De ‘mierenstam’

Met ‘mierenstam’ bedoelt men de groeiende groep jonge intellectuelen die in de megasteden aan een salaris ver beneden hun diploma moeten werken en in slechte omstandigheden samenhokken. Recent zijn in het  Dagblad van de Jeugd resultaten gepubliceerd van een wetenschappelijke studie hierover die sinds 2007 loopt.
4800 jongeren in de grootste Chinese steden vulden een vragenlijst in.
Het studieniveau van de onfortuinlijke jongeren wordt steeds hoger. Zo verhoogde dit jaar het aantal master gediplomeerdeen met 5.6% in Beijing en het aantal bachelors steeg van 32 naar 50%. In Beijing was 29% afgestudeerd van één van de 211 topuniversiteiten in China, een relatieve stijging met 28%.
De meesten zijn tussen 22 en 29 jaar maar het aandeel meer dan dertigjarigen stijgt. Daaruit kan men afleiden dat het moeilijker voor deze jongeren wordt om uit hun slechte situatie omhoog te klimmen. De meesten die vijf jaar na hun diploma nog geen goede job hebben besluiten de grootstad te verlaten en hun kans in de provincie te wagen.
Gemiddeld veranderen ze 1.7 keer per jaar van job. Hun gemiddeld loon bedraagt 1.900 yuan per maand (210 euros).Gemiddeld hadden ze gehoopt na hun studies 4.500 yuan te verdienen.
Gemiddeld geven ze practisch heel hun loon uit aan voedsel, logement, transport en communicatie.46% komt zelfs niet toe met zijn loon en sommigen moeten geld van hun familie vragen.
De jongeren blijven ondanks hun situatie optimistisch. Van de ondervraagde jongeren ontkent 21% dat ze bij de mierenstam horen en 12,3% zegt dat ze er niet meer bijhoren. 84% denkt dat hun sociale positie binnen vijf à tien jaar serieus zal verbeteren en 66% heeft vertrouwen in zijn toekomstig success. Meer dan de helft beschouwt zichzelf niet als achtergesteld.

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar