Tag: banken

Grootschalige bankfraude veroorzaakt onrust

Een grootschalige en langdurige bankfraude in Henan veroorzaakt sinds april onrust bij spaarders. Na straatprotesten in Zhengzhou begint de gedeeltelijke uitbetaling van gedupeerden. Bovenop de fraude is er grote verontwaardiging over misbruik van de covidcode om het protest te smoren. De verantwoordelijken zijn bestraft.

Ping’An wil opsplitsing HSBC

De grootste Chinese verzekeraar Ping’An die 8% van HSBC in handen heeft, vraagt een splitsing van de bankgroep in een Aziatische en een westerse groep. Daardoor zou HSBC meer winstgevend zijn en ook meer onafhankelijk kunnen werken.

Belangrijke hervorming van de rentevoeten

De rentevoeten in China zullen voortaan meer marktgericht zijn. Dat past in een algemene tendens naar meer marktwerking. Het is tegelijk een maatregel om de financieringskost voor bedrijven te verminderen en zo een vertraging van de economische groei tegen te gaan.

iTrends: Industrieel internet bevorderd als groeidrijfveer

China wil het industrieel internet China wil het industrieel internet promoten. Tijdens K1 zag het Hurun Research Institute 21 nieuwe éénhoorns ontstaan. Tencent verricht in Londen klinische AI-testen en Tencent Cloud mikt op een vierdubbele omzet in het buitenland. Oracle dankt 1000 personen af in de onderzoeksafdeling. Alibaba wil zowel buitenlandse producten beter bekend maken in China als meer Chinese merken verkopen in het buitenland. Hongkong verleent 4 internetgroten een vergunning als virtuele bank.

Diepgaande administratieve hervormingen

Het Chinese parlement discussieert momenteel over belangrijke plannen voor administratieve hervormingen. Bedoeling is overlappingen, hiaten en belangentegenstellingen uit te schakelen en het bestuursproces efficiënter te laten verlopen. Er komt een nieuwe anti-corruptie- commissie en vele ministeries worden gereorganiseerd.

Weinig gevaar voor financiële crisis in China

Met de regelmaat van een klok waarschuwen onze media voor een mogelijke financiële crisis die in China zou uitbreken. De hoge schuldgraad van overheid, bedrijven en gezinnen samen is de bron van de bezorgdheid. In de Financial Times klinkt nu toch eens een andere klok.

Van BRICS naar BRICS+

Het meest opvallende resultaat van de voorbije BRICS-top is het BRICS+ project. Het project moet de samenwerking tussen alle groeilanden in het zuiden versterken.

China tegen de virtuele munten

China gaat de markt van virtuele munten zoals de bitcoin sterk beperken. Meteen kwamen de koersen van deze munten onder druk. Bitcoin, Ethereum en vooral NEO verloren zwaar, de laatste zelfs 30%.