In de marge van Cancun

Velen in Cancun stellen hun hoop op China. Niet ten onrechte , zoals blijkt uit volgende korte berichtjes, allen van de voorbije 24 uur.
China heeft het objectief voor de relatieve vermindering van uitstoot van broeikasgassen in het vijfjarenplan dat deze maand eindigt, bereikt, aldus Xie Zhenhua, Chinees de hoogste klimaatverantwoordelijke bij de Nationale Commissie voor de Hervormingen en de Ontwikkeling . Ook het objectief voor een vermindering vna het specifieke energieverbruik met 20% zal bereikt worden. Daar was tot begin dit jaar een achterstand, maar de eerste drie kwartalen van 2010 kenden een vermindering met 3%, men heeft men in het vierde kwartaal nog een extra inspanning geleverd. In de voorbije vijf jaar is door de genomen maatregelen 460 miljoen ton steenkool uitgespaard en zijn 1,13 miljard ton broeikasgassen minder uitgestoten dan zonder maatregelen. Onder het aflopende plan is het energieverbruik per 10.000 yuan BNP verminderd van 1,22 naar 1 ton. Bedoeling is tegen 2020 het relatieve energieverbruik met 40-45%  naar beneden te dwingen.
China heeft ook officieel verklaard dat het nu meer broeikasgassen uitstoot dan de USA. Per inwoner ziet het plaatje er echter anders uit. Het wereldgemiddelde bedraagt 6 ton; In de USA is het echter 25T, in Europa 11 T, Japan 10T, China 8T, India 3T en Kenya 1T. China heeft een hoog energieverbruik  per dollar output wegens nog te veel slecht geisoleerde woningen en een hoog % zware nijverheid die nog relatief onefficient werkt.
China heeft zich vrijwillig geëngageerd om tegen 2020 15% van zijn primaire energie uit niet-fossiele bronnen te halen.Waterkracht is daarin erg belangrijk, maar de ontwikkeling is sinds enkele jaren vertraagd  omdat de vereisten aan de milieu-effectrapportering voor nieuwe stuwdammen verstrengd zijn. Nu zijn echter verschillende belangrijke nieuwe dammen goedgekeurd. In Sichuan in het bekken van de Yangtze komt een nieuwe dam van 2,6 gigawatt in Changheba, een van 2,4 gigawatt in Guan’di en een kleinere van 600 megawatt in Tongzilin. (één gigawatt is ongeveer de capaciteit van een kerncentrale). Nog belangrijker is dat de voorstudies mogen beginnen voor twee reuzendammen, een van 8,7 GW in Wudonghe en een kanjer van 14 GW in Baihetan.
Het adviesbureau Ernst & Young’s heeft zijn jaarlijkse vergelijkende landenstudie voor duurzame energie bekend gemaakt: Renewable Energy Country Attracctiveness Indices . China neemt sinds mei 2010 het leiderschap van de USA over. Zo staat in 2010 één op twee nieuwe windmolens in de wereld in China. Ook zonne-energie groeit snel. In het derde kwartaal van dit jaar investeerde China 13,5 miljard dollar in schone energie ; de EU kwam aan 8,4 miljard.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *