Hervorming toelatingsexamen hoger onderwijs

Het ‘gaokao’, het nationaal toelatingsexamen voor het hoger onderwijs, wordt hervormd.

gaokaoHet gaokao veroorzaakt een zware stresssituatie voor leerlingen die het middelbaar onderwijs beëindigen en hun ouders. Niet alleen zijn er ondanks de sterke uitbreiding van het hoger onderwijs sinds de eeuwwisseling nog altijd meer kandidaten dan plaatsen voor het hoger onderwijs, het resultaat van het examen bepaalt ook in welke richtingen men kan verder studeren en of men in de meer prestigieuze universiteiten toegelaten wordt.
Een belangrijke kritiek betreft de regionale verschillen in deelname aan het hoger onderwijs: armere streken blijven ver achter. Een andere kritiek stelt dat het examen het blindelings van buiten leren stimuleert ten nadele van het zelfstandig nadenken.De regering heeft nu een plan om het middelbare en hoger onderwijssysteem tegen 2020 te hervormen.

Wat verandert?

Op een persconferentie verklaarde viceminister van Opvoeding Du Yubo dat tegen 2017 de zwakste regio’s nog maximum 4% onder het nationale gemiddelde van studenten in het hoger onderwijs mogen blijven. In 2013 was dat nog 6%, al een hele verbetering tegenover de 17% in 2007. Sinds 2012 worden instellingen van hoger onderwijs verplicht meer studenten uit centraal en westelijk China aan te nemen; onder die regel vallen 832 arme arrondissementen. In 2014 zijn 50.000 studenten uit die arme arrondissementen toegelaten tot prestigieuze universiteiten, en dat is een stijging met 11%. Anderzijds krijgen topsporters en bekende artiesten niet langer voorrang. Voor de verdere hervormingen zullen Shanghai en de provincie Zhejiang als pilootprojecten dienen en de goede methoden worden vanaf 2017 veralgemeend.
Chu Zhaohui, een onderzoeker aan het National Institute of Education Sciences, ziet echter nog steeds problemen. Eén daarvan is dat ambtenaren van de speciale maatregelen gebruik maken om hun eigen kinderen naar voor te schuiven. Ambtenaren moeten minder en universiteiten meer inspraak hebben in de selectie van de studenten, vindt hij.
Om meer talenten een kans te geven zal de scheiding tussen humaniora en wetenschappen in het middelbaar onderwijs opgeheven worden. Met het gaokao wordt  iedereen voor op Chinees, wiskunde en Engels getest. Maar de humaniora test verder op geschiedenis, aardrijkskunde en politiek, terwijl de wetenschappen testen op fysica, chemie en biologie afleggen. Na het afschaffen van de scheiding zal iedereen op het gaokao naast de drie verplichte vakken er drie kunnen kiezen.Voor het examen Engels krijgen de studenten bovendien een tweede kans. De drie keuzevakken zullen de studenten hopelijk aansporen om zich meer te verdiepen in materies die hen interesseren en af te stappen van het gewoon memoriseren van leerteksten.

Ook hoger beroepsonderwijs

De Chinese overheid is overigens niet alleen met het hoger universitair onderwijs bezig. China heeft ook uitmuntende vakmensen nodig. Volgens de nieuwe richtlijnen van mei dit jaar moeten er tegen 2020 in de hogere beroepsscholen 38 miljoen leerlingen zitten; nu zijn er maar een goede 29 miljoen. Op dit gebied vinden we de pilootprojecten ondermeer sinds 2010 in Shenyang. Het oude systeem van beroepsopleiding in een korte cyclus, in de middenschool of het hoger middelbaar, volstaat niet meer. Er zijn mensen van hoger niveau nodig. Zo heeft Shenyang een Universiteit voor Werkers in de Machinebouw. Het curriculum van de beroepsopleiding wordt herzien, en er komt samenwerking tussen scholen en bedrijven. In Shenyang werden de diverse beroepsscholen gereorganiseerd en samengevoegd in een aantal scholen die elk verbonden zijn met een belangrijke industrietak van de stad.
Beroepsopleiding is gratis in dertien Chinese provincies en wordt elders gesubsidieerd.
Bron: China Daily, Global Times, People’s Daily

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar