Eigendomsrechten beter beschermd

Justitie wil eigendomsrechten beter beschermen, aldus het Chinese Hooggerechtshof. Het Hof zal processen waarin fouten zijn gemaakt herzien. Er komt meer veiligheid voor intellectueel eigendom en het bezit van vermogen en grond. De nationale leiding van partij en staat heeft daartoe opdracht gegeven.

EigendomsrechtenEen aantal gerechtshoven in China zal controversiële rechtszaken herzien. Het zou vooral gaan om onteigeningen van grond en huizen, die niet correct zijn uitgevoerd.

Revisie indien nodig

Justitie wil eigendomsrechten beter beschermen, volgens het Chinese Hooggerechtshof. ‘Soms geeft een overheid geen wettelijk vereiste of redelijke schadevergoeding aan personen van wie ze goederen heeft onteigend. Dan moet het hof  na een onderzoek een nieuw proces beginnen’ volgens rechter Teng Wei. Het Volkshooggerechtshof handelt hiermee op instructie van de regering en het centraal comité van de partij. Voor het eerst is er nu een nationale richtlijn ter bescherming van eigendomsrechten. Het document noemt concrete gevallen waar veel publieke aandacht voor geweest is. Volgens Teng zullen de hoven met de nodige zorgvuldigheid bepaalde ‘belangrijke vonnissen’ herzien uit de hele periode van de hervormingen. De zaken die onder de loep genomen worden kunnen zelfs dateren van de late jaren zeventig. Hoeveel en welke processen dat zijn is nog niet bekendgemaakt. Er ligt wel een belofte dat het publiek zo snel mogelijk informatie zal krijgen over gemaakte fouten en het herstel daarvan.

Nationale richtlijn

In de tekst van partij en regering staat dat eigendomsrechten, of ze nu van particulieren of van de staat zijn, gelijke bescherming zullen genieten. De nationale autoriteiten benadrukken dat rechters voorzichtig te werk moeten gaan bij het als sanctie bevriezen of veilen van eigendommen. Het is nodig een scherp onderscheid te maken tussen handelsgeschillen en economische misdaden. Bedrijfsleiders en juristen hebben al laten weten blij te zijn met de richtlijnen. Volgens hen zullen zakenlui zich minder kwetsbaar voelen bij een geschil dat een weerslag kan hebben op hun activiteiten. Ze zien het als een aanmoediging om rijkdom te creëren. Ook zou de maatregel de geloofwaardigheid van justitie ten goede komen.

Bescherming voor ontwikkeling

Er zijn nog veel grote problemen met eigendomsrechten. De bescherming is al veel verbeterd maar vraagt om een ontwikkeling op lange termijn. Particulieren ondervinden soms schendingen van hun eigendomsrecht vanwege openbare gezagsdragers. Intellectueel eigendom is ook nog niet goed beschermd.
De volgende passages uit de tekst zijn opmerkelijk: ‘China zal verder zorgen voor duidelijke verhoudingen tussen de eigenaars en de beheerders van staatsbedrijven. Eigendomsvormen in staatsondernemingen worden meer gediversifieerd. Dit soort bedrijven zal met modernere  methodes worden beheerd. Zekerheid over hun eigendomsrechten zal de mensen het gevoel geven dat hun vermogen veilig is. Het zal het maatschappelijk vertrouwen vergroten en positieve verwachtingen wekken. Dat alles is een impuls voor ondernemerschap en innovatie. Bescherming zorgt voor sociale rechtvaardigheid die samengaat met een gunstige economische en sociale ontwikkeling.’
China Daily, China.org.cn,
 
 
 

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar