Een andere kijk op de Chinese Covid-aanpak (en een vergelijking met de VS)

De coronacijfers stijgen weer, er wordt gevreesd voor een zoveelste ‘nieuwe golf’. China is er al maandenlang beducht voor en blijft de dynamische zero Covid-aanpak stug volhouden. Het is de moeite waard om de Chinese aanpak eens te vergelijken met die van de ‘leidende natie in het Westen’.

Covid-aanpak
Shanghai 17 mei 2022. (foto Xinhua/Liu Ying) disclaimer

Er heersen verschillende misvattingen over de Chinese aanpak van de Covid-19-pandemie. In een artikel gepubliceerd op Asia Times en op de Amerikaanse progressieve website Popular Resistance, ontkracht John V Walsh* die ideeën. Walsh zet de prestaties van China af tegen die van de VS. De website Friends of Socialist China heeft het artikel overgenomen en ChinaSquare heeft de intro van FoSC licht bewerkt. Wij halen ook saillante citaten uit het stuk van Walsh zelf aan. Bovendien voegen wij er informatie aan toe over de Shanghai lockdown en de dynamiek van de zero Covid-aanpak.

Twee mijlpalen

Het stuk van John V. Walsh begint als volgt: ‘Overlijdens door Covid: in de VS meer dan 1 miljoen, in China rond de 5.000. “De geschiedenis zal oordelen” – ongetwijfeld. In mei en juni 2022 vielen er twee mijlpalen te noteren in de wereldwijde strijd tegen Covid en die werden breed uitgemeten in de pers, één in de VS en één in China. Ze vormen een aanleiding tot een vergelijking tussen de twee landen en hun aanpak om Covid-19 te bestrijden’.

De eerste mijlpaal waar Walsh naar verwijst was die op 12 mei, toen in de VS meer dan 1 miljoen doden ten gevolge van Covid-19 waren geregistreerd. Web MD, een website voor patiëntgerichte medische informatie, kopte: ‘US Covid Deaths Hit 1 Million: ‘History Should Judge Us.’ De tweede mijlpaal werd op 1 juni gehaald in China. De grote lockdown in de miljoenenstad Shanghai werd stopgezet. De lockdown was nodig om de op een na hevigste uitbraak van de pandemie sinds die van Wuhan te bestrijden.

Dodenaantallen vergeleken

Op 19 juni stelt Walsh – als hij zijn stuk voltooit –  aan de hand van de statistieken van de Financial Times het volgende vast. Het totale aantal doden op het Chinese vasteland sinds het begin van de epidemie in januari 2020 staat nu (19 juni dus) op een totaal van 5226.  

Op dezelfde datum gaven de FT-statistieken aan: 3042 sterfgevallen per miljoen inwoners in de VS. Toen Walsh ging kijken naar China, merkte hij op: 3,7 sterfgevallen per miljoen inwoners in China als gevolg van Covid. ‘3042 versus 3.7!’ De auteur schrijft: ‘als China dezelfde koers had gevolgd als de VS, zouden er minstens 4 miljoen doden zijn gevallen. Als de VS de koers van China had gevolgd, zouden er in totaal geen miljoen, maar slechts 1306 doden zijn gevallen!’ Hij vervolgt: ‘De EU deed het niet veel beter dan de VS met 2434 doden per miljoen op 19 juni.’

(Extra info ChinaSquare: Op 3 juli geven de evenzeer betrouwbare statistieken van Worldometers aan: 3115 dodelijke Covid-slachtoffers per miljoen inwoners in de VS, in China is het cijfer onveranderd gebleven. De verhouding is dus nog positiever voor China geworden).

‘Kunnen we die cijfers vertrouwen?’

Walsh anticipeert op de gebruikelijke kreten dat ‘je de Chinese cijfers niet kunt vertrouwen’. De vroegere professor fysiologie en neurowetenschappen* refereert aan artikelen in de wetenschappelijke literatuur die de geldigheid van de Chinese statistieken bevestigen.

Op 23 mei vermeldt Where Death Rates Rose the Most During the Pandemic, een artikel in de New York Times, dat de Chinese cijfers ondersteund worden door tellingen van overtallige overlijdens voor de hele Covid-periode. En de degelijkheid van de Chinese cijfers over aantallen Covid-19 doden kan al sinds februari 2021 worden nagegaan door een onderzoeksverslag te lezen in het prestigieuze British Medical Journal. De titel:‘Oversterfte in de stad Wuhan en andere delen van China tijdens de drie maanden van de uitbraak van Covid-19: bevindingen uit nationale sterfteregisters’. Het onderzoek is uitgevoerd door een groep van de Universiteit van Oxford en wetenschappers van de Chinese Centra voor Ziektebestrijding en -preventie (CDC). John V. Walsh verwijst in detail naar deze studie in het stuk Learn From the East:  A Major Lesson of the Pandemic (Dissident Voice, augustus 2021)

Een visie op volksgezondheid

De publicist merkt dus op dat het aantal doden per miljoen in de VS veel hoger is dan in China. Wat deze maatstaf betreft heeft China het vele keren beter gedaan dan de VS vanaf het begin van de pandemie tot nu. Waarom is dat belangrijk? Het aantal doden is letterlijk en figuurlijk een ‘niet weg te cijferen’, betekenisvolle factor om een oordeel te vormen over de aanpak van de pandemie op het vlak van volksgezondheid in een bepaald land.

En de economie dan?

China geeft voorrang aan het redden van levens boven de groei van de economie met zijn ‘zero Covid beleid’, dat intussen is aangepast tot een ‘dynamisch zero Covidbeleid’. Volgens Walsh echter is gebleken dat het redden van levens juist gunstig uitvalt voor de economie. Hij gaat hiervoor te rade bij de Wereldbank. Daar waar de Chinese economie in het eerste volledige jaar met Covid-19 bleef doorgroeien tegen een veel trager tempo, is de economie van de VS gekrompen tot het niveau van voor 2018. Voor het jaar 2021 doet de auteur beroep op cijfers van het International Monetary Fund. Het IMF geeft cijfers voor het bbp met koopkrachtpariteit voor 2021. Het Indiase StatisticsTimes presenteert die als volgt. De economie van de VS groeide met 5.97% en die van China met 8.02% percent.  Die cijfers hebben geen rekening gehouden met de inflatie in beide landen. Als dat was gebeurd was de groei in China (inflatie 0.85%) nog groter geweest dan die in de VS (inflatie 4.7%)!

Win win

Conclusie van Walsh: ‘Waar het op neerkomt, is dat gedurende de eerste twee jaar van de pandemie tot 2021 de groei van China altijd positief en groter was dan die van de VS. Het beleid van China heeft niet alleen levens gered, maar ook de economie beschermd. Win-win, zou je kunnen zeggen’. Maar geldt dat ook voor 2022, het jaar van de besmettelijke Omikronvariant? Daarvoor is het nodig om te kijken naar een sensationele episode in dit jaar, sensationeel juist vanwege die variant.

De Bund van Shanghai op 1 juni 2022. (foto Xinhua/Ding Ting) disclaimer

The Shanghai Lockdown.

De periode van de recente lockdown in Shanghai, liep ongeveer van 1 april 2022 tot 1 juni en was de op één na grootste uitbraak in China sinds de eerste uitbraak (Wuhan 2020). In beide steden besloot de overheid tot een strikte lockdown, in Wuhan gedurende 76 dagen en in Shanghai gedurende ongeveer 60 dagen. Wuhan kende een uitbraak met de originele variant van het nieuwe coronavirus. Shanghai werd getroffen door Omikron, de variant met minder zware gevolgen die echter veel besmettelijker is.

De nodige aanpassingen aan de Covid-aanpak

En ja, in Shanghai bleken zwakke punten van het beleid. Een verbeterpunt is de vaccinatie. Wel is 88% van de Chinese bevolking volledig ingeënt tegen Covid-19. Maar slechts de helft van de burgers van 80 jaar en ouder heeft beide doses van het vaccin gekregen en slechts een vijfde heeft de boosterdosis gekregen. Dat verplichtte China tot een strengere lockdown om dodelijke slachtoffers in die categorie te voorkomen. Dat is gelukt.

Totaalconcept Covid-aanpak

De overheid paste, in samenwerking met wetenschappelijke experts op vele gebieden, de zero-Covidpolitiek aan tot zijn huidige geldende dynamische versie. Die is gestoeld op drie pijlers: de besmetting bij de bron aanpakken (met tests), de transmissieroutes doorknippen (door doorgevoerde contacttracing en lockdowns die in reikwijdte variëren) en de zwaksten beschermen (meer, opnieuw en beter vaccineren, maskerplicht enz.). Het is opvallend hoe zelfs bij kleine uitbraken China direct een aangepaste vorm van zijn zero-Covidpolitiek inzet.

Onhoudbaar?

Commentaar van Walsh: ‘Tijdens de lockdown in Shanghai voorspelden de westerse media dat het dynamische zero-Covidbeleid onhoudbaar zou blijken. Vandaag hoor je daar niet zoveel meer over. Is dit vergelijkbaar met de talloze voorspellingen over het onvermijdelijke einde van het Chinese economische succes die niet uitkomen? Sinds het einde van de lockdown in Shanghai zijn er in China geen doden meer bijgekomen ten gevolge van Covid-19. Het aantal nieuwe besmettingen piekte op 15 april 2022. Het bedroeg toen 26.000 op één dag. Het aantal nieuwe besmettingen is vandaag teruggebracht tot enkele tientallen. De piek van 15 april was ook de hoogste in China voor de hele periode van de pandemie. In de VS gebeurde het enkel keren dat er 800.000 besmettingen in een dag bijkwamen zoals wordt uitgelegd in dit bericht op video van CBSNews.com, en terug te vinden is in de statistieken van de Financial Times. Niet dat deze vergelijking veel aandacht heeft gekregen in de pers.’ Wel veel verhalen werden er gewijd aan fouten (die uiteraard in China net zo goed als hier kunnen voorkomen) en klachten van burgers die – begrijpelijk genoeg – de lockdown zeer lastig om dragen vonden.

Give China a chance‘ ?

China volgde duidelijk een strategie die het menselijk leven voorrang gaf boven de bedrijfswinsten, en de overheid vroeg daarbij om extra  harde inspanningen, en dat blijft zo. Toch, zo merkt Walsh op, ‘heeft, ironisch genoeg, de economie het in China sinds het begin van de pandemie ook veel beter gedaan dan die in de VS’. Hij stelt de vraag ‘is het geen schande als de VS, een van de rijkste landen ter wereld, dat meer dan $ 1 biljoen per jaar uitgeeft aan zijn budget voor ‘nationale veiligheid’, niet de middelen kan bijeenbrengen om Covid-19 aan te pakken en uiteindelijk meer doden telt dan enig ander land op aarde?’

Tot nu toe is de aanpak van China in elk geval een groot succes, hoewel het nooit mogelijk is de toekomst met 100% zekerheid te voorspellen. Walsh concludeert dat het verwerpelijk is de Chinese ervaring ‘lichtvaardig te minachten, of het voorwerp te laten zijn van laaghartige aanvallen’. De door de Chinese overheid genomen maatregelen ‘kunnen een middel zijn om miljoenen levens te redden wanneer de volgende variant of de volgende pandemie toeslaat’.

PS Het Chinese vasteland meldde op zondag 3 juli 41 lokaal overgedragen bevestigde COVID-19-gevallen… zegt de National Health Commission vandaag 4 juli. Zondag werden in totaal 339 lokale asymptomatische dragers vastgesteld in negen regio’s op provinciaal niveau…Zondag waren er geen nieuwe sterfgevallen als gevolg van COVID-19, met een totaal dodental van 5.226.

Bronnen: VRT.nws, Asia Times, Popular Resistance, WebMD, Friends of Socialist China, Financial Times, Worldometers, British Medical Journal, New York Times, Dissident Voice, Xinhua, Worldbank.org, Statistics Times, CBSNews, Weekly ChinaCDC.com, The Lancet
Zie ook Cultuur als wapen tegen een pandemie

*John V Walsh, tot voor kort professor fysiologie en neurowetenschappen aan de University of Massachusetts Chan Medical School, heeft artikelen over vrede en gezondheidszorg gepubliceerd in de San Francisco Chronicle, EastBayTimes/San Jose Mercury News, Asia Times, LA Progressive, Antiwar.com, CounterPunch en Popular Resistance.
John V. Walsh https://www.laprogressive.com/author/john-v-walsh disclaimer

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *