Hoe de goede milieubescherming in Tibet verder verduurzamen?

De Tibetaanse Autonome Regio in Zuidwest-China heeft volgens de bevoegde autoriteiten de afgelopen tien jaar 12,7 miljard yuan (ongeveer 1,82 miljard euro) geïnvesteerd in milieubescherming. Een wet voor het Qinghai-Tibet-plateau kan de daarmee behaalde resultaten consolideren.

milieubescherming
April 13, 2022 Tibetaanse antilopen in Gerze, prefectuur Ngari, Tibet, op 13 april 2022 (foto Xinhua/Jiang Fan) disclaimer

De Tibetaanse autoriteiten organiseerden op maandag 10 oktober een persconferentie over milieubescherming in hun regio.

Milieubescherming in Tibet werkt

Om de resultaten van het beleid voor milieubescherming te laten zien wees Shui Yanping, plaatsvervangend hoofd van het departement ecologie en milieu, op de bosbedekking, de vegetatiebedekking en de fauna van de regio. In 2021 bereikte Tibet een bosbedekkingsgraad van 12,31 % en de vegetatiebedekking van grasland nam toe tot 47,14 %. Bij de populatie van zeldzame wilde dieren is er volgens Shui ook sprake van herstel en groei. De populatie van de zwarthalskraanvogel, die in China een eersteklas nationale bescherming geniet, is gestegen van minder dan 3.000 in 1995 tot meer dan 10.000 nu. Het aantal Tibetaanse antilopen is toegenomen tot meer dan 300.000.

Niet op lauweren rusten

Met deze en andere cijfers kan China aantonen dat zijn Autonome Regio Tibet nog steeds een van de gebieden is met het beste milieu ter wereld. De lokale ecosystemen blijven er stabiel en het milieu verbetert voortdurend, aldus de beoordeling van de autoriteiten. Dat wil niet zeggen dat de Chinese politiek geen oog heeft voor de grote ecologische gevaren die Tibet en zijn wijdere omgeving bedreigen.

Het hele Plateau

De Autonome Regio Tibet maakt deel uit van het Qinghai-Tibet-Plateau. Dat beslaat 2,58 miljoen km². Het strekt zich behalve over Tibet ook uit over de provincie Qinghai, delen van de Autonome Oeigoerenregio Xinjiang en van de provincies Sichuan, Gansu en Yunnan. Het plateau is de oorsprong van enkele van de langste rivieren ter wereld, waaronder de Jangtse en de Gele Rivier. Op het plateau hebben 397 gebieden de status van nationale park of natuurreservaat gekregen, 35,3 % van de oppervlakte.

Wet in de maak

Sinds begin september is er voor het Permanent Comité van het Nationaal Volkscongres een wetsontwerp in de maak om het behoud van het ecosysteem van het Qinghai-Tibet-plateau veilig te stellen. De wetgevers die erbij betrokken zijn spreken over ‘de unieke en onvervangbare rol van de regio voor de ecologische veiligheid van China en de rest van de wereld’. En ‘de toestand van ecosysteem op het plateau is van invloed op biodiversiteit, de watervoorziening, de stabiliteit van het klimaatsysteem en de balans tussen koolstofemissies en -absorptie in heel China’, zo staat er in de begeleidende tekst van het wetsontwerp.

milieubescherming
Panorama Three-River-Source National Park in Qinghai. (foto Fan Yongtao/ chinadaily.com.cn) disclaimer

Het grotere plaatje

Chinese onderzoekers hebben over de koolstof- en stikstofcyclus op het Qinghai-Tibet-plateau een artikel gepubliceerd in het tijdschrift Nature Reviews Earth and Environment, waarin ze pleiten voor duurzaam graslandbeheer, ecological engineering en ontwikkeling van groene technologie om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en het plateau zijn rol als koolstofput te laten spelen. De dreiging van de klimaatverandering wordt immers over de hele wereld groter en brengt het risico van ‘secundaire rampen’ met zich mee. Om die risico’s aan te pakken, stellen de wetgevers in hun ontwerp wettekst over het Qinghai-Tibet-plateau specifieke maatregelen voor. Mogelijkheden zijn tijdige waarschuwingssystemen voor natuurrampen, een beperking van het betreden van belangrijke gletsjers en de bescherming van de permafrost.

Voorstellen en principes

Het wetsontwerp moet, zo vinden zij, ook clausules bevatten over het toezicht op de ecologische impact van grote ontwikkelingsprojecten en stelt dat milieubehoud een basisvoorwaarde is voor de ontwikkeling van het plateau. Dat de natuur daarnaast zichzelf kan herstellen is nog een belangrijk principe. Lyu Zhi, 57, een bekende professor milieubiologie van Peking University en Sanjiangyuan, het ‘Natuurgebied van de 3 Rivieren’, stelt dat hierbij verder de medewerking van de bevolking onontbeerlijk is. Het besef van de noodzaak om het milieu en de fauna te beschermen is volgens haar wel degelijk aanwezig bij de mensen, maar het is essentieel om rekening te houden met hun bestaansrecht en hun belangen.

‘We zullen doorgaan’ ?

Om bescherming en ontwikkeling onder toezicht mogelijk te maken zijn fiscale en financiële steun nodig en is de medewerking van particuliere fondsen belangrijk volgens de voorstanders van de Qinghai-Tibet-wet die nog werken aan de volledige tekst van hun wetsontwerp en de aanname ervan. Uit de gunstige cijfers van het Tibetaanse departement ecologie en milieu mogen we hopelijk afleiden dat er intussen in de praktijk al veel gebeurt.

Bronnen: Xinhua, China Daily, Nature.com, Wikipedia

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *