Wat met 'de Chinese weg' voor humanitaire hulp?

MO*paper #104 is uit onder de titel Humanitaire hulp voor deze tijd? In het document komen interessante alinea’s voor over China.

time to let goEr is waardering voor de verhoogde bijdragen van China aan het Wereldvoedselprogramma en aan humanitaire hulp bij natuurrampen en epidemieën in de voorbije jaren. De kritieken in de paper  zijn opbouwend, maar misschien niet allemaal terecht, bijvoorbeeld als de auteurs lijken in te stemmen met de ‘kritiek van verstrengeling van (Chinese) hulp met economische en politieke belangen’. Ietwat berustend klinkt het “het land zal waarschijnlijk de ‘Chinese weg’ blijven bewandelen en de internationale gemeenschap zal daarmee moeten leren leven”.

Geopolitiek en humanitaire hulp

Wat verder staat er echter: ‘… het is duidelijk dat landen als China, India en Turkije, internationale organisaties als de Organisatie voor Islamitische Samenwerking en ASEAN, en netwerken van de diaspora hun plaats en zeg willen krijgen’. Met andere woorden dat het voor Westen geen goede idee zou zijn zich ook op dit vlak aan zijn dominante rol vast te klampen, want ‘buiten de sector worden de klassieke principes van humanitaire hulp gezien als uitingen van westerse waarden en interventies, het resultaat van eerst de koloniale overheersing, later de Volkenbond, de VN en de westerse lidstaten’.
China aidDe auteurs wijzen op de geopolitieke verschuivingen waar China naast anderen een hoofdrol in speelt en een voorbeeldfunctie heeft. ‘Brazilië en Turkije beginnen internationale solidariteit te kaderen in hun buitenlands beleid. Voor China, met het Confuciaanse principe dat de staat borg moet staan voor het welzijn van de bevolking, is het niet noodzakelijk of wenselijk en zelfs niet mogelijk dat organisaties onafhankelijk zijn van de regering. Deze landen beklemtonen eerder de Zuid-Zuidsolidariteit en respect voor soevereiniteit en geven weinig om definities van waarden en interventies zoals die bijvoorbeeld zijn vastgelegd in het Ontwikkelingscomité van de OESO’.
De MO*-paper is de vertaalde samenvatting van het rapport ‘Time to let go. Remaking humanitarian action for the modern era’, dat in april 2016 werd gepubliceerd door de Humanitarian Policy Group (HPG) van het Overseas Development Institute (ODI), een Britse onafhankelijke denktank over internationale ontwikkeling en humanitaire problemen.

ODI, open en opbouwend kritisch

Onderzoekers van het Overseas Development Institute (ODI) nemen wel vaker een positief kritische houding aan gepaard aan een openheid van geest ten aanzien van het Chinese beleid. ChinaSquare heeft de vertaling gepubliceerd van een artikel van Elizabeth Stuart, research medewerker van ODI, over de successen bij de armoedebestrijding.

humanitaire hulp

OBOR en een nieuwe vorm van humanitaire hulp combineren?


Zhenbo Hou, nog een analist van ODI, heeft in 2015 beschreven hoe de klassieke wereld van de internationale hulp en China op een betere manier met elkaar zouden kunnen samenwerken, in Three ways the international development community can work better with China. De instellingen en initiatieven gestimuleerd door China (zoals OBOR, de Nieuwe Zijderoutes) hebben volgens Zhenbo ‘echt potentieel voor de 21e eeuw’ en een grote aantrekkingskracht op landen in Afrika, Azië en elders. ‘De uitdaging is ze democratisch en inclusief te maken, en zoals China zelf vaak genoeg voorstelt, de ontvangende landen hun eigen keuzes te gunnen bij de aanpak van hun ontwikkeling’.
DOWLOAD HIER DE MO*PAPER Humanitaire hulp voor deze tijd?
MO*Papers zijn gratis downloadbaar op www.MO.be/papers. Bij het verschijnen van een nieuwe paper wordt een korte aankondiging gestuurd naar iedereen die zich registreert op www.MO.be/papers.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *