‘Godsdienstvrijheid Xinjiang gegarandeerd’ (rapport islamitische vereniging)

De Islamitische Vereniging van Xinjiang heeft een lovend rapport uitgegeven over godsdienstvrijheid in dat deel van China.

Het document begint met een beschrijving van de wettelijke garanties voor de godsdienst en de bescherming ervan samen met de praktijk van de godsdienstuitoefening. De auteurs kanten zich tegen religieus extremisme en geven hun goedkeuring aan de maatregelen die de staat hiertegen neemt. In het laatste deel behandelen de rapporteurs de buitenlandse contacten van de islamitische organisaties van de regio Xinjiang, onder andere om te laten zien dat een autonome en gezagsgetrouwe Chinese islam wel degelijk deel kan uitmaken van de islamitische wereldgemeenschap. 

Foto Ramadan 2017 (foto China Daily / Cui Jia)

Wettelijke garanties

In de grondwet van de Volksrepubliek staat dat de burgers van de Volksrepubliek China ‘het recht hebben op vrijheid van religieuze overtuiging’; ‘geen staatsorgaan, openbare organisatie of individu mag burgers dwingen om in welke religie dan ook te geloven of niet te geloven; noch mogen ze burgers discrimineren die wel of niet in welke religie dan ook geloven’; ‘de staat beschermt normale religieuze activiteiten’ en ‘niemand mag religie gebruiken om deel te nemen aan activiteiten die de openbare orde verstoren, de gezondheid van de burgers schaden of het onderwijssysteem van de staat verstoren’. Daarnaast zijn er in China wetten inzake regionale etnische autonomie die specifiek elke vorm van discriminatie op basis van religieuze overtuiging verbieden.

De moskeeën

In toepassing van de wetgeving zijn er in Xinjiang duizenden moskeeën beschermd of bijgebouwd. Een aantal daarvan is gerenoveerd en van moderne gemakken voorzien tot grote voldoening van de gelovigen. Ook voor de veiligheid is zorg gedragen, in bouwkundige zin maar ook door de installatie van beveiligingscamera’s tegen terroristen, net zoals in vele andere landen. Volgens de opstellers van het rapport worden mensen in Xinjiang nooit bij hun religieuze activiteiten, zoals het vasten tijdens de maand Ramadan, gestoord. Tijdens de vastenmaand dit jaar hebben de lokale overheden zorgverleners aangesteld voor de begeleiding van de activiteiten in de moskeeën, met extra medische voorzieningen en om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen. De overheid verstrekt de nodige vergunningen en rechten voor het grondgebruik, maar het beheer van de activiteiten en financiën is verder in handen van de onafhankelijke vereniging van de moskee zelf.

Hadj

Het document van de Islamitische vereniging wijst op een feit dat ook door tegenstanders van het Chinese beleid wordt erkend (hoewel zij het afdoen als een propagandaoefening). ‘Sinds 1996 hebben veel moslims chartervluchten genomen die door de regering zijn georganiseerd om een bedevaart naar Mekka, Saoedi-Arabië, te maken, waarbij ook medische diensten, vertalingen en andere diensten door de overheid aan hen worden verstrekt, wat voor veilige en ordelijke bedevaarten zorgt. Tot nu toe hebben meer dan 50.000 moslims de hadj naar Mekka voltooid’.

Moslimcultuur

Bovendien worden er positieve inspanningen gedaan voor de tradities van moslims in Xinjiang. Het rapport geeft hier onder andere de voorbeelden van de productie en de verkoop van halal voedsel en van de speciale moslimbegraafplaatsen. Er is ook een gedetailleerde uitleg over de gesubsidieerde vertaling, publicatie en verspreiding van religieuze klassiekers, waaronder uiteraard de Koran, in het Mandarijn, en in de Oeigoerse, Kazachse en Kirgizische talen. Het Instituut voor de islam van Xinjiang heeft sinds september 2017 een nieuwe campus, voltooid dankzij een investering van meer dan 100 miljoen yuan (12,7 miljoen euro). Er zijn acht vestigingen van het instituut in Ili, Changji, Urumqi, Turpan, Aksu, Kizilsu, Kashgar en Hotan. Zij leggen hun onderwijsplannen aan de overheid voor en zorgen, aldus het rapport, voor een ‘geregelde en correcte voortzetting en ontwikkeling van de islam’ in de regio.

Tegen extremisme

Voor de Islamitische Vereniging van Xinjiang is het religieuze extremisme een intolerante afwijking van de islam, met politieke doelstellingen. De aanhangers noemen degenen die hun pad niet volgen ongelovigen en ze vallen vaderlandslievende gelovigen aan, net zoals partijleden en ambtenaren. Uiteindelijk willen religieuze extremisten (in China net zoals in andere staten) de seculiere politieke macht omver werpen en een theocratische staat vestigen. De Vereniging heeft vanaf het begin hun acties en aanslagen veroordeeld. Ze is voor een integratie van die godsdienstige, vaderlandslievende en socialistische waarden die met elkaar in overeenstemming zijn.

Burgers van China

Volgens het rapport is er ook een goede band tussen partij- en overheidsfunctionarissen enerzijds en vertegenwoordigers of voorgangers van de godsdienst. Meer dan 1.400 van wat het rapport ‘religieuze personages’ noemt uit alle etnische groepen in Xinjiang zijn plaatsvervangers en leden van de volkscongressen en politieke raadgevende organen en nemen zo deel aan de politieke debatten in China.

godsdienstvrijheid Xinjiang

Internationale betrekkingen

Veel islamieten van Xinjiang en hun vertegenwoordigers komen uit het rapport naar voren als loyale Chinese staatsburgers die volop willen deelnemen aan de Chinese maatschappij en voor de eenheid tussen de bevolkingsgroepen ijveren. Dit sluit de contacten en uitwisselingen niet uit met gelovigen, onderwijsinstellingen, wetenschappelijke instituten en organisaties in landen waar de islam de voornaamste godsdienst is, zoals Indonesië, Turkije, Maleisië, Afghanistan of de Centraal-Aziatische republieken. Door bezoeken, studies, seminars vindt er kruisbestuiving plaats. Islamitische burgers en politici zijn verschillende keren op bezoek geweest om zich te vergewissen van de situatie in Xinjiang onder de propagandaoorlog die tegen China over het gebied wordt gevoerd. Tevreden vermeldt het rapport dat in 2019 een delegatie van de Organization of Islamic Cooperation (OIC) Xinjiang bezocht en dat de Raad van ministers van Buitenlandse Zaken van de landen aangesloten bij de OIC een resolutie heeft aangenomen waarin ‘de inspanningen van China om zorg te verlenen aan zijn moslimburgers worden geprezen’ (punt 20 van de resolutie).

Bronnen: Xinhua, Global Times, China Daily, Organization of Islamic Cooperation

De volledige Engelse tekst van A Report on Freedom of Religious Belief in Xinjiang staat hier

Print Friendly, PDF & Email

1 comment for “‘Godsdienstvrijheid Xinjiang gegarandeerd’ (rapport islamitische vereniging)

  1. Hoeveel Moslims lezen deze rapporten dan? Meeste kijken naar CNN en BBC. Dus als je een Mohammed cartoon in Frankrijk tegen komt valt de Chinezen daar maar aan. Wat hebben Joden in Oostenrijk met Franse cartoon te maken dan. Zonder de Joden zijn de Chinezen aan de beurt.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *