Volkstelling in China gestart (UPD)

Op zondag 1 november is in China een nationale volkstelling of census begonnen. Het is een grote en gemoderniseerde operatie die de overheid wijzer kan maken zodat ze het land nog beter kan besturen.

volkstelling
foto Xinhua / Sun Zhongzhe

Met 7 miljoen zijn ze, de volkstellers die vanaf nu tot 10 december van deur tot deur zullen gaan om de hele bevolking van het land met de grootste bevolking ter wereld in kaart te brengen.

Wat ze willen weten

Ieder heeft een doelgroep van 250 burgers. Wat zullen de enquêteurs registreren? Van elke burger worden gegevens opgetekend zoals: naam, ID-nummer, geslacht, burgerlijke staat, opleiding en beroep. Op die manier wil de overheid zo nauwkeurig mogelijk te weten komen hoe groot de bevolking is, wat de samenstelling is van die bevolking en waar de mensen wonen.

Modern times

Met smartphones, big data, en QR-codes kunnen de tellingen en registraties veel sneller en nauwkeuriger dan vroeger verlopen. Burgers kunnen zelf sommige vragen beantwoorden en gegevens doorgeven via een app op hun telefoon. Herhaalde bezoeken aan adressen waarvan de bewoners vertrokken zijn kunnen vermeden worden. De volkstellers hebben de mogelijkheid om in verafgelegen en dunbevolkte gebieden hun opdracht efficiënter te structureren.

Privacy

Net zoals wij hechten de Chinezen groot belang aan hun privacy. Dat is ook een groot goed voor de autoriteiten die op een behoorlijke manier het land willen besturen. Het Nationale Bureau voor de Statistiek heeft de ambtenaren en wetenschappers die bij de ‘operatie volkstelling’ betrokken zijn strikt verbod opgelegd om persoonlijke informatie vrij te geven.

Advies van de VN

Volgens het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (Engels: United Nations Population Fund, afgekort UNFPA) zijn volkstellingen van essentieel belang voor ontwikkeling. Zo weten beleidsmakers waar ze moeten investeren om in de behoeften van de bevolking te voorzien. ‘Het unieke voordeel van de volkstelling is dat ze een volledig statistisch beeld geeft, tot in de kleinste geografische eenheden, van een land of regio. Planners hebben deze informatie nodig voor het beoordelen van demografische trends; het analyseren van sociaaleconomische voorwaarden; het ontwerpen van empirisch onderbouwde strategieën voor armoedebestrijding; het bewaken en evalueren van de doeltreffendheid van het beleid en het volgen van de voortgang in de richting van nationale en internationaal overeengekomen ontwikkelingsdoelen.

Nuttige feiten

Van de totale Chinese bevolking was tien jaar geleden, bij de vorige telling, 13,3% zestig jaar of ouder, een groei van 2,9% ten opzichte van het jaar 2000. Het percentage van 14- jarigen of jongeren nam in dezelfde periode af met 6,3%. Dat was een van de concrete aanwijzingen voor de overheid om een oplossing te zoeken voor het verouderingsproces in de Chinese maatschappij. Bij de census van dit jaar wil het Bureau voor de Statistiek, volgens directeur Ning Jizhe, nagaan waar de infrastructuur, de openbare diensten en de sociale zekerheid moeten worden verbeterd.

Democratiseringseffect

Met de resultaten van een volkstelling kunnen nationale en lokale overheden bovendien ontdekken waar er nog sprake is van economische uitsluiting, ongelijkheden en kansarmoede. Met de informatie uit een volkstelling bij de hand kunnen kleine lokale gemeenschappen deelnemen aan de regionale besluitvorming en ervoor zorgen dat ze gehoord worden en meer impact hebben.

Census en Covid-19

De UNFP vindt het houden van volkstellingen zo belangrijk, bijvoorbeeld voor het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, dat ze met het oog op de COVID-19 pandemie een waarschuwing heeft laten uitgaan. Door het afleiden van fondsen voor volkstellingen naar de bestrijding van corona en door de beperkingen aan persoonlijke contacten zullen, zo vreest het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties, de broodnodige volkstellingen in een aantal landen in het gedrang komen.

Volgens plan

Als ontwikkelingsland met een regering die de duurzame ontwikkelingsdoelen hoog acht zit China op dezelfde lijn als de bevolkingsorganisatie van de VN. Als land met een van de beste resultaten in de strijd tegen COVID-19 kan het de in september geplande volkstelling op tijd van start laten gaan. Volkstellingen vinden in China om de tien jaar plaats. Deze census is de zevende sinds 1953. In 2010 was de uitkomst dat er 1,34 miljard mensen op het Chinese vasteland woonden.

Belang (upd)

Het officiële persagentschap Xinhua laat het belang zien dat de Chinese leiders hechten aan de census, met foto’s van toppolitici die in de regeringsgebouwen van het bestuurscentrum Zhongnanhai de vragen van de enquêteurs beantwoorden. Nadat hij zelf de vragen heeft beantwoord en een digitaal formulier heeft ingevuld legt de Chinese president uit dat de resultaten van de volkstelling van invloed zullen zijn op de ontwikkeling en de kwaliteit van het beleid tijdens het 14e vijfjarenplan. Hij doet een oproep aan de bevolking om van harte mee te werken aan de volkstelling en de vragen naar waarheid te beantwoorden. Hij dringt erop aan dat alle betrokkenen de nog geldende veiligheidsregels tegen COVID-19 in acht nemen.

volkstelling

Sixth Tone, Xinhua, Wikipedia

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *