Tag: planning

Het economisch testament van Li Keqiang

Aftredend premier Li Keqiang presenteerde in het nieuw verkozen parlement zijn eindrapport dat zoals gewoonlijk vooral rond economie draait. Het bevat een overzicht van 2022 en van de vijf jaar regeringsbeleid sinds de verkiezingen van 2018. Verder schetst het de
huidige uitdagingen en bevat het aanbevelingen voor de streefdoelen van 2023 en de middelen om die te realiseren.

Klemtoon op stabiliteit voor economie in 2022

De jaarlijkse vergadering waarop de economie van het volgend jaar gepland wordt, legt vooral de klemtoon op stabiliteit. De economie staat immers onder druk door dalende vraag, schokken in de toelevering en zwakkere verwachtingen. De fiscale politiek wordt meer proactief en de monetaire politiek blijft voorzichtig.

Wordt drie kinderen per gezin de nieuwe norm?

Het is nu officieel: De Chinese wet op de familiale planning wordt herzien om drie kinderen per gezin toe te laten. Begeleidende maatregelen moeten er voor zorgen dat jonge koppels ook effectief voor meer kinderen kiezen. Verdere bijsturing van regels en maatregelen zal nodig zijn tot 2035.

Economische conferentie bepaalt doeleinden voor 2021

Vrijdag werd in Beijing de jaarlijkse economische conferentie beëindigd die de politieke doelstellingen voor het komende jaar bepaalt. Uit de talrijke prioriteiten signaleren we de versterking van technologische innovatie, het opvoeren van de vraag door betere sociale voorzieningen en ook het veilig stellen van de leveranciersketens.

Nieuw plan voor strategische opkomende sectoren

De Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie en drie ministeries hebben een plan afgekondigd om de strategische opkomende sectoren te bevorderen. De modernisering van de nijverheid speelt een kritische rol in het upgraden en optimaliseren van de industriële – leveranciersketen en vormt een onderdeel van het ‘dual circulation’ ontwikkelingsmodel.

Langetermijnvisie voor economische en sociale planning.

Op een seminarie ter voorbereiding van het volgend vijfjarenplan, benadrukte president Xi dat China in een wereld leeft van ‘turbulente veranderingen’ waar een langetermijnvisie op planning nodig is. Die visie is er een van ontwikkeling onder impuls van de binnenlandse markt, met behoud van openheid naar de wereld. Het is een visie van technologische vernieuwing en een meer efficiënte economie gericht op het verbeteren van de levensomstandigheden van de bevolking.