Tag: noodhulp

Grote inzet voor reddingsoperaties na noodweer

Noord-China is getroffen door ongeziene stortregens veroorzaakt door orkaan Doksuri. President Xi heeft opgeroepen alle middelen in te zetten voor reddingsacties en steun aan de slachtoffers. Doksuri hield ook lelijk thuis toen hij aan land kwam in de provincie Fujian.

Wat met 'de Chinese weg' voor humanitaire hulp?

MO*paper #104 is uit onder de titel Humanitaire hulp voor deze tijd? In het document komen interessante alinea’s voor over China. Er is waardering voor de verhoogde bijdragen van China aan het Wereldvoedselprogramma en aan humanitaire hulp bij natuurrampen en epidemieën in de voorbije jaren. De kritieken in de paper  zijn opbouwend, maar misschien niet allemaal terecht, bijvoorbeeld als de auteurs lijken in te stemmen met de ‘kritiek van verstrengeling van (Chinese) hulp met economische…