Initiatieven om staatssector te stimuleren

De regering heeft de afgelopen week twee maatregelen getroffen om de staatsondernemingen meer dynamisch te maken. ‘China Reform Holdings’ krijgt  100 miljard yuan aan durfkapitaal mee om de staatsondernemingen te stimuleren en innovatie te bevorderen. De andere maatregel is een pilot om in kleinere staatsondernemingen een systeem van werknemersaandelen uit te testen dat mogelijk na 2018 veralgemeend zou worden.

staatsondDe regering is al lang bezig aan het uitdenken van marktconforme middelen om de staatsondernemingen meer dynamisch te maken. De afgelopen week besliste ze dat een van de 3 SASAC-armen namelijk de China Reform Holdings  in eerste instantie 100 miljard yuan meekrijgt wat later tot 200 miljard aan durfkapitaal kan uitgroeien om staatsactiva te consolideren. Het fonds zal verlieslatende ondernemingen links laten liggen en gelden verschaffen aan de winstgevende en innovatieve bedrijven. Het besturen van een dergelijk groot fonds op basis van marktprincipes vereist een speciale expertise.
De taak wordt dus toevertrouwd aan China Reform Holdings dat in 2010 werd opgericht en toen twee staatsconglomeraten bijeen voegde. In een eerste fase krijgt het nieuwe fonds 100 miljard mee als stimuleringskapitaal: China Reform Holdings draagt 34 miljard bij, de Postbank 30 miljard, China Construction Bank 20 miljard en de overige 16 miljard komen  van Shenzhens bestuur Shenzhen Investment Holdings.  Overigens komt de zetel van het durfkapitaal fonds in Shenzhen. Verwacht wordt dat nog meerdere investeerders zullen toetreden tot een kapitaal bereikt is van 200 miljard yuan. Volgens vicevoorzittter Meng Jianmin zal het nieuwe fonds de lay-out van het staatskapitaal in de staatsondernemingen optimaliseren en is het ook een effectief middel om hybride economisch eigendom te promoten. Dit wijst er op dat privé- en buitenlandse fondsen worden toegelaten om een aandeel te kopen. Het huidige initiatief staat wel los van de $300 miljard steun waarin volgens Bloomberg de regering voorziet om startups van de grond te krijgen.

Werknemersaandelen.

Na drie jaar discussiëren heeft de regering als tweede maatregel een plan afgekondigd om in bepaalde statsondwerkstaatsondernemingen een pilot te lanceren voor werknemersaandelen. Gekwalificeerde werknemers zullen dus aandelen van hun onderneming kunnen kopen om hen zo te motiveren en te stimuleren. Volgens onderzoeker Xiang Anbo zal de pilot niet gelanceerd worden in de grote strategische sectoren, maar wel in de kennis- en technologie intensieve sectoren. Door de regering aangeduide topbestuurders komen niet in aanmerking. Bij de andere voorwaarden staat nog dat de staat minstens 33 % van de activa van het bedrijf moet bezitten. Een werknemer mag niet meer in handen hebben dan 1 % en alle werknemers samen niet meer dan 30 % van de activa. De werknemers zullen hun aandeel gedurende 3 jaar niet kunnen verhandelen.
Naar verluidt zou de regering 10 ondernemingen selecteren die onder haar controle vallen en nog een handvol die in handen zijn van lokale besturen. Als de pilot gunstig beoordeeld wordt, zou hij na 2018 veralgemeend kunnen worden. De staatsondernemingen (financiële sector niet inbegrepen) beschikken over 42.000 miljard aan kapitaal, maar maakten tijdens het eerste semester maar 1100 miljard aan bruto winst, een winst die niet beter is dan de intrestvoeten van de banken.
Bronnen: SCMP, China Daily, Bloomberg
 

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar