk begrip is waar het geld vandaan komt en waar het naar toe gaat. Duidelijk is dat dit jaar risicocontrole prioritair is. Het aantal niet performante leningen bij de banken bedraagt 1,7 %.
Guo vond nog dat de banken actief moeten meewerken aan de hervorming die de regering wil langs de aanbodzijde. Een van de mogelijkheden is een marktgeoriënteerd systeem dat bedrijfsschulden swapt voor aandelen. Dit kan volgens Guo helpen bij het verminderen van de bedrijfsschulden. Tot eind februari werden voor meer dan 430 miljard yuan van dergelijke swaps getekend. De banken hebben 12.800 schuldcomités opgezet om de betrokken ondernemingen te helpen in het begeleiden van de herstructurering die daarmee gepaard gaat.
Bronnen: Global Times, en.ce.cn, SCMP

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar