Economische conferentie wil stabiele prijzen (upd)

De jaarlijkse economische conferentie die het beleid uitzet voor het komende jaar, streeft  vooral naar stabiele prijzen zonder dat de groei echter in het gedrang komt. Intussen blijft de inflatie  stijgen en wordt stilaan zorgwekkend.

Van vrijdag tot zondagavond kwam als naar jaarlijkse gewoonte de conferentie bijeen die het komend economisch beleid uitstippelt. Gedurende het derde kwartaal bedroeg de economische groei 9,6 % wat een afkoeling is vergeleken met de 10,3 % in het tweede en de 11,9 in het eerste kwartaal. In november piekte de inflatie op 5,1 %. Om de overdreven omloop aan geld wat te beperken, heeft de nationale bank reeds verschillende malen de reserveratio die de banken in kas moeten hebben, verhoogd. Ook werd de interestvoet voor de eerste keer verhoogd. De conferentie zegt alle economische en administratieve middelen te zullen gebruiken opdat de prijzen stabiel zouden blijven. In dit verband werd de monetaire politiek omgevormd van “relatief los” tot “voorzichtig”. Krediet moet gaan naar de landbouw en KMO’s. Het aanbod van landbouwproducten moet stabiel blijven, aldus een toespeling op de verhoogde prijzen van groenten. Voorts wordt de politiek voortgezet om de economie op een meer duurzame wijze af te stemmen op de binnenlandse vraag.
Voor de toekomst verwachten economisten een voortzetting van de proactieve fiscale politiek: Concreet betekent dit dat de overheidstekorten en de bankleningen nauwgezet in het oog gehouden worden en verhoogd/verlaagd worden naargelang men de economie wil aanvuren of de inflatie afremmen. Vooral van de lokale besturen wordt meer soberheid verwacht , controle van de schuld en minder het blind nastreven van hoge groei. Overcapaciteit in de industrie zal weggewerkt, maar zonder strategisch opkomende nijverheden minder te steunen. Alhoewel het niet expliciet vermeld staat denkt men hier zeker ook aan het wegwerken van de vastgoedbel. Energiebesparing en de inspanningen voor minder uitstoot gaan gewoon door.
Men blijft bij een voorzichtige monetaire politiek: Concreet betekent dit dat de munt stabiel zal worden gehouden; indien er een opwaardering tegenover de dollar komt, dan alleen langzaam en beperkt om de uitvoer niet te verstoren. Er zal wel gestreefd worden naar een beter evenwicht op de handelsbalans door de invoer te verhogen.
De conferentie bevestigde ook dat tijdens het komende vijfjarenplan diverse initiatieven zullen genomen worden om de levensstandaard van de bevolking te verbeteren en om te grote verschillen tussen rijk en arm te verkleinen. Ondermeer wordt aandacht besteed aan het bouwen van meer sociale woningen en het verder uitbouwen van de sociale zekerheid, naast beter onderwijs, betere gezondheidszorg en meer jobs.
De Chinese groei zal in de toekomst rond de 9 % schommelen, aldus een studie van Bank of America Merrill Lynch. Volgend jaar zou de groei 9,1 % bedragen. Deze blijft sterk door te verwachten hogere lonen. Wel zouden investeringen en export afzwakken . Voor 2012 tot 2015 worden groeicijfers voorspeld van 9%, 8,5%, 8% en nog eens 8%. Voor de periode 2016-2020 wordt een cijfer van 7 % voorop gezet. De inflatie  zou volgend jaar stijgen tot 4,5 % en dan verminderen tot 3,6 % in 2012. Deze  wordt veroorzaakt door het groot aanbod van geld, hogere migrantenlonen en de lossere Amerikaanse politiek van het tweede kwartaal. De lonen van de migranten zouden met 19 % stijgen.  
CNTV over de conferentie

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar