Hoop voor Shanghai

Besmettingen binnen gemeenschappen dalen sterk en het economisch leven herneemt stapsgewijs in Shanghai. Ook elders in China worden de knelpunten in logistiek die voor bevoorradingsproblemen zorgen aangepakt. Intussen neemt de regering bijkomende maatregelen om de economische groei op peil te houden.

Het aantal besmettingen in Shanghai (en elders in China) neemt deze week systematisch af. Op woensdag werden in heel China 2830 gevallen van Covid-19 bevestigd, waarvan 2634 in Shanghai. Het aantal asymptomatische gevallen bedroeg 16.552 voor heel het land, waarvan 15.861 in Shanghai. Het aantal gevallen in Shanghai is het laagste sinds twee weken.

Nog belangrijker: de nieuwe besmettingen worden vooral vastgesteld in afgezonderde zones zoals quarantainecentra. Buiten deze zones waren er slechts 441 besmettingen. Dat waren er zaterdag nog 772. Meer en meer stadswijken worden coronavrij verklaard, onder meer de volledige districten Jinshan en Chongming. De bedoeling is zo snel mogelijk te evolueren naar nul besmettingen buiten de afgezonderde zones – men spreekt nu over ‘maatschappelijke nul-covid ‘ – wat het verspreiden van het virus effectief zou stoppen. Vorige zaterdag was een vijfdaagse campagne begonnen met extra maatregelen voor de omgang met besmette of mogelijks besmette personen met als doel de maatschappelijke nul-covid te bereiken. Alhoewel men goed op weg lijkt is dat doel echter nog niet gehaald.

Het aantal mensen dat de quarantainecentra en de noodhospitalen voor lichte zieken verlaat ligt sinds deze week voor het eerst hoger dan het aantal nieuw opgenomen personen. Het aantal overlijdens stijgt wel, tot 7-8 per dag; het gaat in alle gevallen om ouderen met onderliggende aandoeningen.

In de wijken met weinig of geen besmettingen wordt nog steeds intensief getest om nieuwe gevallen zo snel mogelijk te kunnen isoleren. Alleen onder die voorwaarde kan men stapsgewijs terugkeren naar het normale leven. Ook in fabrieken die terug open gaan wordt het personeel dagelijks getest.

Meer en meer bedrijven in Shanghai en bij uitbreiding in de Yangtze delta hernemen (gedeeltelijk) het werk nadat ze via de ‘witte lijst’ van de overheid toelating kregen. Ze kregen een lijst met 21 voorschriften voor de veiligheid. Vooral het weer volop laten draaien van de logistiek krijgt voorrang. Autofabrieken zoals Tesla en SAIC en chipsfabrikant Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) werken opnieuw. Tesla is weer opgestart met 8.000 werkers, nadat de productie 20 dagen stil lag. Een duizendtal strategische bedrijven zijn de hele tijd blijven werken in een gesloten circuit.

Expert zet de puntjes op de i’s.

In de Chinese media wordt veel aandacht besteed aan de uitspraken van de hoofdepidemioloog Wu Zunyou van het Chinese Center for Disease Control and Prevention (CDC) deze maandag.
Wu verduidelijkt dat de dynamische nul-Covid strategie die China volgt geen synoniem is van steden in lockdown en bijna dagelijkse testen voor de hele bevolking. De essentie van de strategie is zeer snel individuele gevallen opsporen, grondige contactopsporing en efficiënte quarantaine op een daarvoor bestemde plaats. Op die manier kunnen kleine opflakkeringen zo snel mogelijk gedoofd worden. Shanghai bijvoorbeeld heeft er zo 12 gekend voor de huidige golf; telkens kon men het totale aantal besmettingen beperken tot minder dan 25. Dat uitdoven gebeurt ook met minimale economische schade. De huidige lockdowns en massale testen zijn enkel uitzonderlijke noodmaatregelen wanneer de individuele gevallen ontsporen tot grotere besmettingsgolven. Impliciet verwijt Wu de stedelijke overheid eigenlijk dat ze te traag en niet doortastend genoeg geweest zijn bij de eerste besmettingsgevallen en de zaak hebben laten ontsporen. Men mag aannemen dat China hieruit lessen zal trekken. Wu wist nog te vertellen dat bij grote uitbraken zoals nu de economische schade van de dynamische nul-covid strategie naar schatting slechts de helft bedraagt van die bij een alternatieve strategie die het virus vrij spel laat.

In de verdere strijd tegen nieuwe varianten van het coronavirus ziet Wu een belangrijke Chinese troef: het land kan snel mensen en middelen van overal bijeen brengen op plaatsen waar de toestand acuut wordt. Zo werkten op 12 april al 40.000 medische werkers van elders in Shanghai.
Een belangrijke taak is het verbeteren van de groepsimmuniteit door de vaccinatiegraad bij ouderen nog zoveel mogelijk te verhogen. Het populariseren van zelftesten is een ander wapen tegen het virus. Verder moet de capaciteit om snel quarantaineplaatsen en gespecialiseerde noodhospitalen op te richten opgedreven worden.

Positieve of negatieve kijk

Terwijl de staatsmedia de nadruk leggen op de organisatorische maatregelen om het virus in te dammen hebben meer liberale media zoals Sixtthone en Caixin het uitvoerig over de ontevredenheid van de bevolking in Shanghai. Die slaat vooral op de ongemakken en risico’s van verplicht buiten huis in quarantaine te moeten gaan, en op de tekorten van de logistiek voor levensnoodzakelijke producten. Er zijn ook verhalen van overijverige lokale ambtenaren die in officieel covidvrije wijken toch nog mensen willen dwingen binnen te blijven om besmettingen vanuit de naburige wijk te voorkomen. Ook melden buitenlandse media gevallen van mensen die terugkeren uit quarantaine maar zouden geweerd worden uit hun woning door bange buurtbewoners of wijkverantwoordelijken.

De gebrekkige logistiek is geen probleem van Shanghai alleen. In verschillende Chinese provincies, steden en regio’s hebben de lokale overheden drastische maatregelen genomen om het overbrengen van het virus tegen te gaan. Daaronder ook strenge beperkende maatregelen voor vrachtwagenchauffeurs. Dat dreigde de logistiek in heel het land ernstig te verstoren en zorgde er voor dat inwoners van Shanghai in lockdown moeilijk aan voedsel konden geraken. Op 10 april waren 678 afritten van snelwegen en 364 dienststations afgesloten

Op 11 april heeft de centrale overheid daarom een reeks besluiten gepubliceerd die er moeten voor zorgen dat de logistieke ketens intact blijven. Deze besluiten zijn verder gedetailleerd voor het wegvervoer, de spoorwegen en het luchtvervoer. Zo werden op 12 april 162 gesloten afritten van snelwegen en 81 dienststations op bevel heropend. In provincies als Zhejiang zijn transfercentra geopend om goederen contactloos te kunnen leveren. Het ministerie van financiën heeft steunmaatregelen beloofd voor de logistieke sector.

Economische politiek aangepast

Intussen neemt de regering maatregelen om de economische groei op peil te houden, ondanks de remmende invloed van Covid-19 en de onzekerheden ten gevolge van het militaire conflict in Oekraïne.

Er is een reeks maatregelen uitgevaardigd zoals verminderde belastingen en taksen, financiële steun voor bedrijven, een vlottere zakenomgeving enz. Deze maatregelen gaan verder dan de maatregelen die in de beginfase van covid-19 in het voorjaar van 2020 genomen werden. De regering zal indien nodig ook monetaire maatregelen nemen om de banken toe te staan meer kredieten voor de materiële economie uit te schrijven.

De centrale bank heeft 23 ondersteunende maatregelen aangekondigd vooral gericht op exporterende bedrijven, kmo’s, lokale infrastructuurwerken en de vastgoedsector.
Premier Li kondigde op 13 april aan dat de centrale bank de basisrentevoet zou verlagen, waardoor voor 530 miljard yuan (75 miljard euro) extra leningen in de economie geïnjecteerd worden.

Vicepremier Liu He kondigde aan dat er aan de technologie- en logistieke sectoren bijkomend 200 miljard en 100 miljard kredieten zal verleend worden. Er is een ‘witte lijst’ met bedrijven in Shanghai die moeten geholpen worden om als eerste herop te starten: het gaat om bedrijven in de sectoren automobiel, chips, consumentenelektronica, landbouwproducten, voedsel en medische producten. Op de witte lijst staan voorlopig 666 bedrijven waarvan 80% uit de autosector. Ook Liu benadrukte dat lokale overheden het vervoer over de weg niet mogen hinderen met onterechte maatregelen.

Bronnen: Global Times, Caixin, Xinhua, South China Morning Post, Financial Times

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *