Parlementaire kamers in voltallige sessie bijeen

Van gisteren tot 15 maart zijn de twee kamers van de Chinese volksvertegenwoordigers -namelijk de Raadgevende Commissie en het Volkscongres- bijeen voor hun jaarlijkse voltallige sessie. Ontelbare voorstellen zullen ingediend, vele persconferenties gegeven en er zal bovenal geluisterd worden naar de toespraak van premier Li Keqiang die de plannen van dit jaar zal voorstellen.

cpcc17De eerste volksvergadering heet de Raadgevende Commissie van het Chinese volk en bestaat uit 2000 personen. Ze wordt geacht een afspiegeling te zijn van de brede lagen van de bevolking. Ze bestaat dan ook zowel uit kunstenaars, vertegenwoordigers van diverse religies, minderheden, sporten, ondernemingen als militairen. Het is een orgaan dat advies levert over alle materies. Het geldt eveneens als een discussieorgaan tussen de leidende Communistische partij en de kleinere democratische partijtjes. De leden van de Raadgevende Commissie zijn ook aanwezig bij de bespreking van het regeringsrapport op het Nationaal Volkscongres, maar hebben geen stemrecht.
Dit Nationaal Volkscongres dat bijna 3000 leden telt, staat als hoogste wetgever boven de regering en het gerecht en bekrachtigt de benoeming van hun verantwoordelijken aan de top. Het is de talrijkste  volksvertegenwoordiging in de wereld en ze wordt samen gesteld door veen getrapt systeem.  De nationale vertegenwoordigers worden gekozen uit provinciale volkscongresvertegenwoordigers die verder gekozen worden uit vertegenwoordigers van de arrondissementele congressen. Die worden uiteindelijk gekozen worden door het electoraat zelf. De leden van het Volkscongres komen eenmaal per jaar naar Beijing en kiezen wel een permanent comité dat bestaat uit 150 personen. Dit permanent comité voerde vorig jaar zes inspecties uit in de provincies waarbij onder meer een over de naleving van de wet op het Leefmilieu.

Agenda

Gisteren heeft het Volkscongres eveneens een voorzitterschap uit 169 leden gekozen dat de agenda van de sessie heeft npc17aangenomen. De wetgevers zullen beraadslagen over een aantal rapporten in verband met het regeringsrapport, over het algemeen ontwerp van burgerlijk recht en over drie voorstellen over de verkiezing van de volksvertegenwoordigers. De woordvoerster van het Volkscongres Fu Ying sprak met de pers. Hierin werd bevestigd dat de begroting voor landsverdediging met ongeveer 7 % toeneemt.
Verschillende ministers zullen door de pers ondervraagd worden. Congreslid en tevens Tencent voorzitter Ma Huateng heeft in de perszaal gesuggereerd dat van de regio Guangdong-Hong Kong-Macao Bay een Chinese ‘Silicon Valley’ wordt gemaakt. De gouverneur van Guangdong Ma Xingrui antwoordde dat de drie plaatsen nog dit jaar gaan samenwerken om een city-cluster uit te bouwen van wereldklasse. De teneur van de sessies zal ongetwijfeld morgen gezet worden wanneer premier Li Keqiang  zijn jaarlijks rapport van de regering voorstelt.
De Financial Times weet nog te melden dat 200 van de volksvertegenwoordigers samen $ 500 miljard waard zijn, maar de meeste zakenlui zijn loyaal tegenover Beijing merkt de zakenkrant nog op. Het bedrag is zowat het equivalent van het Belgisch BNP. De waarde van de 200 steeg met 64 % sinds 2013.
Bronnen: Peoples Daily, Xinhua, FT

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar